Vedtekter

Fagutvalget arbeider etter vedtekter fastsatt av programutvalgene, som også vedtar sine egne vedtekter.

Publisert 8. jan. 2010 10:14 - Sist endret 20. okt. 2021 16:20