Pål Ulleberg

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Pål Ulleberg
English version of this page
Telefon +47 22845339
Mobiltelefon +4799223568 +47-99223568
Rom S03-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo

Faglige interesser

Faglige interesseområder er primært knyttet til kvantitative forskningsmetoder og sikkerhetspsykologi. Innen det kvantitative feltet er det særlig bruk av multivariate metoder, strukturell ligningsmodellering og meta-analyser som vært dominerende. Innen sikkerhetspsykologi har forskningsaktivitetet særlig vært knyttet til ulykkesforebyggende arbeid, fortrinnsvis innen transport og industri. Kort fortalt omfatter dette anvendelse av modeller og teorier fra fortrinnsvis sosialpsykologi, personlighetspsykologi og kognitiv psykologi på atferd som er relevant for sikkerhet. Hensikten er gjerne å forstå og forklare atferd, og denne kunnskapen brukes ofte til å påvirke atferd og å forebygge ulykker.

Undervisning

PSYC2104 – Kvantitativ metode A - Universitetet i Oslo (uio.no)

PSY4020 – Applied quantitative research methods - University of Oslo (uio.no)

Bakgrunn

Pål Ulleberg ble i 2007 ansatt som førsteamanuensis i psykologi med vekt på kvantitative forskningsmetoder. Han mottok i 2002 sin doktorgrad i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere jobbet med forskning innen psykiatrisk helsetjenesteforskning, sikkerhetspsykologi og som førsteamanuensis i psykometri ved NTNU.

Priser

Undervisningsprisen ved Psykologisk institutt, UiO, i 2008

Verv

Styrerepresentant for vitenskapelige ansatte ved Psykologisk institutt

Medlem av den Nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humanoria (NESH)

Hovedoppgavekoordinator ved Psykologisk institutt

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 7. jan. 2021 10:27

Prosjekter