Bokskap

Fagutvalget har delegert administrasjonen av bokskapene i Harald Schjelderups hus til Fagutvalget

Følgende regler gjelder for bruk av bokskap:

  • Fra og med høsten 2014 skal ikke lenger bruk av skap registeres. Det vil kun være nødvendig å ha gyldig oblat klistret på skapet du vil disponere.

  • Ved begynnelsen av hvert semester annonseres tider for salg av oblater. Følg med på studentmailen hvor info om alle frister og tider blir annonsert.

  • En oblat koster 20 kr.

  • Bokskap merket med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) skal ikke brukes av studenter ved Psykologisk institutt.

Klipping av skap

  • Senere i semesteret vil alle låste skap som ikke har oblat for gjeldende semester bli klippet opp.

  • Innholdet i oppklippede skap konfiskeres og oppbevares i 3 måneder. Dette kan leveres tilbake mot et gebyr.

  • God tid før selve klippingen annonseres "klippedagen", og det blir satt opp et siste tidspunkt for kjøp av oblat.

Tillitsvalgte

  • Tillitsvalgte og studentforeninger får én gratis oblat hver. Denne må hvert semester hentes under de annonserte salgstidene.

Hva går pengene til?

  • Overskuddet fra skapdriften går til det aktuelle formålet Fagutvalget samler inn penger til.

Ved spørsmål kontakt: fagutvalget@psykologi.uio.no

Publisert 11. jan. 2010 11:35 - Sist endret 30. okt. 2019 11:07