The Adult and Childhood Cohort Outcomes of Migrant Integration: A Prospective Life-course Investigation

Hvilke psykologiske faktorer fører til den beste integreringen blant innvandrere? Hvilke faktorer avgjør innvandreres mentale og fysiske helse og suksess i arbeidsmarkedet?

Om prosjektet

Over de siste tiårene har Norge blitt et flerkulturelt samfunn og en attraktiv destinasjon for innvandrere fra mange deler av verden. Når personer innvandrer til et nytt land, møter de på forskjellige utfordringer. Noen klarer seg bedre enn andre. I denne studien ønsker vi å identifisere faktorer som bidrar til at innvandrere lykkes i forskjellige livsdomener.  

Metode

Målet vårt er å følge medlemmer av fem innvandrergrupper i opp til 50 år. Deltagerne kontaktes i toårlige intervaller og blir bedt om å fylle ut et spørreskjema. Svarene kobles opp mot register data (blant annet informasjon om helse, arbeid, utdanning). Studien har fokus på deltagere fra de største innvandringsgruppene basert på SSB data fra de siste 10 årene.

Samarbeid

ACCOMPLI er et samarbeid mellom Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og OsloMet. Den består av en studie med voksne deltagere (ledet av Professor Jonas R. Kunst ved PSI/UiO) og en studie med barn og ungdom (ledet av Professor Dawit Shawel Abebe ved OsloMet)

Prosjektleder
Jonas R. Kunst

Prosjektperiode

Opp til 50 år (2072)

Startdato

1.4.2022

 

Publisert 29. mars 2022 20:35 - Sist endret 29. mars 2022 20:47