Eivor Fredriksen

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Eivor Fredriksen
English version of this page
Telefon +47 22855610
Mobiltelefon +4797582770
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Klinisk psykologi

Faglige interesser

Ph.D. prosjektet mitt heter «Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn». Prosjektet er en delstudie av Liten i Norge, som er en longitudinell studie av barns utvikling fra graviditet til de er 18 måneder gamle, og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør.

 • Foreldre - barn samspill

 • Utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi

 • Schizofreni/ psykoselidelser og behandling av psykoselidelser

Bakgrunn

 • Klinisk psykolog ved Follo DPS, Ungdomsenheten/Tire 2008-2012, hvor jeg jobbet med psykosebehandling av unge mennesker i et tidlig intervensjonsteam. Har også jobbet med behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser hos ungdom/unge voksne

 • Toåring innføringsprogram i intensiv psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, 2010 -2012

 • Cand.psychol. fra Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, 2008

 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, hovedvekt sosialantropologi, 2003

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Bekkhus, Mona; von Soest, Tilmann & Fredriksen, Eivor (2020). Psykisk helse hos ungdommer under covid-19. Om ensomhet, venner og sosiale medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(7), s 492- 501
 • Fredriksen, Eivor; Von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Depressive symptom contagion in the transition to parenthood: Interparental processes and the role of partner-related attachment. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  128(5), s 397- 403 . doi: 10.1037/abn0000429 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Vibeke; Fredriksen, Eivor; Kjellevold, Marian; Dahl, Lisbeth Jane; Wik, Maria; Stormark, Kjell Morten; von Soest, Tilmann; Olafsen, Kåre Sten; Vannebo, Unni Tranås & Smith, Lars (2019). Little in Norway: a prospective longitudinal community-based cohort from pregnancy to child age 18 months. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9:e031050(12), s 1- 11 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-031050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Parenting Stress Plays a Mediating Role in the Prediction of Early Child Development from Both Parents` Perinatal Depressive Symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  s 1- 16 . doi: 10.1007/s10802-018-0428-4
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 14 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors.. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(2), s 173- 183 . doi: 10.1037/abn0000246 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredriksen, Eivor (2019). Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2012 15:08 - Sist endret 10. juli 2019 16:17

Prosjekter