Anne Kari Torgalsbøen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Anne Kari Torgalsbøen
English version of this page
Telefon +47 22845233
Rom S02-02
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Schizofreni: Forløp og prognose
  • Hvordan går det med personer med førstegangspsykose over tid?
  • Hvor mange blir bedre?
  • Hva predikerer bedring?
  • Psykologiske prediktorer for drap begått av personer med schizofreni
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Rolle, profesjon og fagetikk.

 • Rettpsykologi: simulering og aggravasjon, viljestyrt indusert forstyrrelse (Fabrikkert sykdom påført barn - medisinsk mishandling).

Undervisning

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1982, avlagt doktorgrad samme sted i 2000, godkjent spesialist i klinisk psykologi fra 1990. Har mangeårig erfaring som klinisk psykolog fra ulike områder innen psykisk helsevern, (barn, ungdom og voksne, døgninstitusjon og poliklinikk), og som sakkyndig psykolog innen rettsvesenet og barneverntjenesten. Visepresident i Norsk Psykologforening 1999-2001. Ansatt i vitenskapelig stilling ved Psykologisk Institutt, UiO fra 2001.

Verv

2004-2005: Medlem av prosjektgruppen for regionalt strategiarbeid innen psykisk helsevern, Helse Øst RHF. Skriftlig bidrag til den samlede strategirapporten: ”Kompetanse, faggrupper og roller i endrede og nye strukturer”.

 • 2005-2006: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helse - og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell i justissektoren. Arbeidsgruppen ble ledet av professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, og mandatet var utarbeidet av helse –og omsorgsdepartementet i samråd med justisdepartementet.

 • 2006- 2008: Medlem av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK- Sør).

 • 2007-2008: Medlem av arbeidsgruppen oppnevnt av helsedirektoratet – Divisjon psykisk helse og rus for økt psykologrekruttering til kommunene

 • 2010-2011: Medlem Skikkethetsutvalget, Universitet- og høyskolerådet (UHR). Oppnevnt av Universitetet i Oslo.

 • 2011: Leder av komite for utredning av tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til profesjonsprogrammene i medisin, odontologi og psykologi ved Universitetet i Oslo.
 • 2011-2016 : Styremedlem, Psykologisk institutt 
 • 2014 -2015: Faglig koordinator for samarbeidet mellom Psykologisk institutt og Oxford Mindfulness Centre, Oxford University.
 • 2017-        : Leder , Drøftingsutvalget for studentatferd (løpende skikkethetsarbeide)  for profesjonsprogrammet  i psykologi ved Psykologisk institutt, UiO.
 • 2019-        : Medlem i Statens helsepersonellnemd. Oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet. 
 • Priser

          Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt, 2018.

 • Samarbeid

  • Professor Keith Nuechterlein, Neuropsychiatric Institute, UCLA

  • Professor Paul Lysaker, Roudebush VA Medical Center and Indiana University School  of Medicine
  • Associate professor Joseph Ventura, UCLA

  • Professor Seena Fazel, University of Oxford

  • Senior Research fellow, Dr. Olav Nielssen, Sydney University

  • Professor Marianne Kristiansson, Karolinska University Hospital

  • Norment/KGJebsen Center of Excellence, OUS

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Vaskinn, Anja; Engelstad, Katharina Nymo; Torgalsbøen, Anne Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2021). Childhood trauma, social cognition and schizophrenia: Specific association between physical neglect and cognitive theory of mind in homicide offenders. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. doi: 10.1016/j.psychres.2021.114093. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Lau, Bjørn; Vaskinn, Anja & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Increased prevalence of psychopathy and childhood trauma in homicide offenders with schizophrenia compared to nonviolent individuals with schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 73(8), s. 501–508. doi: 10.1080/08039488.2019.1656777.
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Cognitive, work and social outcomes in fully recovered first-episode schizophrenia: On and off antipsychotic medication. Psychiatry. ISSN 0033-2747. doi: 10.1080/00332747.2018.1550735.
 • Engelstad, Katharina Nymo; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari; Lau, Bjørn; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2018). Large social cognitive impairments characterize homicide offenders With schizophrenia. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 272, s. 209–215. doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.087.
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi & Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Cognitive improvement in first-episode schizophrenia and healthy controls: A 6-year multi-assessment follow-up study. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 267, s. 319–326. doi: 10.1016/j.psychres.2018.06.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Katharina Nymo; Vaskinn, Anja; Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Lau, Bjørn & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Impaired Neuropsychological Profile in Homicide Offenders with Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 85, s. 55–60. doi: 10.1016/j.comppsych.2018.06.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2018). Resilience trajectories to full recovery in first-episode schizophrenia. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 52, s. 54–60. doi: 10.1016/j.eurpsy.2018.04.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohn, Christine & Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Details of attention and learning change in first-episode schisophrenia. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 260, s. 324–330. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohn, Christine & Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). Details of attention and learning change in first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 260, s. 324–330. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.00.
 • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi; Rund, Bjørn Rishovd & Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). The relationship between level of cognitive impairments and functional outcome trajectories in first-episode schizophrenia. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 190, s. 144–149. doi: 10.1016/j.schres.2017.03.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Stedal, Kristin (2017). Comparing effects: A reanalysis of two studies on season of birth bias in anorexia nervosa. Journal of Eating Disorders. ISSN 2050-2974. 5:2, s. 1–4. doi: 10.1186/s40337-016-0131-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine; Czajkowski, Nikolai Olavi & Rund, Bjørn Rishovd (2015). Relationship between neurocognition and functional recovery in first-episode schizophrenia: Results from the second year of the Oslo multi-follow-up study. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 227(2-3), s. 185–191. doi: 10.1016/j.psychres.2015.03.037.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Mohn, Christine & Rund, Bjørn Rishovd (2014). Neurocognitive predictors of remission of symptoms and social and role functioning in the early course of first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 216(1), s. 1–5. doi: 10.1016/j.psychres.2014.01.031.
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Lask, Bryan (2013). Season of birth bias and anorexia nervosa: Results from an international collaboration. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. 46(4), s. 340–345. doi: 10.1002/eat.22060.
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Røssberg, Jan Ivar; Romm, Kristin Lie; Andreassen, Ole Andreas & Bell, Morris D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Object Relations, Reality Testing, and Social Withdrawal in Schizophrenia and Bipolar Disorder. Journal of Nervous and Mental Disease. ISSN 0022-3018. 201(3), s. 222–225. doi: 10.1097/NMD.0b013e3182848ae0.
 • Winje, Eirin; Torgalsbøen, Anne-Kari; Brunborg, Cathrine & Lask, Bryan (2013). Season of birth bias and bulimia nervosa. Results from a multi-centre collaboration. European Eating Disorders Review. ISSN 1072-4133. doi: 10.1002/erv.2217.
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Røssberg, Jan Ivar; Andreassen, Ole Andreas; Bell, Morris D. & Melle, Ingrid (2012). Object relations and reality testing in schizophrenia, bipolar disorders, and healthy controls: differences in profiles and clinical correlates. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 53(8), s. 1200–1207. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.04.003.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Sustaining full recovery in schizophrenia after 15 years: Does resilience matter? Clinical Schizophrenia and Related Psychoses. ISSN 1935-1232. s. 193–200. doi: 10.3371/csrp.5.4.3.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2010). Maintenance of recovery from schizophrenia at 20-year follow-up: What happened? Psychiatry. ISSN 0033-2747. 73(1), s. 70–83.
 • Hansen, Charlotte F; Torgalsbøen, Anne-Kari; Melle, Ingrid & Bell, Morris D. (2009). Passive/Apathetic Social Withdrawal and Active Social Aoidance in Schizophrenia. Difference in Underlying Psychological Processes. Journal of Nervous and Mental Disease. ISSN 0022-3018. 197(4), s. 274–277. doi: 10.1097/NMD.0b013e31819dbd36.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2008). Når behovet for oppmerksomhet og sympati overgår morsfølelsen. En litteraturgjennomgang av Munchausen syndrome by proxy. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(4), s. 421–431.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizofreni i et resiliensperspektiv. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2. s. 73–86.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). What is recovery in schizophrenia? I Davidson, Larry; Harding, Courtenay & Spaniol, LeRoy (Red.), Recovery from severe mental illnesses: Research evidence and implications for practice- Volume 1. Center for psychiatric Rehabilitation, Boston University, Boston MA. ISSN 1878512161. s. 302–316.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Schizofreni og full restitusjon. I Rund, BR (Red.), Schizofreni. Hertervig forlag. ISSN 8292023917. s. 87–103.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torgalsbøen, Anne Kari (2022). Hvem ypper til profesjonskamp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(8).
 • Torgalsbøen, Anne Kari (2022). Får ikke kalle seg hundepsykolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne Kari (2022). Skepsis til makt hos psykologprofesjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Torgalsbøen, Anne Kari (2022). "Jeg mot meg": Hvor ble fagetikken av? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(05), s. 388–391.
 • Torgalsbøen, Anne Kari & Czajkowski, Nikolai Olavi (2022). Full recovery and self-efficacy in first episode schizophrenia: The OSR cohort at 10 year follow-up.
 • Nymo Engelstad, Katharina; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne Kari & Vaskinn, Anja (2021). En misforståelse om drap, vold og psykose. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nymo Engelstad, Katharina; Torgalsbøen, Anne Kari; Rund, Bjørn Rishovd & Vaskinn, Anja (2021). Tvang fører neppe til færre drap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Hvor høy er prisen for å være åpen om fortida? Rus & samfunn. ISSN 1500-8614.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). De fire gamle er bedre egnet enn Agder . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Vi var nær en rettsskandale. Det er skremmende å tenke på. . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Jakten på psykologutdanningen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(6), s. 516–517.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). 12 stemmer for psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(06).
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Psykologer og bruk av tvang-vellykket? .
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2021). Minister på ville veier. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2020). En gang schizofren, ikke alltid schizofren. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2020). Også personer som ikke er psykotiske, kan begå bestialske drap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Resultater fra "the Oslo Schizophrenia Recover Study".
 • Øie, Merete Glenne & Torgalsbøen, Anne-Kari (2019). Psykose eller ADHD- hva predikerer hvordan det går på lang sikt?
 • Nymo Engelstad, Katharina; Rund, Bjørn Rishovd; Torgalsbøen, Anne-Kari & Vaskinn, Anja (2018). Social cognition in homicide offenders with schizophrenia.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Mohn, Christine (2018). Full recovery in first-episode schizophrenia: Cognitive, clinical and resilience trajectories in the Oslo Schizophrenia Recovery study across 6 years.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Halvparten av unge blir friske av schizofreni. [Radio]. NRK .
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Anne-Kari Torgalsbøen om ny forskning på schizofreni. [Radio]. NRK .
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Halvparten av unge blir friske av schizofreni. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Statsråd Nybø skifter stadig mening om kjønnskvotering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2018). Statsråden overstyrer universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). De kan fremstå som overbevisende og dyktige til å manipulere. kk.no.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). Full restitusjon ved schizofreni.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2016). Brukermedvirkning forutsetter valgfrihet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(8), s. 648–649.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2016). Rettpsykiatriens utvikling og dilemmaer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53, s. 481–482.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2016). Resilience trajectories in fully recovered first-episode psychosis patients.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015). De farlige krenkelsene. Dagens Perspektiv.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015). Politiet vil sjekke vekterens psyke. [Avis]. NTB.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2015). Spiller syk for å få omsorg. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Vaskinn, Anja (2014). Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsessynd? Tidskrift for Norsk Psykologforening. 51, s. 753–758.
 • Rund, Bjørn Rishovd & Torgalsbøen, Anne-Kari (2014). Debattredaktørens forsvar av statskanalen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(4), s. 326–327.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2014). NRKs fryktjournalistikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2014). Fullstendig gale tall fra NRK. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Hvem er de tikkende bombene? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rund, Bjørn Rishovd (2012). Sportskommentering av Breivik. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Formalisering av psykologisk kompetanse i strafferetten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49, s. 514–515.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Ingen spor av diagnose. [Internett]. VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Rettsaken mot Anders Behring Breivik. [TV]. Polsk fjernsyn.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Anders Breivik: verwarde psychoot of kille moordenaar. [Avis]. psy.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Tror det kan ha gått prestisje i saken. [TV]. DBTV.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). En psykotisk person ville ikke kunne ta regi i retten som Breivik har gjort. [Internett]. nrk.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Ukultur, samrøre og feilslutninger. [Internett]. nrk.no.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Unødvendig med nye diagnoser. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Anders Breivik: le parcours solitaire d`un fanatique d`extreme droite. [Internett]. Liberation.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Psykologer satt på sidelinjen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(3), s. 284–285.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Krever sakkyndigrevolusjon etter Breivik-saken.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Sakkyndighetsarbeid i straffesaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2012). Formalisering av psykologisk kompetanse i strafferetten :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(5), s. 514–515.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Mindre tvangsbruk med psykologer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(12), s. 1187–1189.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2011). Truer rettsikkerheten. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2009). Psykologen i "psykiatrien"- fra veloppdragen gjest til myndig entrepenør. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(7), s. 702–704.
 • Sundet, Kjetil Søren; Torgalsbøen, Anne-Kari; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Rund, Bjørn Rishovd (2009). Psychometric properties of a Norwegian version of the MATRICS Consensus Cogntitive Battery (MCCB). Schizophrenia Bulletin. ISSN 0586-7614. 35, s. 282–282.
 • Sundbye, Bodil & Torgalsbøen, Anne-Kari (2008). Forsker på mødre som skader barn. [Avis]. VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2008). Psykopat, men ikke sinnsyk. [Avis]. VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Rishovd Rund, Bjørn (2007). Et satsingsområde- fortsatt? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Hva er selvtillit? [Radio]. Kanal 24.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Når er stemmer i hodet vrangforestillinger? [Radio]. P3- Osenbanden.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Kritisk til fastlegenes rolle i opptrappingsplanen, [Avis]. Dagens Medisin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizophrenia: Current status of full recovery from severe mental illness.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Schizofreni og full restitusjon.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2007). Full restitusjon ved schizofreni:Har relasjonen noen innvirkning på biologien?
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Jakten på psykologtittelen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(5), s. 510–511.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Å være forut for sin tid. Psykisk helse. ISSN 0805-5599.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Ser på tilfriskningsfaktorene. [Avis]. Dagens Medisin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2006). Slutt å si schizofreni. [Avis]. VG.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Psykologene og de nye helselovene.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Jeg arbeider i psykiatrien. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 34–38.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Så førdes kampen om paragraferna. Psykologtidningen. ISSN 0280-9702. 5, s. 6–8.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Fra onde ånder til radiosender i tennene. [Internett]. Magasinet - Dagbladets helgemagasin.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari (2005). Drømmen om fremtiden.
 • Torgalsbøen, Anne-Kari & Winje, Eirin (2007). Season of birth bias and eating disorders-fact or fiction? Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 23. apr. 2021 13:45