Silje Endresen Reme

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Silje Endresen Reme
English version of this page
Telefon +47 22845236
Rom S04-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Sykefravær – betydningen av arbeid for fysisk og psykisk helse

  • Arbeidsrehabilitering – effektevaluering av NAV-tiltak

  • Kronisk smerte – risikofaktorer og behandling

  • Smertepsykologi – betydningen av psykologiske faktorer for smerte

  • Kronisk utmattelse – risikofaktorer og behandling

  • Religionspsykologi – psykologfagets holdninger til tro

Bakgrunn

2016-present  Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

2013-present  Psykolog, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus

2012-2015      Foreleser/gjesteforsker, Harvard School of Public Health

2012-2015      Forskningsleder II, Uni Research Helse, Bergen

2011-2013      Trainee: Work Disability Prevention Program, University of Toronto

2010-2012      Postdoktor, Harvard School of Public Health

2009-2013      Gjesteforsker, King’s College London, UK

2007-2010      PhD - Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

2001-2006      Cand. Psychol – Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Innvilgede søknader og priser

2016 - Tildelt følgende pris: Beste Posterpresentasjon ved Norsk Smerteforenings fagkonferanse

2015 - Innvilget tilskudssmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet: Individuell jobbstøtte for pasienter med langvarig smerte. Rolle: Prosjektleder. Ramme: 3 mill NOK

2013 - Innvilget prosjekt fra Arbeids og Velferdsdirektoratet: Effektevaluering av Individuell Jobbstøtte (IPS). Rolle: Prosjektleder. Ramme: 8 mill NOK

2013 - Innvilget prosjekt fra NFRs sykefraværsprogram: Youth and working life: Preventing early disability. Rolle: Prosjektleder. Ramme: 8 mill NOK

2012 - Tildelt følgende pris: The PDA Service Award for serving as the President of the Postdoctoral Association at Harvard School of Public Health from Oct 2011- Oct 2012

2012 - Innvilget finansiering fra Harvard for prosjekt: Epidemiologic Investigation of Mental Health among Construction Workers. Rolle: Prosjektleder. Ramme: $5000

2011 - 2. plass i Forsker Grand Prix

Emneord: Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 4. mars 2016 14:57 - Sist endret 11. nov. 2016 11:15