Psykososiale determinanter

Hvordan påvirker samspillet mellom individuelle egenskaper og sosiale relasjoner vår psykiske helse og livskvalitet?

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, barn, mennesker, svart.

Sosiale relasjoner har stor betydning for vår trivsel og livskvalitet. I denne forskningsgruppen studerer vi det komplekse samspillet mellom sosiale relasjoner, nabolaget vi bor i og individuelle egenskaper, som temperament, personlighet og vårt syn på oss selv og verden.

Vi undersøker følgende spørsmål:

  • Hvordan vil foreldremiljø og påvirkning fra jevnaldrende i samspill med individuelle faktorer påvirke mental helse?
  • Hvilke mekanismer i familier og nabolag spiller en rolle i reproduksjon av sosial ulikhet i mental helse?

Slik jobber vi

For å besvare disse spørsmålene vil vi bruke flere store longitudinelle studier for å undersøke utvikling av velvære og psykisk helse fra barndomsalder og til voksen alder. Vi bruker spørreskjemaer, observasjoner, intervjudata, registerdata og genetisk informasjon. I tillegg undersøker vi hvordan psykososiale faktor påvirker psykisk helse gjennom forskjellige livsfaser.

Publisert 28. sep. 2020 19:04 - Sist endret 25. mars 2021 11:31