Anne Kari Torgalsbøen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Anne Kari Torgalsbøen
English version of this page
Telefon +47 22845233
Mobiltelefon +4747259465
Rom S02-02
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Schizofreni: Forløp og prognose
  • Hvordan går det med personer med førstegangspsykose over tid?
  • Hvor mange blir bedre?
  • Hva predikerer bedring?
  • Psykologiske prediktorer for drap begått av personer med schizofreni
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Rolle, profesjon og fagetikk.

 • Rettpsykologi: simulering og aggravasjon, viljestyrt indusert forstyrrelse (Fabrikkert sykdom påført barn - medisinsk mishandling).

Undervisning

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1982, avlagt doktorgrad samme sted i 2000, godkjent spesialist i klinisk psykologi fra 1990. Har mangeårig erfaring som klinisk psykolog fra ulike områder innen psykisk helsevern, (barn, ungdom og voksne, døgninstitusjon og poliklinikk), og som sakkyndig psykolog innen rettsvesenet og barneverntjenesten. Visepresident i Norsk Psykologforening 1999-2001. Ansatt i vitenskapelig stilling ved Psykologisk Institutt, UiO fra 2001.

Verv

2004-2005: Medlem av prosjektgruppen for regionalt strategiarbeid innen psykisk helsevern, Helse Øst RHF. Skriftlig bidrag til den samlede strategirapporten: ”Kompetanse, faggrupper og roller i endrede og nye strukturer”.

 • 2005-2006: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helse - og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell i justissektoren. Arbeidsgruppen ble ledet av professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, og mandatet var utarbeidet av helse –og omsorgsdepartementet i samråd med justisdepartementet.

 • 2006- 2008: Medlem av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK- Sør).

 • 2007-2008: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helsedirektoratet – Divisjon psykisk helse og rus for økt psykologrekruttering til kommunene

 • 2010-2011: Medlem Skikkethetsutvalget, Universitet- og høyskolerådet (UHR). Oppnevnt av Universitetet i Oslo.

 • 2011: Leder av komite for utredning av tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til profesjonsprogrammene i medisin, odontologi og psykologi ved Universitetet i Oslo.
 • 2011-2016 : Styremedlem, Psykologisk institutt 
 • 2014 -2015: Faglig koordinator for samarbeidet mellom Psykologisk institutt og Oxford Mindfulness Centre, Oxford University.
 • 2017-        : Leder , Drøftingsutvalget for studentatferd (løpende skikkethetsarbeide)  for profesjonsprogrammet  i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO.
 • 2019-        : Medlem i Statens helsepersonellnemd. Oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet. 
 • Priser

          Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt, 2018.

 • Samarbeid

  • Professor Keith Nuechterlein, Neuropsychiatric Institute, UCLA

  • Professor Paul Lysaker, Roudebush VA Medical Center and Indiana University School  of Medicine
  • Associate professor Joseph Ventura, UCLA

  • Professor Seena Fazel, University of Oxford

  • Senior Research fellow, Dr. Olav Nielssen, Sydney University

  • Professor Marianne Kristiansson, Karolinska University Hospital

  • Norment/KGJebsen Center of Excellence, OUS

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 23. apr. 2021 13:45