Livet rundt studiene

Speil speil på veggen der- hvem er den beste fadderen her?

Meld deg som fadder

Studentutvalget ved SV-fakultetet

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)

SVFF jobber for å fremme det sosiale miljøet på tvers av instituttene ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Studentdemokrati

Studentene er representert i alle styrer og råd ved fakultetet der avgjørelser som påvirker studentene tas.

Studentforeninger

Hvis du har noe du brenner for, eller bare ønsker en snarvei inn i et sosialt miljø, kan du bli med i en av studentforeningene ved SV-fakultetet.

Studenttidsskrifter

Flere fagmiljøer på SV har tidsskrifter som skrives og utgis av studentene.

For studentforeninger

  • lån av rom
  • utdeling av flyers
  • stand

​​​​​​​Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Trenger du noen å snakke med?

Psykologisk rådgivning er et tilbud til studenter på SV-fakultetet som møter utfordringer i hverdagen.

Felles for alle studenter ved UiO