Psykologisk Fagutvalg

Fagutvalget skal ivareta psykologistudentenes interesser og samordne arbeidet til studentenes tillitsvalgte. Fagutvalget fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet, og samarbeider også med andre organisasjoner.

Møteinnkallinger og referater

Fagutvalgets hovedoppgaver

  • Vi skal representere studentene ved Psykologisk institutt, både internt og overfor media og eksterne organisasjoner.

  • Vi skal fremme studentenes synspunkter i politiske så vel som i faglige saker.

  • Vi fordeler midler til studentforeninger og aktiviteter, som settes av på instituttets budsjett for å støtte studentaktivitet. Gå til siden for økonomisk støtte.

  • Vi er ansvarlig for administrasjon av bokskapene på instituttet.

  • Vi deler årlig ut undervisningsprisen til beste foreleser på instituttet.

Hvem kan kontakte Fagutvalget?

Alle kan kontakte oss! Vi mottar henvendelser fra studenter og ansatte ved instituttet, andre universiteter som ønsker utvekslingsavtaler, lærere som ønsker omvisning for skoleklasser, og mange andre.

Hvordan kontakte Fagutvalget?

Fagutvalget har også et spesielt ansvar for den enkelte student. Vi vil gjerne hjelpe deg hvis du møter problemer i studiehverdagen, er misfornøyd med undervisningen eller mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt.

Kontakt din tillitsvalgte eller send en epost til fagutvalget@psykologi.uio.no. Du kan også melde saken direkte til UiO.

Fagutvalgets sammensetning


Fagutvalget består av lederne av hvert programutvalg, studentrepresentantene i instituttstyret, studentrepresentantene i programrådene og instituttets representant i studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette semesteret er det sju medlemmer i Fagutvalget.

Fagutvalget høsten 2020

Navn

Rolle i Fagutvalget

Øvrig verv

 

Nicholas Browitt

nicholjb@uio.no

Medlem

Studentrepresentant for bachelor/master/årsenhet i Instituttstyret

Arild Megard

arildme@uio.no

Medlem

Studentrepresentant for profesjon i Instituttstyret

 

Clara Helene Wolff

chwolff@student.sv.uio.no

Medlem Studentrepresentant for årsenhet/bachelor/master i Programrådet

Sebastian Istad Scheie

sebastian.istad.scheie@hotmail.com

Midlertidig leder Studentrepresentant for profesjon i Programrådet

Hilde Stubhaug Drangsland

hdrangsland@gmail.com

Medlem

Leder av Programutvalget for årsenhet/bachelor/master

Pernille Elise Melilla

pstudentmail@gmail.com

Medlem

Leder av Programutvalget for profesjonsprogrammet

-

Medlem

Representant for årsenhet/bachelor/master i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU)

 

Adam Njå

adam_hjem@hotmail.com

Medlem Representant for profesjonsprogrammet i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU)

Bent Kristen Hårstad

bentkh@live.no

Medlem Representant for Metaforeningen ved PSI
 
 
 
 
 
Publisert 24. aug. 2020 14:25 - Sist endret 14. juni 2021 09:57