Eivor Fredriksen

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Eivor Fredriksen
English version of this page
Telefon +47 22855610
Mobiltelefon +4797582770
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Klinisk psykologi Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Ph.D. prosjektet mitt heter «Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn». Prosjektet er en delstudie av Liten i Norge, som er en longitudinell studie av barns utvikling fra graviditet til de er 18 måneder gamle, og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør.

  • Foreldre - barn samspill

  • Utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi

  • Schizofreni/ psykoselidelser og behandling av psykoselidelser

Bakgrunn

  • Klinisk psykolog ved Follo DPS, Ungdomsenheten/Tire 2008-2012, hvor jeg jobbet med psykosebehandling av unge mennesker i et tidlig intervensjonsteam. Har også jobbet med behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser hos ungdom/unge voksne

  • Toåring innføringsprogram i intensiv psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, 2010 -2012

  • Cand.psychol. fra Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, 2008

  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, hovedvekt sosialantropologi, 2003

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi
Publisert 16. nov. 2012 15:08 - Sist endret 10. juli 2019 16:17

Prosjekter