Psykologisk Fagutvalg

Fagutvalget skal ivareta psykologistudentenes interesser og samordne arbeidet til studentenes tillitsvalgte. Fagutvalget fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet, og samarbeider også med andre organisasjoner.

Fagutvalgets hovedoppgaver

  • Vi skal representere studentene ved Psykologisk institutt, både internt og overfor media og eksterne organisasjoner.

  • Vi skal fremme studentenes synspunkter i politiske så vel som i faglige saker.

  • Vi fordeler midler til studentforeninger og aktiviteter, som settes av på instituttets budsjett for å støtte studentaktivitet. Gå til siden for økonomisk støtte.

  • Vi er ansvarlig for administrasjon av bokskapene på instituttet.

  • Vi deler årlig ut undervisningsprisen til beste foreleser på instituttet.

Hvem kan kontakte Fagutvalget?

Alle kan kontakte oss! Vi mottar henvendelser fra studenter og ansatte ved instituttet, andre universiteter som ønsker utvekslingsavtaler, lærere som ønsker omvisning for skoleklasser, og mange andre.

Hvordan kontakte Fagutvalget?

Fagutvalget har også et spesielt ansvar for den enkelte student. Vi vil gjerne hjelpe deg hvis du møter problemer i studiehverdagen, er misfornøyd med undervisningen eller mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt.

Kontakt din tillitsvalgte eller send en epost til fagutvalget@psykologi.uio.no. Du kan også melde saken direkte til UiO.

Fagutvalgets sammensetning


Fagutvalget består av lederne av hvert programutvalg, studentrepresentantene i instituttstyret, studentrepresentantene i programrådene og instituttets representant i studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette semesteret er det sju medlemmer i Fagutvalget.

Fagutvalget vår 2019

 

Rolle

Øvrig verv

Andreas Larsen

andreash0409@gmail.com

Leder

Instituttstyret

Studentrepresentant for profesjonsprogrammet

Sigurd Lerkerød Alnes

sigurla@student.sv.uio.no

Nestleder

Instituttstyret

Studentrepresentant for årsenhet/bachelor/master

Andreas Breistein

abrei89@gmail.com

Medlem Leder, Programutvalget for årsenhet/bachelor/master

Felix Koppe

felixkop@student.sv.uio.no

Medlem

Leder, Programutvalget for profesjonsprogrammet

Åste Jørgensen

aastesj@student.sv.uio.no

Medlem

Programrådet

Studentrepresentant for årsenhet/bachelor/master

Sebastian Istad Scheie

sebastian.istad.scheie@hotmail.com

Medlem

Programrådet

Studentrepresentant for profesjonsprogrammet

Christian Schønfeldt

ceschonf@student.sv.uio.no

Medlem

Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU)

Representerer studentene ved PSI

Publisert 8. jan. 2010 09:20 - Sist endret 10. mai 2019 12:53