Forsiden

Koronaviruset

Generell informasjon til studenter og ansatte ved UiO

Delta i våre undersøkelser om Korona-situasjonen

Ved Psykologisk institutt pågår for tiden tre studier om hvordan mennesker i alle aldre håndterer den nye situasjonen; at småbarn må holde seg hjemme fra barnehage og leker mindre med andre barn, hvilken effekt distanseringstiltak, sosial isolasjon og karantene har på psykisk helse og konsekvenser sosial distanse har for ungdommer.

Korona-spørreundersøkelse til småbarnsforeldre

Konsekvenser av sosial distanse for ungdommer

Effekten av distanseringstiltak, isolasjon og karantene på psykisk helse

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen psykologi

Personer

Finn ansatte og studenter

Terapitilbud

Vi tilbyr individualterapi hos erfarne psykologistudenter.

Les mer om tilbudet

Forskning

Aktuelt

  • svein-stolen-korona-1-mars-2020-copy Vil tilby 40 ekstra studieplasser på medisin 4. mai 2020

    Kunnskapsdepartementet ber universiteter og høgskoler øke utdanningstilbudet. UiO vil tilby 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger. MN-fakultetet står for 80 av de foreslåtte stipendiatstillingene.

  • corona660 Koronaforskning om hvordan vi har det 30. apr. 2020

    Psykologisk institutt har hatt fire spørreundersøkelser om folks nye vaner i forbindelse med Koronapandemien. Over 20.000 personer er nådd via sosiale medier.

Mer ...

Publikasjoner