Anne Kari Torgalsbøen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Anne Kari Torgalsbøen
English version of this page
Telefon +47 22845233
Mobiltelefon +4747259465
Rom S02-02
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Schizofreni: Forløp og prognose
  • Hvordan går det med personer med førstegangspsykose over tid?
  • Hvor mange blir bedre?
  • Hva predikerer bedring?
  • Psykologiske prediktorer for drap begått av personer med schizofreni
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Rolle, profesjon og fagetikk.

 • Rettpsykologi: simulering og aggravasjon, viljestyrt indusert forstyrrelse (Fabrikkert sykdom påført barn - medisinsk mishandling).

Undervisning

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1982, avlagt doktorgrad samme sted i 2000, godkjent spesialist i klinisk psykologi fra 1990. Har mangeårig erfaring som klinisk psykolog fra ulike områder innen psykisk helsevern, (barn, ungdom og voksne, døgninstitusjon og poliklinikk), og som sakkyndig psykolog innen rettsvesenet og barneverntjenesten. Visepresident i Norsk Psykologforening 1999-2001. Ansatt i vitenskapelig stilling ved Psykologisk Institutt, UiO fra 2001.

Verv

2004-2005: Medlem av prosjektgruppen for regionalt strategiarbeid innen psykisk helsevern, Helse Øst RHF. Skriftlig bidrag til den samlede strategirapporten: ”Kompetanse, faggrupper og roller i endrede og nye strukturer”.

 • 2005-2006: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helse - og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell i justissektoren. Arbeidsgruppen ble ledet av professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, og mandatet var utarbeidet av helse –og omsorgsdepartementet i samråd med justisdepartementet.

 • 2006- 2008: Medlem av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK- Sør).

 • 2007-2008: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helsedirektoratet – Divisjon psykisk helse og rus for økt psykologrekruttering til kommunene

 • 2010-2011: Medlem Skikkethetsutvalget, Universitet- og høyskolerådet (UHR). Oppnevnt av Universitetet i Oslo.

 • 2011: Leder av komite for utredning av tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til profesjonsprogrammene i medisin, odontologi og psykologi ved Universitetet i Oslo.
 • 2011-2016 : Styremedlem, Psykologisk institutt 
 • 2014 -2015: Faglig koordinator for samarbeidet mellom Psykologisk institutt og Oxford Mindfulness Centre, Oxford University.
 • 2017-        : Leder , Drøftingsutvalget for studentatferd (løpende skikkethetsarbeide)  for profesjonsprogrammet  i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO.
 • 2019-        : Medlem i Statens helsepersonellnemd. Oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet. 
 • Priser

          Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt, 2018.

 • Samarbeid

  • Professor Keith Nuechterlein, Neuropsychiatric Institute, UCLA

  • Professor Paul Lysaker, Roudebush VA Medical Center and Indiana University School  of Medicine
  • Associate professor Joseph Ventura, UCLA

  • Professor Seena Fazel, University of Oxford

  • Senior Research fellow, Dr. Olav Nielssen, Sydney University

  • Professor Marianne Kristiansson, Karolinska University Hospital

  • Norment/KGJebsen Center of Excellence, OUS

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Lau, Bjørn; Vaskinn, Anja & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Increased prevalence of psychopathy and childhood trauma in homicide offenders with schizophrenia compared to nonviolent individuals with schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  73(8), s 501- 508 . doi: 10.1080/08039488.2019.1656777
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Cognitive, work and social outcomes in fully recovered first-episode schizophrenia: On and off antipsychotic medication. Psychiatry.  ISSN 0033-2747. . doi: 10.1080/00332747.2018.1550735
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari; Lau, Bjørn; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2018). Large social cognitive impairments characterize homicide offenders With schizophrenia. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  272, s 209- 215 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.087
 • Engelstad, Katharina Nymo; Vaskinn, Anja; Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Lau, Bjørn & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Impaired Neuropsychological Profile in Homicide Offenders with Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  85, s 55- 60 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.06.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi & Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Cognitive improvement in first-episode schizophrenia and healthy controls: A 6-year multi-assessment follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  267, s 319- 326 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.06.016
 • Mohn, Christine & Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Details of attention and learning change in first-episode schisophrenia. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  260, s 324- 330 . doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2018). Resilience trajectories to full recovery in first-episode schizophrenia. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  52, s 54- 60 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2018.04.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi; Rund, Bjørn Rishovd & Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). The relationship between level of cognitive impairments and functional outcome trajectories in first-episode schizophrenia. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  190, s 144- 149 . doi: 10.1016/j.schres.2017.03.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mohn, Christine & Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). Details of attention and learning change in first-episode schizophrenia. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  260, s 324- 330 . doi: 101016/j.psychres.2017.12.00
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Stedal, Kristin (2017). Comparing effects: A reanalysis of two studies on season of birth bias in anorexia nervosa. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  5:2, s 1- 4 . doi: 10.1186/s40337-016-0131-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Czajkowski, Nikolai Olavi & Rund, Bjørn Rishovd (2015). Relationship between neurocognition and functional recovery in first-episode schizophrenia: Results from the second year of the Oslo multi-follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  227(2-3), s 185- 191 . doi: 10.1016/j.psychres.2015.03.037
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine & Rund, Bjørn Rishovd (2014). Neurocognitive predictors of remission of symptoms and social and role functioning in the early course of first-episode schizophrenia. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  216(1), s 1- 5 . doi: 10.1016/j.psychres.2014.01.031
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Røssberg, Jan Ivar; Romm, Kristin Lie; Andreassen, Ole Andreas; Bell, Morris D. & Melle, Ingrid (2013). Object Relations, Reality Testing, and Social Withdrawal in Schizophrenia and Bipolar Disorder. Journal of Nervous and Mental Disease.  ISSN 0022-3018.  201(3), s 222- 225 . doi: 10.1097/NMD.0b013e3182848ae0
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Lask, Bryan (2013). Season of birth bias and anorexia nervosa: Results from an international collaboration. International Journal of Eating Disorders.  ISSN 0276-3478.  46(4), s 340- 345 . doi: 10.1002/eat.22060
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Lask, Bryan (2013). Season of birth bias and bulimia nervosa. Results from a multi-centre collaboration. European Eating Disorders Review.  ISSN 1072-4133. . doi: 01/2013;DOI:10.1002/erv.2217
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Røssberg, Jan Ivar; Andreassen, Ole Andreas; Bell, Morris D. & Melle, Ingrid (2012). Object relations and reality testing in schizophrenia, bipolar disorders, and healthy controls: differences in profiles and clinical correlates. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  53(8), s 1200- 1207 . doi: 10.1016/j.comppsych.2012.04.003
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Sustaining full recovery in schizophrenia after 15 years: Does resilience matter?. Clinical Schizophrenia and Related Psychoses.  ISSN 1935-1232.  s 193- 200 . doi: 10.3371/csrp.5.4.3
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2010). Maintenance of recovery from schizophrenia at 20-year follow-up: What happened?. Psychiatry.  ISSN 0033-2747.  73(1), s 70- 83
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Melle, Ingrid & Bell, Morris D. (2009). Passive/Apathetic Social Withdrawal and Active Social Aoidance in Schizophrenia. Difference in Underlying Psychological Processes. Journal of Nervous and Mental Disease.  ISSN 0022-3018.  197(4), s 274- 277 . doi: 10.1097/NMD.0b013e31819dbd36
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2008). Når behovet for oppmerksomhet og sympati overgår morsfølelsen. En litteraturgjennomgang av Munchausen syndrome by proxy. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(4), s 421- 431
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizofreni i et resiliensperspektiv, I: Anne Inger Helmen Borge (red.),  Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35935-2.  6.  s 73 - 86
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Schizofreni og full restitusjon, I: BR Rund (red.),  Schizofreni.  Hertervig forlag.  ISBN 8292023917.  5.  s 87 - 103
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). What is recovery in schizophrenia?, In Larry Davidson; Courtenay Harding & LeRoy Spaniol (ed.),  Recovery from severe mental illnesses: Research evidence and implications for practice- Volume 1.  Center for psychiatric Rehabilitation, Boston University, Boston MA.  ISBN 1878512161.  2.  s 302 - 316
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2002). Lessons learned from two studies of recovery from schizophrenia. International Review of Psychiatry.  ISSN 0954-0261.  14, s 312- 317

Se alle arbeider i Cristin

 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). 12 stemmer for psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  58(06), s 459465
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Jakten på psykologutdanningen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  58(6), s 516- 517
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Minister på ville veier.. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Psykologer og bruk av tvang-vellykket?.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2020). En gang schizofren, ikke alltid schizofren. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2020). Også personer som ikke er psykotiske, kan begå bestialske drap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Resultater fra "the Oslo Schizophrenia Recover Study"..
 • Øie, Merete Glenne & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Psykose eller ADHD- hva predikerer hvordan det går på lang sikt?.
 • Nymo Engelstad, Katharina; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari & Vaskinn, Anja (2018). Social cognition in homicide offenders with schizophrenia.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018, 06. juli). Anne-Kari Torgalsbøen om ny forskning på schizofreni. [Radio].  NRK.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018, 06. juli). Halvparten av unge blir friske av schizofreni. [Radio].  NRK.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Halvparten av unge blir friske av schizofreni. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Mohn, Christine (2018). Full recovery in first-episode schizophrenia: Cognitive, clinical and resilience trajectories in the Oslo Schizophrenia Recovery study across 6 years.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Statsråd Nybø skifter stadig mening om kjønnskvotering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Statsråden overstyrer universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). De kan fremstå som overbevisende og dyktige til å manipulere. kk.no.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). Full restitusjon ved schizofreni.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2016). Brukermedvirkning forutsetter valgfrihet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(8), s 648- 649
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2016). Rettpsykiatriens utvikling og dilemmaer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53, s 481- 482
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2016). Resilience trajectories in fully recovered first-episode psychosis patients.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015). De farlige krenkelsene. Dagens Perspektiv.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015, 07. august). Politiet vil sjekke vekterens psyke.  NTB.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015). Spiller syk for å få omsorg.. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Rund, Bjørn Rishovd & Torgalsbøen, Anne-Kari (2014). Debattredaktørens forsvar av statskanalen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(4), s 326- 327
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2014). Fullstendig gale tall fra NRK. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2014). NRKs fryktjournalistikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Vaskinn, Anja (2014). Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsessynd?. Tidskrift for Norsk Psykologforening.  51, s 753- 758
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 16. april). Anders Breivik: le parcours solitaire d`un fanatique d`extreme droite. [Internett].  Liberation.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 24. august). Anders Breivik: verwarde psychoot of kille moordenaar.  psy.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 08. juni). En psykotisk person ville ikke kunne ta regi i retten som Breivik har gjort. [Internett].  nrk.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Formalisering av psykologisk kompetanse i strafferetten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49, s 514- 515
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Formalisering av psykologisk kompetanse i strafferetten :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(5), s 514- 515
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Hvem er de tikkende bombene?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 16. april). Ingen spor av diagnose. [Internett].  VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 29. februar). Krever sakkyndigrevolusjon etter Breivik-saken. [Internett].
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Psykologer satt på sidelinjen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(3), s 284- 285
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 13. april). Rettsaken mot Anders Behring Breivik. [TV].  Polsk fjernsyn.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 29. februar). Sakkyndighetsarbeid i straffesaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik. [TV].
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 15. juni). Tror det kan ha gått prestisje i saken. [TV].  DBTV.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 08. juni). Ukultur, samrøre og feilslutninger. [Internett].  nrk.no.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012, 08. juni). Unødvendig med nye diagnoser. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2012). Sportskommentering av Breivik. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011, 23. november). Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Mindre tvangsbruk med psykologer?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(12), s 1187- 1189
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Truer rettsikkerheten. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Sundet, Kjetil Søren; Torgalsbøen, Anne-Kari; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Rund, Bjørn Rishovd (2009). Psychometric properties of a Norwegian version of the MATRICS Consensus Cogntitive Battery (MCCB). Schizophrenia Bulletin.  ISSN 0586-7614.  35, s 282- 282
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2009). Psykologen i "psykiatrien"- fra veloppdragen gjest til myndig entrepenør. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(7), s 702- 704
 • Sundbye, Bodil & Torgalsbøen, Anne-Kari (2008, 30. mars). Forsker på mødre som skader barn.  VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2008, 09. mai). Psykopat, men ikke sinnsyk.  VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Full restitusjon ved schizofreni:Har relasjonen noen innvirkning på biologien?.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007, 14. februar). Hva er selvtillit?. [Radio].  Kanal 24.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007, 08. februar). Kritisk til fastlegenes rolle i opptrappingsplanen,.  Dagens Medisin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007, 07. mars). Når er stemmer i hodet vrangforestillinger?. [Radio].  P3- Osenbanden.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizofreni og full restitusjon.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizophrenia: Current status of full recovery from severe mental illness. Vis sammendrag
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rishovd Rund, Bjørn (2007). Et satsingsområde- fortsatt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290. Vis sammendrag
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Winje, Eirin (2007). Season of birth bias and eating disorders-fact or fiction?.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Jakten på psykologtittelen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(5), s 510- 511
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006, 07. desember). Ser på tilfriskningsfaktorene.  Dagens Medisin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006, 11. oktober). Slutt å si schizofreni.  VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Å være forut for sin tid. Psykisk helse.  ISSN 0805-5599.  (2)
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Drømmen om fremtiden.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005, 23. august). Fra onde ånder til radiosender i tennene. [Internett].  Magasinet - Dagbladets helgemagasin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Jeg arbeider i psykiatrien. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  (59), s 34- 38
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Psykologene og de nye helselovene.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Så førdes kampen om paragraferna. Psykologtidningen.  ISSN 0280-9702.  5, s 6- 8
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2004). Psykologenes maktvegring. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  1(58), s 65- 68
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2004). What is recovery in schizophrenia?.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2003, 29. november). Medienes fordreide dekning av "Svanhild-saken".  Aftenposten.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2003, 07. januar). Når pressen sporer av.  Dagbladet.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). Lessons learned from three studies of recovery from schizophrenia.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). En pille for alt som er ille: En utfordring for psykologer.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). Norske psykologers posisjon i psykisk helsevern etter revidert helselovgivning.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). Nye helselover: Konsekvenser for praksis.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). Perspektiver og problemstillinger ved ny helselovgivning.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2002). Schizofreni i remisjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 23. apr. 2021 13:45