Vibeke Moe

Utdanningsleder - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Vibeke Moe
English version of this page
Telefon +47 22845225
Rom S02-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sped- og småbarns psykiske helse

 • Utviklingspsykopatologi og prospektive, longitudinelle studier av barns utvikling

 • Psykisk helse blant foreldre før og etter fødsel

 • Psykoterapi med barn og familier

 • Tilknytning og samspill mellom foreldre og barn

 • Foreldre med rusproblemer og psykiske vansker

 • Barn som har blitt eksponert for rus i fosterlivet, sosioemosjonell og nevrokognitiv utvikling

Pågående prosjekt

Jeg er prosjektleder for Liten i Norge. Studien er populasjonsbasert og har et prospektivt, longitudinelt design. Målsettingen er å øke forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier og hvilke forhold, både pre- og postnatalt, som er av betydning for hvordan tidlig skjevutvikling kan komme i gang og eventuelt forebygges.

Hittil har vi samlet inn psykologiske og biologiske data fra rundt 1000 barn og deres mødre og fedre; fem ganger under svangerskapet og seks ganger frem til 3-årsalder.

Dataene har blitt innhentet ved hjelp av spørreskjemaer, biologiske prøver, testing og direkte observasjon av atferd, samt videofilming av samspill mellom mor og barn og far og barn. En 8-årsoppfølging av barna og deres foreldre er under planlegging.

Undervisning

PSYC5304 -Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier

PSYC6310 – Praktikum

PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1

PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Bakgrunn

Høyere utdanning

 • 2007: Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • 2002: Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1994: Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1985: Cand. Mag., Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Akademiske stillinger

 • 2012: Førsteamanuensis, Klinikk for barn og familier, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012-2017: Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i kombinasjon med stilling som seniorforsker, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, (RBUP), Øst og Sør

 • 2006-2012: Seniorforsker og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst & Sør

 • 2004–2006: Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2003 – 2007: Initiativtager og faglig leder av to-årig tverrfaglig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, i samarbeid med Psykologisk institutt, UiO

 • 1995-2001: PhD-stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kliniske stillinger

 • 2003–2004: Nic Waals Institutt, kombinert stilling, prosjektleder utredning av kompetansesenter Sped- og småbarns psykiske helse

 • 2002–2004: Aline spedbarnsenter/ Nic Waals Institutt, kombinert stilling som forsker og klinisk psykolog

 • 1995–2001: Aline spedbarnsenter, Psykologisk institutt, kombinert klinisk og stipendiat/ forskerstilling

 • 1994–1995: Klinisk psykolog ved Aline spedbarnsenter.

Forskningsprosjekter

2012 → : Prosjektleder for det NFR støttede (FRIMED) forskningsprosjektet med den vitenskapelige tittelen A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to18 months. Det norske navnet som brukes om studien er Liten i Norge, (LIN-studien).

2010 – 2011: Assisterende prosjektleder for LiN-studien.

2012 → : Medlem av prosjektgruppe for det NFR-støttede prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.Med den norske tittelen Oppfølging i ungdomsalder: Utvikling og hjernen, i samarbeid med  Kristine Walhovd, Egil Nygaard, Kari Slinning og Anders Fjell.

2008 –2014 : Prosjektleder ved RBUP (i samarbeid med Kristine Walhovd ved LCBC) for den NFR støttede studien Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, en oppfølgingsstudie ved  4,5 år av barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker.

2007 → : Medlem av forskergruppe for ADBB-studien med tittel: A validity study of the Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Trondheim Municipality.

2004 – 2011: Prosjektleder for NFR-støttet prosjekt om barn av mødre med rusproblemer: Children prenatally exposed to drugs: Regulational deficits and interaction difficulties during the first years of living.

1995 – 2001: Prosjektleder det NFR-støttede prosjektet A prospective, longitudinally study of children prenatally exposed to drugs. 

Doktorgradsveiledning

Siden 2006 veileder for 7 PhD-kandidater:

2011 – 2019: Hovedveileder for tre PhD-stipendiater tilknyttet Liten i Norge-studien (LiN); Cand. Psychol. Nina Sanner, Cand. Psychol Thomas Skjøthaug og Cand. Psychol. Eivor Fredriksen. Fredriksen disputerte våren 2019 med avhandlingen Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes. Skjøthaug har levert sin avhandling våren 2019.

2018 →: Medveileder for Agnes Bohne, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø, med prosjektet: Identifying cognitive factors during perinatal period related to parent-infant interaction and infant cognitive and social development.

2011 – 2014: Hovedveileder for PhD stipendiat Heidi Jacobsen som disputerte i 2014 med avhandlingen: Development and attachment in foster children at 2 and 3 years of age. Jacobsen disputerte i 2014.

2006 – 2015: Hovedveileder for to PhD-stipendiater tilknyttet prosjektet Children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems; Torill Sundet Siqveland disputerte i 2012 med avhandlingen: Children born to mothers with substance abuse problems. Mother-infant interaction during infant’s first year of life.  Kristin Økern Haabrekke disputerte i 2015 med avhandlingen: A better starting point in life – The development of children born to mothers who have received treatment for their substance abuse problems while pregnant.

Priser og verv

2017 ⇒: Styremedlem i Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH) med spesielt ansvar for internasjonale relasjoner.

2015: Undervisningsprisen på Psykologisk institutt, UiO

2013: Nominert av Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU) til styret i World Association for Infant Mental Health.

2008 – 2012: President for Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH).

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

LiN-studien startet ut som et nasjonalt samarbeid mellom alle de 4 regionsentrene for barn og unges psykiske helse og ble de første årene driftet fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst og Sør. I 2018 ble studien flyttet over til Psykologisk institutt her ved UiO hvor flere forskere fra ulike fagavdelinger nå er inkludert. 

Vi har også et samarbeid med ernæringsforskere ved Havforskningsinstituttet (HI) ledet av Dr. Marian Kjellevold. Delstudien Liten i barnehagen kom i stand som et samarbeid med forskere ved RKBU i Midt-Norge Professor May Britt Drugli som primus motor. I tillegg har vi et samarbeid med Universitetet i Tromsø og forskere tilknyttet studien Små i Nord ledet av Catharina Wang.

Av internasjonale samarbeidspartnere har særlig Dr. Richie Poulton, leder for The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, ved University of Otago, New Zealand, samt Dr. Arnold Sameroff, fra University of Michigan, USA og Dr. Antoine Guedeney ved Hôpital Bichat-Claude Bernard og Universite Denis Diderot i Paris, vært viktige i planleggingen og design av prosjektet.

Når det gjelder prosjektet Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, er det samarbeid med Professor Kristine B.Walhovd, ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved Psykologisk Institutt, Kari Slinning, Dr. psychol, ved R-BUP Øst og Sør, og Astrid Bjørnebekk, Post doc. Jeg har også samarbeidet med Kristine B.Walhovd, Kari Slinning, Egil Nygaard,og Anders Fjell, om prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Willis, David W.; Condon, Marie-Celeste; Moe, Vibeke; Munson, Leslie; Smith, Lars & Eddy, J. Mark (2022). The context and development of the early relational health screen. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 43(3), s. 493–506. doi: 10.1002/imhj.21986.
 • Siqveland, Torill Sundet; Fredriksen, Eivor; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2022). Dyadic parent–infant interaction patterns at 12 months: Exploring dyadic parent–infant gender compositions. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 43(3), s. 424–439. doi: 10.1002/imhj.21982.
 • Bugge Bergsund, Hans; Kullerud, Tonje; Kråkenes Abbasi, Cathrine; Drozd, Filip; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Transporting attachment and biobehavioral catch-up to Norwegian child welfare services: A feasibility study. International Journal of Social Welfare. ISSN 1369-6866. s. 1–9. doi: 10.1111/ijsw.12556. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression. Current Psychology. ISSN 1046-1310. doi: 10.1007/s12144-021-02651-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Araujo, Pedro; Kjellevold, Marian; Nerhus, Ive; Dahl, Lisbeth; Aakre, Inger & Moe, Vibeke [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fatty acid reference intervals in red blood cells among pregnant women in Norway–Cross sectional data from the ‘Little in Norway’ cohort. Nutrients. ISSN 2072-6643. 12(10), s. 1–16. doi: 10.3390/nu12102950. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Brunborg, Cathrine; Siqveland, Torill Sundet & Skjelstad, Dag Vegard (2020). Bipolar offspring and mothers: interactional challenges at infant age 3 and 12 months—a developmental pathway to enhanced risk? International journal of bipolar disorders. ISSN 2194-7511. 8, s. 1–16. doi: 10.1186/s40345-020-00192-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aakre, Inger; Morseth, Marianne; Dahl, Lisbeth Jane; Henjum, Sigrun; Kjellevold, Marian & Moe, Vibeke [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Iodine status during pregnancy and at 6 weeks, 6, 12 and 18 months post-partum. Maternal & Child Nutrition. ISSN 1740-8695. s. 1–10. doi: 10.1111/mcn.13050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Heidi; Bugge Bergsund, Hans; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2020). Foster children are at risk for developing problems in social-emotional functioning: A follow-up study at 8 years of age. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 108. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104603. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Stänicke, Erik & Moe, Vibeke (2020). Antecedents of fathers’ perception of child behavior at child age 12 months. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 41(4), s. 495–516. doi: 10.1002/imhj.21862. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes & Pfuhl, Gerit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 20, s. 1–14. doi: 10.1186/s12888-020-02669-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 8. doi: 10.1186/s40359-020-00424-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wikenius, Ellen; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Heiervang, Einar & Berglund, Anders (2019). DNA methylation changes in infants between 6 and 52 weeks. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9(1), s. 1–12. doi: 10.1038/s41598-019-54355-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Vibeke; Fredriksen, Eivor; Kjellevold, Marian; Dahl, Lisbeth Jane; Wik, Maria & Stormark, Kjell Morten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Little in Norway: a prospective longitudinal community-based cohort from pregnancy to child age 18 months . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9:e031050(12), s. 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Brunborg, Cathrine; Siqveland, Torill Sundet & Skjelstad, Dag Vegard (2019). Mothers with and without bipolar disorder and their infants: Group differences in mother-infant interaction patterns at three months postpartum. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 19:292, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-019-2275-4.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2019). Mental health in youth prenatally exposed to opioids and poly-drugs and raised in permanent foster/adoptive homes: A prospective longitudinal study. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 140:104910, s. 1–8. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104910. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Eivor; Von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Depressive symptom contagion in the transition to parenthood: Interparental processes and the role of partner-related attachment. Journal of Abnormal Psychology. ISSN 0021-843X. 128(5), s. 397–403. doi: 10.1037/abn0000429. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wikenius, Ellen; Myhre, Anne Margrethe; Page, Christian Magnus; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Heiervang, Einar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Prenatal maternal depressive symptoms and infant DNA methylation: a longitudinal epigenome-wide study. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 73(4-5), s. 257–263. doi: 10.1080/08039488.2019.1613446. Fulltekst i vitenarkiv
 • Verpe, Hege; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Stormark, Kjell Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Early postpartum discharge: maternal depression, breastfeeding habits and different follow-up strategies. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 33(1), s. 85–92. doi: 10.1111/scs.12604. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aakre, Inger; Wik, Maria; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Dahl, Lisbeth (2018). Sufficient iodine status among Norwegian toddlers 18 months of age – cross-sectional data from the Little in Norway study . Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 62:1443, s. 1–9. doi: 10.29219/fnr.v62.1443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9, s. 1–14. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haabrekke, Kristin Johanne Økern; Siqveland, Torill Sundet; Nygaard, Egil; Bjørnebekk, Astrid; Slinning, Kari & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 39(5), s. 581–594. doi: 10.1002/imhj.21733. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wik, Maria; Dahl, Lisbeth; Moe, Vibeke; Abel, Marianne Hope; Brantsæter, Anne Lise & Øyen, Jannike [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Maternal iodine status is associated with offspring language skills in infancy and toddlerhood. Nutrients. ISSN 2072-6643. 10(9). doi: 10.3390/nu10091270. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Heidi; Vang, Kristin Alvestad; Lindahl, Karoline Mentzoni; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Quality of social interaction in foster dyads at child age 2 and 3 years. Child Psychiatry and Human Development. ISSN 0009-398X. s. 1–11. doi: 10.1007/s10578-018-0823-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Heidi; Brabrand, Hilde; Liland, Solveig Marit Mortensen; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2018). Foster parents' emotional investment and their young foster children's socio-emotional functioning. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 86, s. 200–208. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.01.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Neuroanatomical characteristics of youths with prenatal opioid and poly-drug exposure. Neurotoxicology and Teratology. ISSN 0892-0362. 68, s. 13–26. doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 39(2), s. 183–197. doi: 10.1002/imhj.21697. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Lisbeth; Wik, Maria; Roldan Sanchez, Perla Vanessa; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Meltzer, Helle Margrete [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Iodine deficiency in a study population of Norwegian pregnant women - results from the Little in Norway study (LiN). Nutrients. ISSN 2072-6643. 10(4). doi: 10.3390/nu10040513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care. ISSN 0300-4430. 188(12), s. 1682–1693. doi: 10.1080/03004430.2016.1278368. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors. Journal of Abnormal Psychology. ISSN 0021-843X. 126(2), s. 173–183. doi: 10.1037/abn0000246. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Cognitive function of youths born to mothers with opioid and poly-substance abuse problems during pregnancy. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. ISSN 0929-7049. 23(2), s. 159–187. doi: 10.1080/09297049.2015.1092509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wikenius, Ellen; Moe, Vibeke; Malde, Marian Kjellevold; Smith, Lars; Lyle, Robert & Waagbø, Rune [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The association between hair cortisol and self-reported symptoms of depression in pregnant women. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(9). doi: 10.1371/journal.pone.0161804.
 • Moe, Vibeke; Braarud, Hanne Cecilie; Wentzel-Larsen, Tore; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas & Guedeney, Antoine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Precursors of social emotional functioning among full-term and preterm infants at 12 months: Early infant withdrawal behavior and symptoms of maternal depression. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 44, s. 159–168. doi: 10.1016/j.infbeh.2016.06.012.
 • Sanner, Nina; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2016). Early identification of social-emotional problems: Applicability of the Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) at its lower age limit. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 42, s. 69–85. doi: 10.1016/j.infbeh.2015.11.001.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Behavior and attention problems in eight- year-old children with prenatal opiate and poly-substance exposure: A longitudinal study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(6). doi: 10.1371/journal.pone.0158054. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Egil; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Walhovd, Kristine B (2015). Longitudinal cognitive development of children born to mothers with opioid and polysubstance use. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 78(3), s. 330–335. doi: 10.1038/pr.2015.95.
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2015). Prospective fathers' adverse childhood experiences, pregnancy-related anxiety, and depression during pregnancy. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 36(1), s. 104–113. doi: 10.1002/imhj.21485.
 • Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Slinning, Kari & Nygaard, Egil [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology. ISSN 0887-8994. 52(3), s. 326–332.e3. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008.
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Moe, Vibeke & Larsen, Tore Wentzel (2014). Prospective Fathers’ Adverse Childhood Experiences, Pregnancy-related Anxiety and Depression during Pregnancy. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 36(1). doi: 10.1002/imhj.21485.
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Mother–Child Interaction and Early Language Skills in Children Born to Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems. Child Psychiatry and Human Development. ISSN 0009-398X. doi: 10.1007/s10578-014-0512-0.
 • Bjørnebekk, Astrid; Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Fjell, Anders Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 24(1), s. 115–118. doi: 10.1007/s00787-014-0625-9.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother-infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 37(4), s. 772–786. doi: 10.1016/j.infbeh.2014.09.003.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Foster parents' state of mind with respect to attachment: Concordance with their foster children's attachment patterns at 2 and 3 years of age. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 35(4), s. 297–308. doi: 10.1002/imhj.21447.
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases. ISSN 1055-0887. 33(2), s. 114–123. doi: 10.1080/10550887.2014.909698.
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2014). Longitudinal Development of Mother-Infant Interaction During the First Year of Life Among Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems and Their Infants. Child Psychiatry and Human Development. ISSN 0009-398X. 45(4), s. 408–421. doi: 10.1007/s10578-013-0411-9.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age. Attachment & Human Development. ISSN 1461-6734. 16(1), s. 42–57. doi: 10.1080/14616734.2013.850102.
 • Jacobsen, Heidi; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore & Smith, Lars (2013). Cognitive development and social-emotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years of age. Child Psychiatry and Human Development. ISSN 0009-398X. 44(5), s. 666–677. doi: 10.1007/s10578-013-0360-3.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Guedeney, Antoine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Relation between social withdrawal symptoms in full-term and premature infants and depressive symptoms in mothers: A longitudinal study. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 34(6), s. 532–541. doi: 10.1002/imhj.21414.
 • Siqveland, Torill; Olafsen, Kåre Sten & Moe, Vibeke (2013). The influence of maternal optimality and infant temperament on parenting stress at 12 months among mothers with substance abuse and psychiatric problems. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 54(5), s. 353–362. doi: 10.1111/sjop.12063.
 • Siqveland, Torill; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2012). The impact of optimality on maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems and their infants at 3 months. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 35(1), s. 60–70. doi: 10.1016/j.infbeh.2011.09.004.
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2011). Children of parents with substance abuse and mental health problems. I Fitzgerald, Hiram E.; Puura, Kaija; Tomlinson, Mark & Campbell, Paul (Red.), International perspectives on children and mental health. Praeger. ISSN 978-0-313-38298-7. s. 155–177.
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2010). Barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker. I Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39071-3. s. 303–322.
 • Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Due-Tønnessen, Paulina & Bjørnerud, Atle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). White matter characteristics and cognition in prenatally opiate- and polysubstance-exposed children: a diffusion tensor imaging study. American Journal of Neuroradiology. ISSN 0195-6108. 31(5), s. 894–900. doi: 10.3174/ajnr.A1957.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39071-3. 800 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lorem, Geir F; Moe, Vibeke; Laholt, Hilde & Nordahl, Dag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality.
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress.
 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Jacobsen, Heidi; Braband, Hilde; M. M. Liland, Solveig; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2017). This is My Baby: Association between commitment in a sample of foster parents and their early placed foster children’s socio-emotional functioning.
 • Moe, Vibeke; Lindberg, Astri; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2016). Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48755-0. s. 261–298.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2016). Tilknytning hos små fosterbarn: En prospektiv og longitudinell studie.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Moe, Vibeke & Smith, Lars (2016). Attachment and development in foster children: a prospective and longitudinal follow-up at 8 years.
 • Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2016). Opplæring i ADBB.
 • Sanner, Nina; Fuhrmark, Catarina; Meier, Meike & Moe, Vibeke (2016). Can Screening Replace In-Depth Assessment? A Pilot Study Comparing Relational Health Screen and Parent-Child Early Relational Assessment.
 • Moe, Vibeke; Lindberg, Astri; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2016). Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48755-0. s. 261–298.
 • Verpe, Hege; Skotheim, Siv; Søvik, Margaret Ljosnes; Malde, Marian Kjellevold; Stormark, Kjell Morten & Vannebo, Unni Tranaas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early discharge and follow-up strategies after childbirth.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Jacobsen, Heidi; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2015). Attachment in young foster children at 2 and 3 years of age and the foster parents state of mind.
 • Moe, Vibeke (2015). Den lille forskeren. [Radio]. P2 NRK Radio Ekko.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?
 • Braarud, Hanne Cecilie; Sveine, Anne-Brit; Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2015). Social withdrawal among infants born to mothers with substance abuse and with psychiatric problems early in pregnancy.
 • Moe, Vibeke (2015). "Mobilmamma". [Radio]. P2 NRK Radio Ekko.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?
 • Jacobsen, Heidi; Smith, Lars; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord & Wentzel-Larsen, Tore (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age.
 • Braarud, Hanne Cecilie & Moe, Vibeke (2014). Evaluering av spedbarnsnettverket.
 • Sanner, Nina & Moe, Vibeke (2014). Applicability of the Infant Toddler Social Emotional Assesment (ITSEA) for Assesment of 12-Month-Old Children: Some Pros, Some Cons And Some Questions.
 • Sanner, Nina; Brean, Gro Vatne & Moe, Vibeke (2014). Scandinavian perspectives on the DC:0-3R system. Report from the Nordic Affiliation of the Word Association of Infant Mental Health –NFSU pre-congress symposium 12th of March 2014.
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems.
 • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark & Smith, Lars [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems.
 • Malde, MK; Markhus, MW; Dahl, L; Rasinger, J; Moe, Vibeke & Smith, L [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). SEAFOOD INTAKE AND POSTPARTUM DEPRESSION. Annals of Nutrition and Metabolism. ISSN 0250-6807. 63, s. 598–598.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke & Tranaas Vannebo, Unni (2013). Den norske ADBB studien.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2013). Cognitive Abilities of Children Prenatally Exposed to Opiates and Polysubstances: A Longitudinal Study.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas & Guedeney, Antoine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Early sustained withdrawal in infants, mothers’ mental health, other risk factors, and socio- emotional outcome in infants.
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2012). Maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems: Longitudinal development of mother-infant interaction from 3 to 12 months.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Fjell, Anders Martin (2012). Barn og gravide i LAR :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(11), s. 1119–1121.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Smith, Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Sosial tilbaketrekking hos fullbårne og premature spedbarn. En longitudinell studie.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Guedeney, Antoine & Smith, Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Sustained withdrawal at 3-, 6-, 9- and 12 months: A analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Baby Scale.
 • Moe, Vibeke; Moe, Rigmor Grette; Olafsen, Kåre Sten & Vatne Brean, Gro (2010). Experience with the use of DC 0-3R in clinical settings in Norway: The need for further discussion and clarification of some of the diagnostic categories.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2010). Sustained withdrawal in infants- An early warning signal of trauma in the caregiving system.
 • Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Slinning, Kari; Braarud, Hanne Cecilie & Guedeney, Antoine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Sustained withdrawal at 3-, 6-, and 9-months: A first analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Distress Baby Scale.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B & Bjørnebekk, Astrid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects.
 • Moe, Vibeke; Brean, Gro Vatne; Siqveland, Torill & Haabrekke, Kristin Johanne (2010). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers' role in treatment?
 • Kullerud Naas, Tonje; Kråkenes Abbasi, Cathrine; Jacobsen, Heidi & Moe, Vibeke (2021). Utprøving av en ny intervensjon i det norske barnevernet for å øke foreldres sensitive omsorg . Universitetet i Oslo.
 • Gudmundsdottir, Asta Hrund; Drozd, Filip & Moe, Vibeke (2019). Hvordan oppleves det for far når partneren har fødselsdepresjon? De største utfordringene og hjelpsomme tiltak. Universitetet i Oslo.
 • Fosse, Charlotte Moe; Drozd, Filip & Moe, Vibeke (2018). Sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn: En systematisk litteraturgjennomgang. Universitetet i Oslo.
 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde & Jacobsen, Heidi [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. ISSN 978-82-92510-18-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 09:00 - Sist endret 23. sep. 2021 14:09

Prosjekter