Mona Bekkhus

Bilde av Mona Bekkhus
English version of this page
Telefon +47 22845229
Rom S04-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er spesielt opptatt av utviklingspsykopatologi og hvordan ulik risiko bidrar til å forklare individuelle forskjeller hos barn både med hensyn til emosjonell og atferdsmessig utvikling. Min forskning har fokusert på individuell og familie risiko og hvordan ulike støttesystemer som vennskap, søskenrelasjoner og barnehage kan bidra til positiv utvikling hos barn (resiliens).  Spesielt er jeg opptatt av hvordan forholdet mellom genetisk tilbøylighet og miljø gjensidig påvirker hverandre og forklarer sammenheng mellom emosjonelle og atferdsvansker på den ene siden og god tilpasning på den andre siden.

Jeg samarbeider også med forskere i Brisbane (Australia) og Montrèal (Canada) om hvordan søskenrelasjoner mellom tvillinger har betydning for atferd og vennerelasjoner. Jeg er spesielt interessert i metode og design for å forstå forskjeller mellom barn. 

Undervisning

Utviklingspsykologi på bachelor- og masterprogrammet, samt profesjonsstudiet

- Psyc 3200, Introduksjon Utviklingspsykologi, profesjonsstudiet

- Psy1200, Introduksjon Utviklingspsykologi, BA

- Psyc 3400, Test og observasjon av barn

- Psy2205, Psykosocial development

- Psy4205, Forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge

- Psyc 4401 Førstelinjetjenesten

- Psy4521 Project Development

Bakgrunn

 • Postdoktor ved Atferdssenteret

 • Gjesteforsker ved Institute of Psychiatry, King´s college, London og Queensland University of Technology, Brisbane.

 • Doktorgradsstipendiat ved psykologisk institutt. Mitt doktorgradsarbeid benyttet data hentet fra Den norske mor og barn-studien (MoBa) og data fra et nasjonalt tvillingstudie i Brisbane, Australia, ledet av Professor Karen Thorpe. 

 • Mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.

 • Erfaring fra arbeid innen rusomsorg, dobbelkompetanseteam (rus og psykiatri) og Ped.Psykologisk-tjeneste.

Forskningsprosjekter

Maternal and paternal anxiety and child outcomes: Gene Haplotype associations in family-child- trios:  (sub-project in MoBa and Harvest). 

Vi ønsker å studere overlapp i genotyper mellom mor og barn, ved å studere maternelle effekter og parent-of-origin effekter.

Long and shorter effect of prenatal exposure to maternal anxiety on child behavior. A re-examination using a sibling design

Dette er ett underprosjekt i Den Norske Mor og Barn undersøkelsen hvor vi ønsker å studere prenatale miljø eksponering av både mors angst og depresjon samt ernæring og ser på søsken som er diskordante for eksponering.

 

The Matter of the First Friendship, I samarbeid med Professor Anne Inger Helmen Borge.

Dette studiet er ett longitudinelt prospektivt studie om barns vennskap og generelle emosjonelle og atferdsmessige fungering. Her følger vi barna over fireår og skal følge barna opp nå som de er i ungdomsalderen. Jeg er hovedveileder på ett PhD prosjekt om utemiljø og forebygging.

Samarbeid

Mona Bekkhus samarbeider bl.a. med forskere ved Oxford University, Kings College London; Queensland University of Technology, Brisbane Australia. 

Samarbeider med R-BUP og Atferdssenteret.

Emneord: Forebyggingspsykologi, Utviklingspsykologi, Resiliens, barns sosiale utvikling, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Bekkhus, Mona; Haugen, Guttorm Nils; Czajkowski, Nikolai Olavi & Kaasen, Anne (2022). The impact of diagnosed fetal anomaly, diagnostic severity and prognostic ambiguity on parental depression and traumatic stress: a prospective longitudinal cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. doi: 10.1111/aogs.14453.
 • Clayborn, Zahra; Nilsen, Wendy; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Bekkhus, Mona & Gilman, Stephen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Positive maternal mental health attenuates the associations between prenatal stress and children’s internalizing and externalizing symptoms. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-022-01999-4.
 • Bekkhus, Mona; Lee, Yunsung; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per Minor (2021). Maternal Anxiety and Infants Birthweight and Length of Gestation. A sibling design. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21. doi: 10.1186/s12888-021-03620-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Clayborne, Zahra M.; Nilsen, Wendy; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Bekkhus, Mona & Gilman, Stephen E. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Prenatal maternal stress, child internalizing and externalizing symptoms, and the moderating role of parenting: Findings from the Norwegian mother, father, and child cohort study. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. doi: 10.1017/S0033291721004311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oftedal, Aurora; Bekkhus, Mona; Haugen, Guttorm Nils; Braithwaite, Elizabeth; Bollerslev, Jens & Godang, Kristin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Changes in maternal cortisol, cortisol binding globulin and cortisone levels following diagnosis of fetal anomaly. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 135. doi: 10.1016/j.psyneuen.2021.105574. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne & Ulset, Vidar Sandsaunet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development. ISSN 0961-205X. doi: 10.1111/sode.12528.
 • Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Staton, Sally; Smith, Simon C.; Pattinson, Cassandra & Allen, Alicia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Environmental Light Exposure, Rest-Activity Rhythms, and Symptoms of Inattention and Hyperactivity: An Observational Study of Australian Preschoolers. Journal of Environmental Psychology. ISSN 0272-4944. doi: 10.1016/j.jenvp.2021.101560.
 • Bekkhus, Mona; Oftedal, Aurora; Braithwaite, Elizabeth; Haugen, Guttorm & Kaasen, Anne (2020). Paternal psychological stress after detection of fetal anomaly during pregnancy. A prospective longitudinal observational study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11:1848, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01848. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; von Soest, Tilmann & Fredriksen, Eivor (2020). Psykisk helse hos ungdommer under covid-19. Om ensomhet, venner og sosiale medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(7), s. 492–501.
 • Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kraft, Brage; Kraft, Pål; Wikenius, Ellen & Kleppestø, Thomas Haarklau [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Are unpopular children more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectious diseases in early childhood . PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(9), s. 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0222222. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lezhnieva, Natalia; Fredriksen, Per Morten & Bekkhus, Mona (2018). Peer relationships and quality of life in 11-12-year-old children: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 46(21), s. 74–81. doi: 10.1177/1403494818767788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; Lee, Yunsung; Nordhagen, Rannveig; Magnus, Per; Samuelsen, Sven Ove & Borge, Anne Inger Helmen (2018). Re-examining the link between prenatal maternal anxiety and child emotional difficulties, using a sibling design. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 47(1), s. 156–165. doi: 10.1093/ije/dyx186. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wikenius, Ellen; Bekkhus, Mona; Martinsen, Pål Gunnar & Myhre, Anne Margrethe (2017). Betydningen av stress tidlig i livet for epigenetisk variasjon : hva vet vi, og hva betyr det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(7), s. 626–636.
 • Ulset, Vidar; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development. Journal of Environmental Psychology. ISSN 0272-4944. 52, s. 69–80. doi: 10.1016/j.jenvp.2017.05.007.
 • Küenzlen, Heidi; Bekkhus, Mona; Thorpe, Karen & Borge, Anne Inger Helmen (2016). Potential traumatic events in early childhood and behavioural resilience: a longitudinal case control study. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 13(3), s. 394–406. doi: 10.1080/17405629.2016.1150174.
 • Bekkhus, Mona; Brendgen, Mara; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vitaro, Frank; Dionne, Ginette & Boivin, Michel (2016). Associations between Sibling Relationship Quality and Friendship Quality in Early Adolescence: Looking at the Case of Twins. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 19(2), s. 125–135. doi: 10.1017/thg.2016.9.
 • Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen & Thorpe, Karen (2014). Do twins differ from single-born children on rates of behavioral difficulty in early childhood? a study of sibling relationship risk factors. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 17(4), s. 288–295. doi: 10.1017/thg.2014.39.
 • Bekkhus, Mona (2014). Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(2), s. 17–22.
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy & Casas, Ferran [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Psychology of Child Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 555–631. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_13.
 • Bekkhus, Mona (2012). Familierisiko og atferdsvansker : årsak og virkning. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 47(2), s. 3–8.
 • Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Maughan, Barbara & Borge, Anne Inger Helmen (2011). The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and high quality provision. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 8(6), s. 681–696. doi: 10.1080/17405629.2011.602232.
 • Bekkhus, Mona; Staton, Sally; Borge, Anne Inger Helmen & Thorpe, Karen (2011). Conflict, Closeness and Comfort: The Inter-Twin Relationship as a Risk Factor for Behavioral Difficulties. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 14(5), s. 444–451. doi: 10.1375/twin.14.5.444.
 • Bekkhus, Mona; Rutter, Michael; Barker, Edward D & Borge, Anne Inger Helmen (2011). The Role of Pre- and Postnatal Timing of Family Risk Factors on Child Behavior at 36 months. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 39(4), s. 611–621. doi: 10.1007/s10802-010-9477-z.
 • Bekkhus, M; Skjøthaug, Thomas; Nordhagen, Rannveig & Borge, AIH (2010). Intrauterine exposure to caffeine and inattention/overactivity in children. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 99(6), s. 925–928. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01744.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bekkhus, Mona (2008). Mestring. kommuneforlaget. ISBN 8244612487. 15 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulset, Vidar Sandsaunet & Bekkhus, Mona (2022). Familie Vennskap, skole og barnehage kan bidra til resiliens og positiv utvikling hos barn og unge. I Lundgren, Charlotte (Red.), Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Rådet for psykisk helse. ISSN 978-82-91635-46-0. s. 177–182.
 • Bekkhus, Mona (2021). Flere med alvorlige spiseforstyrrelser og økning i ensomhet og angst. Er sosiale medier synderen. [Avis]. Aftenbladet.
 • Bekkhus, Mona (2021). Mental health of adolescents during the COVID-19 pandemic - Loneliness, friends and social networks.
 • Bekkhus, Mona (2020). Forståelsen for de unge under koronarestriksjonene har svikta. [Internett]. Forskning.no.
 • Bekkhus, Mona (2020). Betaler Isolasjon med ensomhet. [Fagblad]. Psykologitidsskriftet.
 • Bekkhus, Mona & Skaret, Synne (2020). Betydyningen av sosial sjenanse i barndommen. [Internett]. Utdanningsforskning.no.
 • oftedahl, Aurora; Strand, Martine; Bekkhus, Mona & Kaasen, Anne (2020). PERSONALITY AS A RISK FACTOR FOR DEPRESSION AFTER THE DETECTION OF FETAL ANOMALIES.
 • Thorpe, Karen; Staton, Sally & Bekkhus, Mona (2020). Twins and Other Multiples. I Hupp, Stephen & Jewell, Jeremy D (Red.), The Encyclopedia of Child and Adolescent Development. John Wiley & Sons. ISSN 9781119171492. doi: 10.1002/9781119171492.wecad219.
 • Bekkhus, Mona; oftedahl, Aurora & Kaasen, Anne (2019). Prenatal Risks, Parental Functioning and Child Development .
 • Skaret, Synne; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Betydning av sosial sjenanse i barndommen. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364.
 • Bekkhus, Mona (2017). Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. [Avis]. Nrk.
 • Bekkhus, Mona (2016). Resiliens – hva kjennetegner ungdom som klarer seg bra? . I Lingås, Lars Gunnar & Høsøien, Unni (Red.), Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491793. s. 147–162.
 • Bekkhus, Mona (2013). Kan "å hjelpe" føre til psykopatologi? Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. 17(01), s. 14–19.
 • Bekkhus, Mona (2012). Resiliens -hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?
 • Bekkhus, Mona (2012). Pre -and postnatal risk research and behaviour problems in early childhood. A longitudinal cohort study from early preganncy to 36 months. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2012 09:00 - Sist endret 25. nov. 2020 12:34