Fagavdeling for klinisk psykologi (FKP)

Avdelingens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltet klinisk psykologi.

Undervisning

Avdelingen underviser på profesjonsprogrammet i psykologi. Hoveddelen av undervisningen foregår i siste halvdel av studiet.

Forskning

Den kliniske psykologien, som har et grunnlag i generell personlighetspsykologi, studerer ved hjelp av ulike metoder psykiske lidelsers egenart, årsak, utvikling og behandling. Ved Psykologisk institutt er klinisk psykologi både et bredt etablert forskningsfelt og et område for utvikling av teori og praksis når det gjelder kliniske ferdigheter, spesielt psykoterapi.

Kontakt

Postadresse Postboks 1094 Blindern Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00 E-post: