Studentarealer

Fra 02.01.2018 blir det mulig for studentene ved Psykologisk Institutt å selv bestille ledige seminarrom til kollokvier, gruppearbeid, møter og annen bruk som krever eget rom.
Booking av rom gjøres via timeplanportalen til UiO.


Velg område "Gaustad", Bygning "Harald Schjelderups hus" og Romtype "seminarrom" - fyll evt. inn "minimum antall plasser" om aktuelt.

Dette vil være en prøveordning for vårsemesteret 2018.

Det er viktig å huske å avbestille rommet dersom man ender opp med å ikke trenge det likevel, og at man ikke bestiller større rom enn man trenger.

 

Dette er en prøveordning for vårsemesteret. Gi gjerne tilbakemeldinger til fagutvalget på mail: fagutvalget@psykologi.uio.no

Publisert 8. jan. 2018 11:50 - Sist endret 8. jan. 2018 11:50