Programutvalget for profesjonsprogrammet

Programutvalget representerer studentene på profesjonsprogrammet og har ansvaret for å ivareta studentenes interesser hva gjelder profesjonsstudiets faglige innhold, oppbygning og gjennomføring.

Programutvalget for profesjon består av én representant fra hvert av de 12 profesjonskullene. Kullrepresentantene har møteplikt på programutvalgets møter. Studentrepresentantene i instituttstyret og programrådet har også møteplikt, og hver vararepresentant har møterett. Møtene er åpne for alle. 

Tillitsvalgte på profesjonsstudiet velges for ett år av gangen og sitter fra høst til høst. 

Vår oppgave er å gi studentene på instituttet en stemme og legge til rette for et best mulig studiemiljø - både faglig og sosialt. Vi bringer studentenes ønsker, bekymringer og andre tilbakemeldinger videre til ledelsen gjennom Fagutvalget, Programrådet og Instituttstyret.

Saker bør som regel tas opp via den tillitsvalgte på det kullet det gjelder, men leder og tillitsvalgte kan også nås på mail: programutvalget@psykologi.uio.no.

 

Vedtektene våre finner du her.

 

Tillitsvalgte for de ulike kullene:

Alexander Moen Range

mail: kommer!

Tillitsvalgt for 1. semester 

(kull V19)

Tiril Mår Johansen

mail: kommer!

Nestleder for programutvalget og tillitsvalgt for 2. semester

(kull H18)

Maren Mejdell Styrmoe

mail: marenms@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 3. semester

(kull V18)

Malene Brattvåg Bøe

mail: malenebo@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 4. semester

(kull H17)

Veslemøy Sofie Dybwik Fossdal

mail: vsfossda@student.sv.uio.no

Leder for programutvalget og tillitsvalgt for 5. semester

(kull V17)

Astrid Hermann Tobiassen

mail: astriht@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 6. semester

(kull H16)

Henning Fleischer Rognlien

mail: kommer!

Tillitsvalgt for 7. semester

(kull V16)

Liv Mari Skjeldal

mail: kommer!

Tillitsvalgt for 8. semester

(kull H15)

Felix Koppe

mail: felixkop@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 9. semester

(kull V15)

Sofie Cappelen

mail: sofiesc@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 10. semester

(kull H14)

Emma Marie Berg

mail: emmamberg@student.sv.uio.no 

Tillitsvalgt for 11. semester

(kull V14)

Tor Amund Voll Storaas

mail: tastoraa@student.sv.uio.no

Tillitsvalgt for 12. semester

(kull H13)

 

Av Felix Koppe
Publisert 28. nov. 2016 09:25 - Sist endret 14. mars 2019 10:13