Delstudiet: Hvordan opplever ungdommer tiden under Covid-19 restriksjonene? (avsluttet)

Dette er ett delstudie hvor vi ønsker å invitere ungdommene som tidligere har deltatt i  Vennskapsstudien om å svare på ett nettskjema om hvordan de har det nå under koronaepidemien.

Om prosjektet

Deltagerne har tidligere svart på spørsmål om vennskap, atferd og emosjonelle vansker. Om prososialatferd og om barnehagestruktur som utetid og lek. Nå spør vi kun ungdommene og vil sende ett nettskjema med spørsmål om vennskap, ensomhet og og sosiale medier og gaming.

Formålet med forskningsprosjektet er å forstå mer hvordan tiden under Korona og Covid-19 oppleves for ungdom. Vi spør derfor de som tidligere har deltatt i vennskapstudien som er over 16 år om å delta i denne spørreundersøkelsen. I dette delprosjektet lurer vi på hvordan ungdom opplever ensomhet og vennskap i en periode hvor skoler er stengt og sosial kontakt er svært begrenset. Hvordan har dette endret hverdagen, og hvordan påvirker denne nye hverdagen tid brukt på sosialemedier, internett og til spilling. Er det nye plattformer for interaksjon med venner?

Mål

Prosjektets mål er å få kunnskap om hvordan ungdom opplever en tid hvor skoler er stengt og hvordan hverdagen oppleves med sosiale restriksjoner. Vi ønsker å spørre om ensomhet og om hvor mye de er sammen med venner fysisk eller på nett i en spesiell periode. Ungdommer som deltar i studien vil svare på ett nettskjema som de mottar en link på sms en gang i uken over fire uker.

Publisert 27. mars 2020 15:59 - Sist endret 13. nov. 2020 13:07