Ylva Østby

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Ylva Østby
English version of this page
Telefon +47 22845246
Mobiltelefon 41935223
Rom S01-17
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Klinisk nevropsykologi

 • Epilepsi og kognitive vansker

 • Hukommelse

 • Kognitiv nevrovitenskap

 • Kognitiv litteraturvitenskap (medlem av forskningssamarbeidet LCE)

Prosjekt: Prospektiv oppfølgingsstudie av temporallappsepilepsi (ProTLE).

Epilepsi rammer ikke bare pasientene gjennom anfall, men kan hos mange også gi kognitive vansker, særlig hukommelsesvansker. I min forskning kartlegger jeg hukommelse og andre kognitive funksjoner hos pasienter med nydiagnostisert temporallappsepilepsi, som blir fulgt over en periode på flere år. Hensikten er å forstå forløpet ved temporallappsepilepsi bedre. Prosjektet ledes av Kjell Heuser og Erik Taubøll ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, og gjennomføres i samarbeid me stipendiat Agnes Bjørke.

Prosjekt: Litteratur og hukommelse (ReadMemo)

I samarbeid med professor Karin Kukkonen, ILOS, gjennomfører jeg et eksperimentelt prosjekt hvor vi undersøker de fenomenologiske sammenhengene mellom lesing av skjønnlitteratur og opplevelse av personlige minner. 

Prosjekt: Nostalgien

Bokprosjekt om nostalgi som psykologisk, litterært, samfunnsmessig og historisk fenomen.

 

Bakgrunn

 • PhD fra PSI, UiO i 2011. Prosjekt om nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene.

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi.

 • Klinisk bakgrunn fra blant annet AHUS (barnehabilitering) og Spesialsykehuset for epilepsi

 • Sakprosaforfatter og skjønnlitterær forfatter

Priser

Forskningsprisen fra Psykologisk Institutt, 2009, sammen med Christian K. Tamnes. 

Formidlingsprisen fra Psykologisk Institutt, 2017.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Bjørke, Agnes Balint; Østby, Ylva; Grahl, Simon Gevert; Larsson, Pål Gunnar; Olsen, Ketil Berg; Nævra, Marianne; Ringstad, Geir; Bjørnerud, Atle; Gjerstad, Leif; Taubøll, Erik & Heuser, Kjell (2021). Cognition in adult patients with newly diagnosed non-lesional temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  116 . doi: 10.1016/j.yebeh.2021.107771
 • Tamnes, Christian Krog & Østby, Ylva (2018). Morphometry and development: Changes in brain structure from birth to adult age, In Gianfranco Spalletta; Fabrizio Piras & Tommaso Gili (ed.),  Brain Morphometry.  Springer.  ISBN 978-1-4939-7647-8.  10.  s 143 - 164 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Østby, Ylva; Hald, John K; Krossnes, Bård Kronen; Fjeld, Jan Gunnar; Pripp, Are Hugo; Alfstad, Kristin Åshild; Egge, Arild & Stanisic, Milo (2017). Seizure outcomes of temporal lobe epilepsy surgery in patients with normal MRI and without specific histopathology. Acta Neurochirurgica.  ISSN 0001-6268.  159(5), s 757- 766 . doi: 10.1007/s00701-017-3127-y
 • Tuft, Mia; Østby, Ylva; Nakken, Karl Otto & Lund, Caroline (2017). Aicardi syndrome and cognitive abilities: A report of five cases. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  73, s 161- 165 . doi: 10.1016/j.yebeh.2017.05.002
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Krogsrud, Stine Kleppe; Østby, Ylva; Holland, Dominic; Dale, Anders & Fjell, Anders Martin (2014). Regional hippocampal volumes and development predict learning and memory. Developmental Neuroscience.  ISSN 0378-5866.  36(3-4), s 161- 174 . doi: 10.1159/000362445 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M.; Østby, Ylva; Grydeland, Håkon; Richardson, George; Westlye, Lars Tjelta; Roddey, J Cooper; Hagler, Donald J.; Due-Tønnessen, Paulina; Holland, Dominic; Fjell, Anders Martin & Database, ADNI (2013). Brain development and aging: Overlapping and unique patterns of change. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  68, s 63- 74 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.11.039
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Grydeland, Håkon; Holland, Dominic; Østby, Ylva; Dale, Anders M. & Fjell, Anders Martin (2013). Longitudinal Working Memory Development Is Related to Structural Maturation of Frontal and Parietal Cortices. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  25(10), s 1611- 1623 . doi: 10.1162/jocn_a_00434 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Østby, Ylva & Walhovd, Kristine B (2012). Becoming Consistent: Developmental Reductions in Intraindividual Variability in Reaction Time Are Related to White Matter Integrity. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  32(3), s 972- 982 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4779-11.2012
 • Walhovd, Kristine B; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2012). Normal variation in behavioral adjustment relates to regional differences in cortical thickness in children. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  21(3), s 133- 140 . doi: 10.1007/s00787-012-0241-5
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2012). Dissociating memory processes in the developing brain: The role of hippocampal volume and cortical thickness in recall after minutes versus days. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  22(2), s 381- 390 . doi: 10.1093/cercor/bhr116
 • Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Westlye, Lars Tjelta & Fjell, Anders Martin (2012). Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  109(42), s 16800- 16804 . doi: 10.1073/pnas.1210627109 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Østby, Ylva; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Walhovd, Kristine B (2011). The brain dynamics of intellectual development: Waxing and waning white and gray matter. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  49(13), s 3605- 3611 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.012 Vis sammendrag
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2011). Morphometry and connectivity of the fronto-parietal verbal working memory network in development. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  49(14), s 3854- 3862 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.10.001
 • Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Jernigan, TL; Gamst, Anthony & Dale, Anders M. (2010). When does brain aging accelerate? Dangers of quadratic fits in cross-sectional studies. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  50(4), s 1376- 1383 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.01.061
 • Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M.; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva & Fjell, Anders Martin (2010). Differentiating maturational and aging-related changes of the cerebral cortex by use of thickness and signal intensity. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  52(1), s 172- 185 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.056 Vis sammendrag
 • Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva & Fjell, Anders Martin (2010). Life-Span Changes of the Human Brain White Matter: Diffusion Tensor Imaging (DTI) and Volumetry. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  20(9), s 2055- 2068 . doi: 10.1093/cercor/bhp280 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Walhovd, Kristine B (2010). Brain Maturation in Adolescence and Young Adulthood: Regional Age-Related Changes in Cortical Thickness and White Matter Volume and Microstructure. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  20(3), s 534- 548 . doi: 10.1093/cercor/bhp118
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2010). Intellectual Abilities and White Matter Microstructure in Development: A Diffusion Tensor Imaging Study. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  31(10), s 1609- 1625 . doi: 10.1002/hbm.20962 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2010). Neuroanatomical correlates of executive functions in children and adolescents: A magnetic resonance imaging (MRI) study of cortical thickness. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  48(9), s 2496- 2508 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2010.04.024
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Walhovd, Kristine B (2009). Heterogeneity in Subcortical Brain Development: A Structural Magnetic Resonance Imaging Study of Brain Maturation from 8 to 30 Years. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  29(38), s 11772- 11782 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.1242-09.2009
 • Fjell, Anders Martin; Østby, Ylva & Walhovd, Kristine B (2007). Intraindividual variability in cognitive performance and its neural foundation an important approach in studying the developing and aging mind, In Marta A Lange (ed.),  Leading-Edge Psychological Tests and Testing Research.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 1-60021-571-8.  Chapter 12.  s 193 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Østby, Hilde & Østby, Ylva (2018). Adventures in memory. The science and secrets of remembering and forgetting.. Greystone Books.  ISBN 978-1-77164-347-4.  302 s.
 • Østby, Hilde & Østby, Ylva (2016). Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse. Capellen Damm.  ISBN 978-82-02-52256-8.  280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kukkonen, Karin & Østby, Ylva (2019, 30. desember). Litterær tankevandring -- hvorfor det ikke er galskap å lese bøker. [Tidsskrift].  Kritikeren.
 • Østby, Hilde & Østby, Ylva (2018). Why forgetting is a critical part of remembering. The Scientist.  ISSN 0890-3670.  32(10)
 • Østby, Ylva (2018). Kroppen, kunsten og maskinene. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(17) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0520
 • Østby, Ylva & Larsen, Iren (2018). Autisme, innleggelse/mottakelse - autismevennlig miljø for personer med autismespekterfortyrrelse (ASF). Vis sammendrag
 • Kukkonen, Karin & Østby, Ylva (2016). Literature and Cognition. A Conversation..
 • Østby, Ylva (2016). Memory and the brain in temporal lobe epilepsy - integrating basic science and clinical perspectives in epilepsy surgery. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2016 15:20 - Sist endret 19. feb. 2020 17:51