English version of this page

Programråd

Institutt for Psykologi har ett programråd for alle studieprogrammene: bachelorprogrammet, masterprogrammet og profesjonsprogrammet.


Rådets mandat (pdf)


Medlemmer

2016-2019

Faste representanter

Utdanningsleder

Trine Waaktaar

Fagavdelingsleder klinisk psykologi

Ole Andre Solbakken

Fagavdelingsleder kognitiv- og klinisk nevrovitenskap

Stein Andersson

Fagavdelingsleder helse-, utviklings- og personlighetspsykolog (HUP)

Espen Røysamb

Fagavdelingsleder metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)

Knut Inge Fostervold

Metode

Agnes Andenæs

Studentrepresentant BA/MA

Åste Strand Jørgensen

Studentrepresentant profesjon: 

Sebastian Istad Scheie

Sekretær

Joakim Dyrnes

 

Publisert 5. jan. 2016 11:32 - Sist endret 14. feb. 2019 13:10