Bokskap

Fagutvalget har ansvar for delegering av administrasjonen av bokskapene i Harald Schjelderups hus til en studentforening ved PSI

Høsten 2021

Studentforeningen med ansvar for administrasjon av bokskap er nedlagt. Inntil videre vil bokskapordningen ved PSI være tillitsbasert og gratis. Følgende semestre vil foreninger ha mulighet til å søke fagutvalget om rett til å administrere salg av oblater til bokskap. Inntill videre er det fritt fram, men vennligst ikke ta i bruk mer enn et skap. 

 

Følgende regler gjelder for bruk av bokskap:

  • Fra og med høsten 2014 skal ikke lenger bruk av skap registeres. Det vil kun være nødvendig å ha gyldig oblat klistret på skapet du vil disponere.

  • Ved begynnelsen av hvert semester annonseres tider for salg av oblater. Følg med på studentmailen hvor info om alle frister og tider blir annonsert.

  • En oblat koster 20 kr.

  • Bokskap merket med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) skal ikke brukes av studenter ved Psykologisk institutt.

Klipping av skap

  • Senere i semesteret vil alle låste skap som ikke har oblat for gjeldende semester bli klippet opp.

  • Innholdet i oppklippede skap konfiskeres og oppbevares i 3 måneder. Dette kan leveres tilbake mot et gebyr.

  • God tid før selve klippingen annonseres "klippedagen", og det blir satt opp et siste tidspunkt for kjøp av oblat.

Tillitsvalgte

  • Tillitsvalgte og studentforeninger får én gratis oblat hver. Denne må hvert semester hentes under de annonserte salgstidene.

Hva går pengene til?

  • Overskuddet fra skapdriften går til foreningen som tar ansvar for administrasjonen av bokskapene.

Ved spørsmål kontakt: fagutvalget@psykologi.uio.no

Publisert 11. jan. 2010 11:35 - Sist endret 25. aug. 2021 09:37