Ylva Østby

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Ylva Østby
English version of this page
Telefon +47 22845246
Mobiltelefon 41935223
Rom S01-27
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Klinisk nevropsykologi

 • Epilepsi og kognitive vansker

 • Hukommelse

 • Kognitiv nevrovitenskap

 • Kognitiv utviklingspsykologi

Prosjekt: Prospektiv oppfølgingsstudie av temporallappsepilepsi (ProTLE).

Epilepsi rammer ikke bare pasientene gjennom anfall, men kan hos mange også gi kognitive vansker, særlig hukommelsesvansker. I min forskning kartlegger jeg hukommelse og andre kognitive funksjoner hos pasienter med nydiagnostisert temporallappsepilepsi, som blir fulgt over en periode på flere år. Hensikten er å forstå forløpet ved temporallappsepilepsi bedre. Prosjektet ledes av Kjell Heuser og Erik Taubøll ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, og gjennomføres i samarbeid me stipendiat Agnes Bjørke.

Prosjekt: Prekirurgisk fMRI ved temporallappsepilepsi.

Noen pasienter med temporallappsepilepsi får tilbud om hjerneoperasjon hvor deler av temporallappen fjernes. Dette gir god anfallskotroll for mange av pasientene, men kan også ha en kostnad for pasienten i form av redusert hukommelse. I mitt prosjekt tester jeg og postdoktor Markus Sneve nye metoder basert på hjerneavbildningsteknikker for å bedre forutsi utfallet av slike operasjoner. Målet er å kunne tilby enda mer målrettet rådgivning til pasienter som skal gjennom epilepsikirurgi. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling, Spesialsykehusket for Epilepsi og radiologisk avdeling, OUS, og LCBC ved PSI.

Bakgrunn

 • PhD fra PSI, UiO i 2011. Prosjekt om nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene.

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi.

Priser

Forskningsprisen fra Psykologisk Institutt, 2009, sammen med Christian K. Tamnes. 

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Tamnes, Christian Krog & Østby, Ylva (2018). Morphometry and development: Changes in brain structure from birth to adult age, In Gianfranco Spalletta; Fabrizio Piras & Tommaso Gili (ed.),  Brain Morphometry.  Springer.  ISBN 978-1-4939-7647-8.  10.  s 143 - 164 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Østby, Ylva; Hald, John K; Krossnes, Bård Kronen; Fjeld, Jan Gunnar; Pripp, Are Hugo; Alfstad, Kristin Åshild; Egge, Arild & Stanisic, Milo (2017). Seizure outcomes of temporal lobe epilepsy surgery in patients with normal MRI and without specific histopathology. Acta Neurochirurgica.  ISSN 0001-6268.  159(5), s 757- 766 . doi: 10.1007/s00701-017-3127-y
 • Tuft, Mia; Østby, Ylva; Nakken, Karl Otto & Lund, Caroline (2017). Aicardi syndrome and cognitive abilities: A report of five cases. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  73, s 161- 165 . doi: 10.1016/j.yebeh.2017.05.002
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Krogsrud, Stine Kleppe; Østby, Ylva; Holland, Dominic; Dale, Anders & Fjell, Anders Martin (2014). Regional hippocampal volumes and development predict learning and memory. Developmental Neuroscience.  ISSN 0378-5866.  36(3-4), s 161- 174 . doi: 10.1159/000362445 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M.; Østby, Ylva; Grydeland, Håkon; Richardson, George; Westlye, Lars Tjelta; Roddey, J Cooper; Hagler, Donald J.; Due-Tønnessen, Paulina; Holland, Dominic; Fjell, Anders Martin & Database, ADNI (2013). Brain development and aging: Overlapping and unique patterns of change. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  68, s 63- 74 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.11.039
 • Tamnes, Christian Krog; Walhovd, Kristine B; Grydeland, Håkon; Holland, Dominic; Østby, Ylva; Dale, Anders M. & Fjell, Anders Martin (2013). Longitudinal Working Memory Development Is Related to Structural Maturation of Frontal and Parietal Cortices. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  25(10), s 1611- 1623 . doi: 10.1162/jocn_a_00434 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Østby, Ylva & Walhovd, Kristine B (2012). Becoming Consistent: Developmental Reductions in Intraindividual Variability in Reaction Time Are Related to White Matter Integrity. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  32(3), s 972- 982 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4779-11.2012
 • Walhovd, Kristine B; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2012). Normal variation in behavioral adjustment relates to regional differences in cortical thickness in children. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  21(3), s 133- 140 . doi: 10.1007/s00787-012-0241-5
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2012). Dissociating memory processes in the developing brain: The role of hippocampal volume and cortical thickness in recall after minutes versus days. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  22(2), s 381- 390 . doi: 10.1093/cercor/bhr116
 • Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Tamnes, Christian Krog; Grydeland, Håkon; Westlye, Lars Tjelta & Fjell, Anders Martin (2012). Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  109(42), s 16800- 16804 . doi: 10.1073/pnas.1210627109 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Østby, Ylva; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Walhovd, Kristine B (2011). The brain dynamics of intellectual development: Waxing and waning white and gray matter. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  49(13), s 3605- 3611 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.012 Vis sammendrag
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2011). Morphometry and connectivity of the fronto-parietal verbal working memory network in development. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  49(14), s 3854- 3862 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.10.001
 • Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Jernigan, TL; Gamst, Anthony & Dale, Anders M. (2010). When does brain aging accelerate? Dangers of quadratic fits in cross-sectional studies. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  50(4), s 1376- 1383 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.01.061
 • Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M.; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva & Fjell, Anders Martin (2010). Differentiating maturational and aging-related changes of the cerebral cortex by use of thickness and signal intensity. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  52(1), s 172- 185 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.056 Vis sammendrag
 • Westlye, Lars Tjelta; Walhovd, Kristine B; Dale, Anders M; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Engvig, Andreas; Grydeland, Håkon; Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva & Fjell, Anders Martin (2010). Life-Span Changes of the Human Brain White Matter: Diffusion Tensor Imaging (DTI) and Volumetry. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  20(9), s 2055- 2068 . doi: 10.1093/cercor/bhp280 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Walhovd, Kristine B (2010). Brain Maturation in Adolescence and Young Adulthood: Regional Age-Related Changes in Cortical Thickness and White Matter Volume and Microstructure. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  20(3), s 534- 548 . doi: 10.1093/cercor/bhp118
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2010). Intellectual Abilities and White Matter Microstructure in Development: A Diffusion Tensor Imaging Study. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  31(10), s 1609- 1625 . doi: 10.1002/hbm.20962 Vis sammendrag
 • Tamnes, Christian Krog; Østby, Ylva; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Fjell, Anders Martin (2010). Neuroanatomical correlates of executive functions in children and adolescents: A magnetic resonance imaging (MRI) study of cortical thickness. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  48(9), s 2496- 2508 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2010.04.024
 • Østby, Ylva; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Westlye, Lars Tjelta; Due-Tønnessen, Paulina & Walhovd, Kristine B (2009). Heterogeneity in Subcortical Brain Development: A Structural Magnetic Resonance Imaging Study of Brain Maturation from 8 to 30 Years. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  29(38), s 11772- 11782 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.1242-09.2009
 • Fjell, Anders Martin; Østby, Ylva & Walhovd, Kristine B (2007). Intraindividual variability in cognitive performance and its neural foundation an important approach in studying the developing and aging mind, In Marta A Lange (ed.),  Leading-Edge Psychological Tests and Testing Research.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 1-60021-571-8.  Chapter 12.  s 193 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Østby, Hilde & Østby, Ylva (2018). Adventures in memory. The science and secrets of remembering and forgetting.. Greystone Books.  ISBN 978-1-77164-347-4.  302 s.
 • Østby, Hilde & Østby, Ylva (2016). Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse. Capellen Damm.  ISBN 978-82-02-52256-8.  280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kukkonen, Karin & Østby, Ylva (2019, 30. desember). Litterær tankevandring -- hvorfor det ikke er galskap å lese bøker. [Tidsskrift].  Kritikeren.
 • Østby, Ylva (2018). Kroppen, kunsten og maskinene. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(17) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0520
 • Kukkonen, Karin & Østby, Ylva (2016). Literature and Cognition. A Conversation..
 • Østby, Ylva (2016). Memory and the brain in temporal lobe epilepsy - integrating basic science and clinical perspectives in epilepsy surgery. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2016 15:20 - Sist endret 3. mai 2019 10:40