Psykologisk Fagutvalg

Fagutvalget skal ivareta psykologistudentenes interesser og samordne arbeidet til studentenes tillitsvalgte. Fagutvalget fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet, og samarbeider også med andre organisasjoner.

 

Fagutvalgets hovedoppgaver

  • Vi skal representere studentene ved Psykologisk institutt, både internt og overfor media og eksterne organisasjoner.

  • Vi skal fremme studentenes synspunkter i politiske så vel som i faglige saker.

  • Vi fordeler midler til studentforeninger og aktiviteter, som settes av på instituttets budsjett for å støtte studentaktivitet. Gå til siden for økonomisk støtte.

  • Vi er ansvarlig for administrasjon av bokskapene på instituttet.

  • Vi deler årlig ut undervisningsprisen til beste foreleser på instituttet.

Hvem kan kontakte Fagutvalget?

Alle kan kontakte oss! Vi mottar henvendelser fra studenter og ansatte ved instituttet, andre universiteter som ønsker utvekslingsavtaler, lærere som ønsker omvisning for skoleklasser, og mange andre.

Hvordan kontakte Fagutvalget?

Fagutvalget har også et spesielt ansvar for den enkelte student. Vi vil gjerne hjelpe deg hvis du møter problemer i studiehverdagen, er misfornøyd med undervisningen eller mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt.

Kontakt din tillitsvalgte eller send en epost til fagutvalget@psykologi.uio.no. Du kan også melde saken direkte til UiO.

Fagutvalgets sammensetning


Fagutvalget består av lederne av hvert programutvalg, studentrepresentantene i instituttstyret, studentrepresentantene i programrådene og instituttets representant i studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette semesteret er det sju medlemmer i Fagutvalget.

Fagutvalget høsten 2019

 

Rolle

Øvrig verv

Andreas Larsen

andreash0409@gmail.com

Leder

Studentrepresentant for profesjonsprogrammet i Instituttstyret

Christian Palacios Haugestad 

c.a.palacios.haugestad@gmail.com

Nestleder

Studentrepresentant for årsenhet/bachelor/master i Instituttstyret

 

Andreas Breistein

abrei89@gmail.com

Medlem Studentrepresentant for årsenhet/bachelor/master i Programrådet

Sebastian Istad Scheie

sebastian.istad.scheie@hotmail.com

Medlem Studentrepresentant for profesjonsprogrammet i Programrådet

Luis Munoz 

munozalvalu@gmail.com

Medlem

Leder av Programutvalget for årsenhet/bachelor/master

Veslemøy Dybwik Fossdal

vdfossdal@gmail.com

Medlem

Leder av Programutvalget for profesjonsprogrammet

Christian Schønfeldt

ceschonf@student.sv.uio.no

Medlem

Representant for årsenhet/bachelor/master i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU)

 

Adrian Lundborg Silva

adrianlundborg@gmail.com

Medlem Representant for profesjonsprogrammet i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU)

Bent Kristen Hårstad

bentkh@live.no

Medlem Representant for Metaforeningen ved PSI
 
 
 
 
 
Publisert 24. aug. 2020 14:25 - Sist endret 24. aug. 2020 14:25