Mona Bekkhus

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Mona Bekkhus
English version of this page
Telefon +47 22845229
Rom V04-14
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er spesielt opptatt av utviklingspsykopatologi og hvordan ulik risiko bidrar til å forklare individuelle forskjeller hos barn både med hensyn til emosjonell og atferdsmessig utvikling. Min forskning har fokusert på individuell og familie risiko og hvordan ulike støttesystemer som vennskap, søskenrelasjoner og barnehage kan bidra til positiv utvikling hos barn (resiliens).  Spesielt er jeg opptatt av hvordan forholdet mellom genetisk tilbøylighet og miljø gjensidig påvirker hverandre og forklarer sammenheng mellom emosjonelle og atferdsvansker på den ene siden og god tilpasning på den andre siden.

Jeg samarbeider også med forskere i Brisbane (Australia) og Montrèal (Canada) om hvordan søskenrelasjoner mellom tvillinger har betydning for atferd og vennerelasjoner. Jeg er spesielt interessert i metode og design for å forstå forskjeller mellom barn. 

Undervisning

Utviklingspsykologi på bachelor- og masterprogrammet, samt profesjonsstudiet

- Psyc 3200, Introduksjon Utviklingspsykologi, profesjonsstudiet

- Psy1200, Introduksjon Utviklingspsykologi, BA

- Psyc 3400, Test og observasjon av barn

- Psy2205, Psykosocial development

- Psy4205, Forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge

- Psyc 4401 Førstelinjetjenesten

- Psy4521 Project Development

Bakgrunn

 • Postdoktor ved Atferdssenteret

 • Gjesteforsker ved Institute of Psychiatry, King´s college, London og Queensland University of Technology, Brisbane.

 • Doktorgradsstipendiat ved psykologisk institutt. Mitt doktorgradsarbeid benyttet data hentet fra Den norske mor og barn-studien (MoBa) og data fra et nasjonalt tvillingstudie i Brisbane, Australia, ledet av Professor Karen Thorpe. 

 • Mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.

 • Erfaring fra arbeid innen rusomsorg, dobbelkompetanseteam (rus og psykiatri) og Ped.Psykologisk-tjeneste.

Forskningsprosjekter

Maternal and paternal anxiety and child outcomes: Gene Haplotype associations in family-child- trios:  (sub-project in MoBa and Harvest). 

Vi ønsker å studere overlapp i genotyper mellom mor og barn, ved å studere maternelle effekter og parent-of-origin effekter.

Long and shorter effect of prenatal exposure to maternal anxiety on child behavior. A re-examination using a sibling design

Dette er ett underprosjekt i Den Norske Mor og Barn undersøkelsen hvor vi ønsker å studere prenatale miljø eksponering av både mors angst og depresjon samt ernæring og ser på søsken som er diskordante for eksponering.

 

The Matter of the First Friendship, I samarbeid med Professor Anne Inger Helmen Borge.

Dette studiet er ett longitudinelt prospektivt studie om barns vennskap og generelle emosjonelle og atferdsmessige fungering. Her følger vi barna over fireår og skal følge barna opp nå som de er i ungdomsalderen. Jeg er hovedveileder på ett PhD prosjekt om utemiljø og forebygging.

Samarbeid

Mona Bekkhus samarbeider bl.a. med forskere ved Oxford University, Kings College London; Queensland University of Technology, Brisbane Australia. 

Samarbeider med R-BUP og Atferdssenteret.

Emneord: Forebyggingspsykologi, Utviklingspsykologi, Resiliens, barns sosiale utvikling, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 1. Ulset VS, Czajkowski NO, Kraft B, Kraft P, Wikenius E, KleppestøTH, Bekkhus M. (2019) Are unpopularchildren more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectiousdiseases in early childhood. PLoS ONE 14(9): e0222222.https://doi.org/10.1371/journal. pone.0222222
 2. Skaret, S. Bekkhus, M., Borge, A.I.H. (2019) Betydningen av sosial sjenanse i barndommen. Psykologi i Kommunen nr. 6, Publisert online 30th Nov.
 3. Thorpe, K., Staton, S., Bekkhus, M. (2018). Twins and other multiples. The Encyclopedia of Child and Adolescent Development. In press.
 4. Bekkhus, M., Lee, Y., Samuelsen, S. O., Magnus, P., Borge, A. I. H. (2018). Re-examining the link between prenatal maternal anxiety and child emotional difficulties using a sibling design. International Journal of Epidemiology, 47,  (1), 156–165, https://doi.org/10.1093/ije/dyx186   
 5. Lezhnieva, N., Fredriksen, P.M., Bekkhus, M. (2018). Peer relationship and quality of life in 11-12-year-old children: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian Journal of Public Health 46 (21_suppl), 74-81.  https://doi.org/10.1177/1403494818767788
 6. Wikenius, E., Bekkhus, M., Marthinsen, P.G., & Myhre, A.M. (Accepted 5th of Mai 2017). A systematic review of early stress and epigenetic variation (Betydningen av stress tidlig i livet for epigenetisk variasjon - Hva vet vi, hva betyr det?"). Norsk Tidsskrift for Psykologiforeningen.
 7. Ulset, V. Vitaro, F., Brendgen, M.R., Bekkhus, M., & Borge, A.I.H. (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development. Journal of Environmental Psychology.  ISSN 0272-4944.  52, s 69- 80. doi: 10.1016/j.jenvp.2017.05.007 
 8. Künzelen, H. Bekkhus, M., Thorpe, K., Borge, A.I.H. (2016). Potential traumatic events in early childhood and behavioural resilience: a longitudinal case control study. European Journal of Developmental Psychology.Online,doi: 10.1080/17405629.2016.1150174
 9. Bekkhus, M., Bregden, M., Czajkowski, O. N., Vitaro, F., Dionne, G., Boivin, M. (2016). Associations between sibling relationship quality and friendship quality in early adolescence: Looking at the Case of Twins. Twin Research and Human Genetics, 19 (2), 125-35
 10. Bekkhus, M. (2016). Resiliens –Hva kjennetegner ungdom som klarer seg bra? I Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Eds). Kap. 9. Utdanningsvalg –identitet og danning. Gyldendal Norsk Forlag AS.
 11. Bekkhus, M., Staton, S., Borge, A. I. H., Thorpe, K. (2014). Do twins differ from single-born children on rates of behavioural difficulty in early childhood? A study of sibling relationship risk factors. Twin Research and Human Genetics, 17, (4), 288-295.
 12. Bekkhus, M (2013). Invited Section in Handbook on Well-being Prosocial development, Ben-Arieh, Asher, Casas, Ferran, Frones, Ivar. and Korbin, Jill E. (Eds.) (2013) Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Dorcrecht: Springer.
 13. Bekkhus, Mona. Kan "å hjelpe" føre til psykopatologi?. Psykologisk tidsskrift 2013 ;Volum 17.(01) s. 14-19
 14. Bekkhus, Mona. Familierisiko og atferdsvansker : årsak og virkning. Psykologi i kommunen 2012 ;Volum 47.(2) s. 3-8
 15. Bekkhus, Mona. Pre -and postnatal risk research and behaviour problems in early childhood. A longitudinal cohort study from early preganncy to 36 months.. Unipub forlag 2012 53 s.
 16. Bekkhus, Mona. Resiliens -hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Publisert online på forebygging.no
 17. Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Barker, Edward D; Borge, Anne Inger Helmen. The Role of Pre- and Postnatal Timing of Family Risk Factors on Child Behavior at 36 months. Journal of Abnormal Child Psychology 2011 ;Volum 39.(4) s. 611-621
 18. Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Maughan, Barbara; Borge, Anne Inger Helmen. The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and high quality provision.. European Journal of Developmental Psychology 2011 ;Volum 8.(6) s. 681-696
 19. Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen; Thorpe, Karen. Conflict, Closeness and Comfort: The Inter-Twin Relationship as a Risk Factor for Behavioral Difficulties. Twin Research and Human Genetics 2011 ;Volum 14.(5) s. 444-451
 20. Bekkhus, M; Skjøthaug, Thomas; Nordhagen, Rannveig; Borge, AIH. Intrauterine exposure to caffeine and inattention/overactivity in children. Acta Paediatrica 2010 ;Volum 99.(6) s. 925-928.
 21. Bekkhus, M., (2008). i M. Helgeland (Ed,). Mestring (pp 147-162). Forebyggende Arbeid i Skolen. Kommuneforlaget, Oslo.

 

 

Publisert 29. juni 2012 09:00 - Sist endret 8. jan. 2020 08:50

Forskergrupper