Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Avdelingens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltene kognitiv og klinisk nevrovitenskap.

Undervisning

Avdelingen underviser på alle programmene ved instituttet, bachelor-, master- og profesjonsprogrammet. På bachelor- og masterprogrammet gis det fordypning innen avdelingens fagfelt.

Forskning

Dette er et tverrfaglig og metodisk bredspektret forskningsfelt med nære forbindelser til nevrovitenskap og hjerneforskning, samt humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Psykologisk institutts forskningsprofil avspeiler denne bredden gjennom en rekke større forskningsprogrammer innen grunnforskning, klinisk- og anvendt forskning, hvorav de fleste er internasjonale samarbeidsprosjekter.

Kontakt

Postadresse Postboks 1094 Blindern Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00 E-post: