Studentforeninger ved PSI

Ved Psykologisk institutt (PSI) er studentene selv aktive med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som du kan engasjere deg i. Har du en ide til et annet arrangement eller et prosjekt kan du søke fagutvalget om økonomisk støtte.

PsychAid

Psykologistudentenes hjelpeaksjon.

Facebook
Psychaid.no
 

Morrari

En revygruppe for alle psykologistudenter på huset.

Facebook
Mail oss!

Startskuddet

En studentforening som hvert år arrangerer karrieredag for psykologistudenter ved PSI.

Facebook

Email

FOP

En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.

Facebook
Twitter / Fop.no

Speilvendt

Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift som kommer med tre papirutgaver i året.

Facebook
Mail oss! / Speilvendt.no

 

Impuls

Nordens eldste psykologitidsskrift, henvender seg til alle som er interessert i psykologi.

Facebook

Insomnia

Psykologistudentenes arrangementforening.

Facebook

Kling kokos

Studentkoret ved Psykologisk institutt er for deg som liker å synge, har lyst til å bli kjent med andre studenter på PSI og som liker å ta en liten fest i ny og ne. Send epost til: klingkokos@gmail.com

Facebook

Psyko innefotball

Innefotball er gøy, spesielt hvis det er lav terskel, og ingen er for dårlige eller for flinke.
 

PsykoAktiv

Instituttes mest eksklusive gjeng, bestående av de raskeste jentene og de kvikkeste guttene.

Facebook

Emmaus

En undrende organisasjon og et landsomfattende nettverk som utforsker skjæringspunkter mellom psykologi og kristen tro.

Facebook
Mail oss! / Emmaus.org

 

Psykologistudenter Uten Grenser Oslo

Ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.

Trip - psykologisk reiseforening

Arrangerer studieturer for psykologistudenter.

Facebook

Psykologisk selskab

Arrangerer studentpub på PSI med mål om å skape en lavterskel sosial møteplass for medlemmer og andre studenter.

Facebook

Psykologistudentenes Opplysningsarbeid For Ungdom

Jobber for å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer for å ha en forebyggende effekt på ungdommenes psykiske helse.

Facebook

Nettside