English version of this page

Programråd

Institutt for Psykologi har ett programråd for alle studieprogrammene: bachelorprogrammet, masterprogrammet og profesjonsprogrammet.


Rådets mandat (pdf)


Medlemmer

2020-2023

Faste representanter

Utdanningsleder

Vibeke Moe

Fagavdelingsleder klinisk psykologi

Ole Andre Solbakken

Fagavdelingsleder kognitiv- og klinisk nevrovitenskap

Rene Huster

Fagavdelingsleder helse-, utviklings- og personlighetspsykolog (HUP)

Francisco Pons

Fagavdelingsleder metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)

Beate Seibt

Avdleingsleder for inern klinikk og ekstern praksis Inger Selvaag

Studentrepresentant BA/MA

Charlie Dina Dickhausen

Studentrepresentant profesjon: 

Sebastian Istad Scheie

Admin. studieleder

Gunnar A. Malmin

 

Publisert 5. jan. 2016 11:32 - Sist endret 4. jan. 2022 22:45