Livet rundt studiene

Studentdemokrati

  • Hvordan fungerer studentdemokratiet ved Psykologisk institutt - og hvem representerer deg?
  • Trenger du penger til et arrangement?
  • Hvordan fungerer det med bokskap og lesesaler ved psykologisk institutt?
  • Har du forslag til årets underviser?

Studentforeninger

Som student ved psykologisk institutt kan du holde på med mye ved siden av studiet. Du kan arrangere hjelpeaksjoner eller fester, skrive i studenttidsskrift, spille i revyen og mye annet.

Studentarealer

Hvor er lesesalene? Hvor er PC-salene?
Hvordan booke kollokvierom?

Si fra om læringsmiljøet

UiOs sentrale system lar deg varsle om alvorlige hendelser eller forhold, eller si ifra om det er noe som må forbedres i læringsmiljøet.