Tilmann von Soest

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Tilmann von Soest
English version of this page
Telefon +47-99782078
Rom S04-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykisk helse, rusmiddelbruk, selvfølelse og ensomhet blant ungdom og unge voksne
 • Sosial ulikhet og utenforskap

 • Kroppsbilde, utseende og kosmetisk kirurgi

 • Analyse av longitudinelle data og strukturell ligningsmodellering

Undervisning

Bakgrunn

 • Bistilling som professor ved NTNU siden 2021

 • Nestleder i PROMENTA forskningssenter siden 2019

 • Professor ved Psykologisk institutt siden 2014, bistilling ved Velferdsforskningsinstitutt NOVA

 • Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, 2012-2013

 • Forsker ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse, 2008-2016

 • Forsker og forskningsleder ved NOVA, 2007-2011

 • Doktorgrad ved NOVA, 2008

 • Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, 2004

Emneord: Personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Norbom, Linn Christin Bonaventure; Hanson, Jamie; van der Meer, Dennis; Ferschmann, Lia; Røysamb, Espen & von Soest, Tilmann [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Parental socioeconomic status is linked to cortical microstructure and language abilities in children and adolescents. Developmental Cognitive Neuroscience. ISSN 1878-9293. 56. doi: 10.1016/j.dcn.2022.101132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enstad, Frøydis; Pedersen, Willy & von Soest, Tilmann (2022). Adolescent and young adult drunkenness and future educational attainment and labour market integration: A population-based longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1937-1888. doi: 10.15288/jsad.21-00395.
 • Cortes Garcia, Laura; Rodriguez Cano, Ruben & von Soest, Tilmann (2022). Prospective associations between loneliness and disordered eating from early adolescence to adulthood. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. doi: 10.1002/eat.23793.
 • Løset, Gøril Kvamme; Hellevik, Tale & von Soest, Tilmann (2022). Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 63(6), s. 658–669. doi: 10.1111/sjop.12855. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Mastekaasa, Arne & von Soest, Tilmann (2022). Cannabis and Tobacco Use Among Young People and Labor Market Outcomes in Midlife: A 23-Year Population-Based Longitudinal Study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1937-1888. 83(5), s. 731–739.
 • Rodriguez-Cano, Ruben; Cortes Garcia, Laura; Ulset, Vidar Sandsaunet & von Soest, Tilmann (2022). Worries About COVID-19 and Adolescents' Mental Health and Life Satisfaction: The Role of Sociodemographics and Social Support. Frontiers in pediatrics. ISSN 2296-2360. 10. doi: 10.3389/fped.2022.847434.
 • Ulset, Vidar Sandsaunet & von Soest, Tilmann (2022). Posttraumatic growth during the COVID-19 lockdown: A large-scale population-based study among Norwegian adolescents. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. doi: 10.1002/jts.22801.
 • Miljeteig, Kristina & von Soest, Tilmann (2022). An experience sampling study on the association between social media use and self-esteem. Journal of Media Psychology. ISSN 1864-1105. doi: 10.1027/1864-1105/a000333.
 • von Soest, Tilmann; Kozák, Michal; Rodriguez Cano, Ruben; Fluit, Anne-Marie; Cortes Garcia, Laura & Ulset, Vidar Sandsaunet [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Adolescents’ psychosocial well-being one year after the outbreak of the COVID-19 pandemic in Norway. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. doi: 10.1038/s41562-021-01255-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løset, Gøril Kvamme & von Soest, Tilmann (2022). Big five personality traits and physician-certified sickness absence. European Journal of Personality. ISSN 0890-2070. doi: 10.1177/08902070211065236. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Stefansen, Kari & von Soest, Tilmann (2022). Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. doi: 10.1007/s10508-021-02200-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Moffitt, Terrie & von Soest, Tilmann (2022). Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study  . International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 100. doi: 10.1016/j.drugpo.2021.103491. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madsen, Ole Jacob & von Soest, Tilmann (2021). En plaget ungdomsgenerasjon? I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 207–230. doi: 10.23865/noasp.142.ch9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders & Soest, Tilmann Von (2021). Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ett år med covid-19- restriksjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(13), s. 1264–1270. doi: 10.4045/tidsskr.21.0335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Slagstad, Ketil & von Soest, Tilmann (2021). Nye seksualiteter, nye kjønn? . I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 295–315. doi: 10.23865/noasp.142.ch13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kress, Victoria; von Soest, Tilmann; Kopp, Marie; Wimberger, Pauline & Garthus-Niegel, Susan (2021). Differential predictors of birth-related posttraumatic stress disorder symptoms in mothers and fathers – A longitudinal cohort study. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 292, s. 121–130. doi: 10.1016/j.jad.2021.05.058.
 • Junge, Carolin; von Soest, Tilmann; Seidler, Andreas; Eberhard-Gran, Malin & Garthus-Niegel, Susan (2021). Severe recalled labor pain and elective cesarean section in a subsequent delivery: a cohort study of Norwegian parous women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 100(9), s. 1678–1687. doi: 10.1111/aogs.14212.
 • Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne & Ulset, Vidar Sandsaunet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development. ISSN 0961-205X. doi: 10.1111/sode.12528.
 • Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav & von Soest, Tilmann (2021). Smoking in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants and anxiolytics. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. doi: 10.1017/S0033291720005401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brunborg, Geir Scott; Von Soest, Tilmann & Burdzovic Andreas, Jasmina (2020). Adolescent income and binge drinking initiation: prospective evidence from the MyLife study. Addiction. ISSN 0965-2140. 116(6), s. 1389–1398. doi: 10.1111/add.15279. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Hart, Rannveig Kaldager; Moffitt, Terrie E & Soest, Tilmann von (2020). Delinquency Abstainers in Adolescence and Educational and Labour Market Outcomes in Midlife: A Population-Based 25-year Longitudinal Study. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649. doi: 10.1037/dev0001117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy & von Soest, Tilmann (2020). Intelligence, alcohol consumption, and adverse consequences. A study of young Norwegian men. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 49(4), s. 411–418. doi: 10.1177/1403494820944719. Fulltekst i vitenarkiv
 • Von Soest, Tilmann; Luhmann, Maike & Gerstorf, Denis (2020). The development of loneliness through adolescence and young adulthood: Its nature, correlates, and midlife outcomes. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649. doi: 10.1037/dev0001102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy & Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0437. Fulltekst i vitenarkiv
 • Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders & Sletten, Mira Aaboen (2020). Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0449. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkhus, Mona; von Soest, Tilmann & Fredriksen, Eivor (2020). Psykisk helse hos ungdommer under covid-19. Om ensomhet, venner og sosiale medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(7), s. 492–501.
 • Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. 49(11), s. 2298–2310. doi: 10.1007/s10964-020-01252-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Vibeke; Fredriksen, Eivor; Kjellevold, Marian; Dahl, Lisbeth Jane; Wik, Maria & Stormark, Kjell Morten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Little in Norway: a prospective longitudinal community-based cohort from pregnancy to child age 18 months . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9:e031050(12), s. 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen? Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3, s. 457–471. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-06-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garthus-Niegel, Susan; Horsch, Antje; Von Soest, Tilmann; Haga, Silje Marie; Drozd, Filip & Ayers, Susan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Posttraumatic stress symptoms following childbirth: associations with prenatal attachment in subsequent pregnancies. Archives of Women's Mental Health. ISSN 1434-1816. 23(4), s. 547–555. doi: 10.1007/s00737-019-01011-0.
 • Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav & von Soest, Tilmann (2019). Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN 0001-690X. 141(2), s. 149–156. doi: 10.1111/acps.13104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøyland, Lars Roar & Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior. ISSN 0096-140X. 46(1), s. 72–83. doi: 10.1002/ab.21871.
 • Kress, Victoria; Steudte-Schmiedgen, Susann; Kopp, Marie; Förster, Anke; Altus, Caroline & Schier, Caroline [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The impact of parental role distributions, work participation, and stress factors on family health-related outcomes: Study protocol of the prospective multi-method cohort "Dresden Study on Parenting, Work, and Mental Health" (DREAM). Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:1273, s. 1–26. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enstad, Frøydis; Evans-Whipp, Tracy; Kjeldsen, Anne; Toumbourou, John W. & von Soest, Tilmann (2019). Predicting hazardous drinking in late adolescence/young adulthood from early and excessive adolescent drinking - a longitudinal cross-national study of Norwegian and Australian adolescents. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 19. doi: 10.1186/s12889-019-7099-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Eivor; Von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Depressive symptom contagion in the transition to parenthood: Interparental processes and the role of partner-related attachment. Journal of Abnormal Psychology. ISSN 0021-843X. 128(5), s. 397–403. doi: 10.1037/abn0000429. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bramness, Jørgen Gustav & von Soest, Tilmann (2019). A longitudinal study of cannabis use increasing the use of asthma medication in young Norwegian adults. BMC Pulmonary Medicine. ISSN 1471-2466. 19(52). doi: 10.1186/s12890-019-0814-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bårdstu, Silje Kvam; Coplan, Robert; Karevold, Evalill Bølstad; Laceulle, Odilia M & von Soest, Tilmann (2019). Longitudinal Pathways From Shyness in Early Childhood to Personality in Adolescence: Do Peers Matter? Journal of Research on Adolescence. ISSN 1050-8392. 30(S2), s. 362–379. doi: 10.1111/jora.12482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polte, Carolin; Junge, Carolin; von Soest, Tilmann; Seidler, Andreas; Eberhard-Gran, Malin & Garthus-Niegel, Susan (2019). Impact of Maternal Perinatal Anxiety on Social-Emotional Development of 2-Year-Olds, A Prospective Study of Norwegian Mothers and Their Offspring. Maternal and Child Health Journal. ISSN 1092-7875. 23(3), s. 386–396. doi: 10.1007/s10995-018-2684-x.
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9, s. 1–14. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Soest, Tilmann; Luhmann, Maike; Hansen, Thomas & Gerstorf, Denis (2018). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology. ISSN 0022-3514. 118(2), s. 388–406. doi: 10.1037/pspp0000219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garthus-Niegel, Susan; Horsch, Antje; Handtke, Eric; von Soest, Tilmann; Ayers, Susan & Weidner, Kerstin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The impact of postpartum posttraumatic stress and depression symptoms on couples' relationship satisfaction: A population-based prospective study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01728. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalem, Ingela Lundin; Træen, Bente; Markovic, Aleksandra & von Soest, Tilmann (2018). Body Image Development and Sexual Satisfaction: A Prospective Study From Adolescence to Adulthood. Journal of Sex Research. ISSN 0022-4499. 56(6), s. 791–801. doi: 10.1080/00224499.2018.1518400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0200788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Niegel, Susan; Horsch, Antje; Graz, Myriam Bickle; Martini, Julia; von Soest, Tilmann & Weidner, Kerstin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The prospective relationship between postpartum PTSD and child sleep: A 2-year follow-up study. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 241, s. 71–79. doi: 10.1016/j.jad.2018.07.067. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wichstrøm, Lars; Stenseng, Frode; Belsky, Jay; von Soest, Tilmann & Hygen, Beate Wold (2018). Symptoms of Internet Gaming Disorder in Youth: Predictors and Comorbidity. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 47, s. 71–83. doi: 10.1007/s10802-018-0422-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Parenting Stress Plays a Mediating Role in the Prediction of Early Child Development from Both Parents` Perinatal Depressive Symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. s. 1–16. doi: 10.1007/s10802-018-0428-4.
 • Gjelsvik, Bergljot; Kappelmann, Nils; von Soest, Tilmann; HInze, Verena; Baer, Ruth & Hawton, Keith [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Thought-Action Fusion in Individuals with a History of Recurrent Depression and Suicidal Depression: Findings from a Community Sample. Cognitive Therapy and Research. ISSN 0147-5916. 42(6), s. 782–793. doi: 10.1007/s10608-018-9924-7.
 • von Soest, Tilmann; Torgersen, Leila & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients. Journal of Health Psychology. ISSN 1359-1053. 25(9), s. 1270–1284. doi: 10.1177/1359105318754645. Fulltekst i vitenarkiv
 • Junge, Carolin; von Soest, Tilmann; Weidner, Kerstin; Seidler, Andreas; Eberhard-Gran, Malin & Garthus-Niegel, Susan (2018). Labor pain in women with and without severe fear of childbirth: A population-based, longitudinal study. Birth. ISSN 0730-7659. 45(4), s. 469–477. doi: 10.1111/birt.12349.
 • Abebe, Dawit Shawel; Hafstad, Gertrud Sofie & von Soest, Tilmann (2018). Eating Problems From Childhood to Young Adulthood. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 105–113.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:28 - Sist endret 21. des. 2021 21:34