eivorf

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Ph.D. prosjektet mitt heter «Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn». Prosjektet er en delstudie av Liten i Norge, som er en longitudinell studie av barns utvikling fra graviditet til de er 18 måneder gamle, og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør.

 • Foreldre - barn samspill

 • Utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi

 • Schizofreni/ psykoselidelser og behandling av psykoselidelser

Bakgrunn

 • Klinisk psykolog ved Follo DPS, Ungdomsenheten/Tire 2008-2012, hvor jeg jobbet med psykosebehandling av unge mennesker i et tidlig intervensjonsteam. Har også jobbet med behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser hos ungdom/unge voksne

 • Toåring innføringsprogram i intensiv psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, 2010 -2012

 • Cand.psychol. fra Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, 2008

 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, hovedvekt sosialantropologi, 2003

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Fredriksen, Eivor; Von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Depressive symptom contagion in the transition to parenthood: Interparental processes and the role of partner-related attachment. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  128(5), s 397- 403 . doi: 10.1037/abn0000429
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Parenting stress plays a mediating role in the prediction of early child development from both parents’ perinatal depressive symptoms.. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  47(1), s 147- 164 . doi: 10.1007/s10802-018-0428-4
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Parenting Stress Plays a Mediating Role in the Prediction of Early Child Development from Both Parents` Perinatal Depressive Symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  s 1- 16 . doi: 10.1007/s10802-018-0428-4
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 14 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors.. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(2), s 173- 183 . doi: 10.1037/abn0000246 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredriksen, Eivor (2019). Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2012 15:08 - Sist endret 10. juli 2019 16:17

Prosjekter