Vibeke Moe

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Vibeke Moe
English version of this page
Telefon +47-22845225
Rom S02-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Nåværende stilling:

Førsteamanuensis ved Klinikk for barn og familier, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo & Forskningsleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), helseregion Øst og Sør

Faglige interesser

 • Sped- og småbarns psykiske helse

 • Spedbarnsforskning

 • Tidlig intervensjon

 • Utviklingspsykopatologi

 • Prospektive, longitudinelle studier av barns utvikling

 • Foreldre-barn samspill

 • Tilknytning

 • Psykoterapi med barn og familier

 • Barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker

Undervisning

PSYC5304 -Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6512 – Spesifikke utfordringer i terapeutisk arbeid med ulike aldersgrupper

Doktorgradsveiledning

Hovedveileder for Torill Sundet Siqveland som disputerte 26. oktober 2012 med avhandlingen: Children born to mothers with substance abuse problem. Mother–infant interaction during the infant’s first year of life.

Hovedveileder for PhD-kandidat Kristin Økern Haabrekke som arbeider med prosjektet Barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker.

Hovedveileder for PhD-kandidat Heidi Jacobsen med prosjekttittel: Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2–3 års alder.

Hovedveileder for tre PhD-kandidater som arbeider med Liten i Norge (LiN)-studien

PhD-kandidat Nina Sanner, med prosjekt-tittel: Psykisk helsestatus for et populasjonsutvalg av norske 12 måneder gamle barnet prospektivt, longitudinelt transaksjonsperspektiv.

PhD-kandidat Thomas Skjøthaug, med  prosjekt-tittel: The fathers role in infant development: A prospective population based study of paternal social background, relational experiences and expectations during pregnancy and father- infant interaction in the infant`s first year of life.

PhD-kandidat Eivor Fredriksen, med prosjekt-tittel: Prediksjon og tidlig identifisering av relasjonelle vansker hos sped- og småbarn.

Biveileder for Cand. Med. Ellen Wikenius som også arbeider med LiN-studien, med prosjekt-tittel: Does prenatal maternal stress influence infant development?

Bakgrunn

Høyere utdanning

 • 2008: Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Norsk psykologforening, (NPF)

 • 2002: Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Norge.

 • 1994: Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Norge.

Arbeidserfaring

 • 2012: Førsteamanuensis, Klinikk for barn og familier, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • Siden 2006 → : Forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst & Sør

 • 2004–2006: Postdoktor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO).

 • 2003–2007: Faglig leder for klinisk-teoretisk to-årig etter- og videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse (et samarbeid mellom RBUP Øst & Sør og Psykologisk Institutt, UiO).

 • 2003–2004: Nic Waals Institutt, engasjement som prosjektleder for å utrede kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse

 • 2002–2004: Aline spedbarnsenter/Nic Waals Institutt, kombinert stilling som forsker og klinisk psykolog

 • 1995–2001: Doktorgradskandidat ved Psykologisk institutt, UiO.

 • 1995–2001: Klinisk psykolog ved Aline spedbarnsenter (50 %). Samtidig som jeg gjorde mitt forskningsarbeid i halv stilling som stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO.

 • 1994–1995: Klinisk psykolog ved Aline spedbarnsenter.

Forskningsprosjekter

2012 → : Prosjektleder for det NFR støttede (FRIMED) forskningsprosjektet med den vitenskapelige tittelen A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to18 months. Det norske navnet som brukes om studien er Liten i Norge, (LIN-studien).

2010 – 2011: Assisterende prosjektleder for LiN-studien.

2012 → : Medlem av prosjektgruppe for det NFR-støttede prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.Med den norske tittelen Oppfølging i ungdomsalder: Utvikling og hjernen, i samarbeid med  Kristine Walhovd, prosjektleder, Egil Nygaard, post doc, Kari Slinning, prosjektmedarbeider og Anders Fjell, prosjektmedarbeider.

Siden 2008 → : Lokal prosjektleder ved RBUP (i samarbeid med Kristine Walhovd ved Center for the study of human cognition, Psykologisk Institutt) for den NFR støttede studien Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, en oppfølgingsstudie ved  4,5 år av barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker.

Siden 2007 → : Medlem av forskergruppe for ADBB-studien med tittel: A validity study of the Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Trondheim Municipality.

2004 – 2011: Prosjektleder for NFR-støttet prosjekt om barn av mødre med rusproblemer: Children prenatally exposed to drugs: Regulational deficits and interaction difficulties during the first years of living.

1995 – 2001: Prosjektleder i samarbeid med Kari Slinning for det NFR-støttede prosjektet A prospective, longitudinally study of children prenatally exposed to drugs. 

Nasjonale og internasjonale verv

 • 2008 – 2012: President for Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling, (NFSU), den nordiske grenen av World Association for Infant Mental Health (WAIMH).

 • 2001 – 2012: Chair for internasjonalt referee-panel “Alcohol and other drugs” for the World Association for Infant Mental Health world congresses (WAIMH).

 • Siden 2009 – Medlem av of the International Advisory Board for the Infant Mental Health Journal (IMHJ).

 • Siden 2008 – Leder av styringsgruppen for prosjektet Nasjonalt kvalitetsregister for sped- og småbarn henvist til BUP

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

I Liten i Norge-studien (LiN-studien) samarbeider jeg nært med Professor emeritus Lars Smith. Vi har dessuten nasjonalt samarbeid med forskere ved hvert av de andre regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP/RKBU i Tromsø, Bergen og Trondheim). Professor Kjell Morten Stormark, er regional prosjekt leder i Bergen, mens Førsteamanuensis Turid Suzanne Berg-Nielsen er regional prosjektleder i Trondheim. Vi samarbeider også med forskere ved Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning, NIFES, i Bergen. De internasjonale samarbeidspartnerne i LiN-studien er Professor Richie Poulton, The Dunedin School of Medicine, New Zealand; Professor Arnold Sameroff, Center for Developmental and Mental Health, University of Michigan: Professor Antoine Guedeney, Hôpital Bichat Claude Benard, University Denis Diderot (Paris VII), Paris; Dr. David Willis, Artz Center for Developmental Health, Portland, OR og Clinical Associate Professor Anne Mette Skovgaard, Child and Adolescent Psychiatric Centre Glostrup, Institute of Health Sciences, University Hospital of Copenhagen.

Når det gjelder prosjektet Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, samarbeider jeg med Professor Kristine B.Walhovd, ved Center for the Study of Human Cognition, ved Psykologisk Institutt, Kari Slinning, Dr. psychol, ved R-BUP Øst og Sør, og Astrid Bjørnebekk, Post doc. Jeg samarbeider også med Kristine B.Walhovd, Kari Slinning, Egil Nygaard, post doc, and Anders Fjell, om prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Verpe, Hege; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas; Stormark, Kjell Morten; Søvik, Margaret Ljosnes & Skotheim, Siv (2019). Early postpartum discharge: maternal depression, breastfeeding habits and different follow-up strategies. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  33(1), s 85- 92 . doi: 10.1111/scs.12604 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aakre, Inger; Wik, Maria; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Dahl, Lisbeth (2018). Sufficient iodine status among Norwegian toddlers 18 months of age – cross-sectional data from the Little in Norway study. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  62:1443, s 1- 9 . doi: 10.29219/fnr.v62.1443 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahl, Lisbeth; Wik, Maria; Roldan Sanchez, Perla Vanessa; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Meltzer, Helle Margrete & Kjellevold, Marian (2018). Iodine deficiency in a study population of Norwegian pregnant women - results from the Little in Norway study (LiN). Nutrients.  ISSN 2072-6643.  10(4) . doi: 10.3390/nu10040513 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  188(12), s 1682- 1693 . doi: 10.1080/03004430.2016.1278368 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haabrekke, Kristin Johanne Økern; Siqveland, Torill Sundet; Nygaard, Egil; Bjørnebekk, Astrid; Slinning, Kari; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(5), s 581- 594 . doi: 10.1002/imhj.21733
 • Jacobsen, Heidi; Brabrand, Hilde; Liland, Solveig Marit Mortensen; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2018). Foster parents' emotional investment and their young foster children's socio-emotional functioning. Children and youth services review.  ISSN 0190-7409.  86, s 200- 208 . doi: 10.1016/j.childyouth.2018.01.020
 • Jacobsen, Heidi; Vang, Kristin Alvestad; Lindahl, Karoline Mentzoni; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Quality of social interaction in foster dyads at child age 2 and 3 years. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s10578-018-0823-7
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 14 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Neuroanatomical characteristics of youths with prenatal opioid and poly-drug exposure. Neurotoxicology and Teratology.  ISSN 0892-0362.  68, s 13- 26 . doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(2), s 183- 197 . doi: 10.1002/imhj.21697 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wik, Maria; Dahl, Lisbeth; Moe, Vibeke; Abel, Marianne Hope; Brantsæter, Anne Lise; Øyen, Jannike; Meltzer, Helle Margrete; Stormark, Kjell Morten; Graff, Ingvild Eide; Smith, Lars & Kjellevold, Marian (2018). Maternal iodine status is associated with offspring language skills in infancy and toddlerhood. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  10(9) . doi: 10.3390/nu10091270 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors.. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(2), s 173- 183 . doi: 10.1037/abn0000246 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Cognitive function of youths born to mothers with opioid and poly-substance abuse problems during pregnancy. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  23(2), s 159- 187 . doi: 10.1080/09297049.2015.1092509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Vibeke; Braarud, Hanne Cecilie; Wentzel-Larsen, Tore; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Heimann, Mikael; Rostad, Anne Margrethe & Smith, Lars (2016). Precursors of social emotional functioning among full-term and preterm infants at 12 months: Early infant withdrawal behavior and symptoms of maternal depression. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  44, s 159- 168 . doi: 10.1016/j.infbeh.2016.06.012
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Behavior and attention problems in eight- year-old children with prenatal opiate and poly-substance exposure: A longitudinal study. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0158054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sanner, Nina; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2016). Early identification of social-emotional problems: Applicability of the Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) at its lower age limit. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  42, s 69- 85 . doi: 10.1016/j.infbeh.2015.11.001
 • Wikenius, Ellen; Moe, Vibeke; Malde, Marian Kjellevold; Smith, Lars; Lyle, Robert; Waagbø, Rune; Page, Christian & Myhre, Anne Margrethe (2016). The association between hair cortisol and self-reported symptoms of depression in pregnant women. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0161804 Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Walhovd, Kristine B (2015). Longitudinal cognitive development of children born to mothers with opioid and polysubstance use. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  78(3), s 330- 335 . doi: 10.1038/pr.2015.95
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2015). Prospective fathers' adverse childhood experiences, pregnancy-related anxiety, and depression during pregnancy. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  36(1), s 104- 113 . doi: 10.1002/imhj.21485
 • Skjøthaug, Thomas; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2015). Prospective Fathers Adverse Childhood Experiences, Pregnancy-related Anxiety and Depression during Pregnancy.. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641. . doi: 10.1002/imhj.21485
 • Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Slinning, Kari; Nygaard, Egil; Fjell, Anders Martin; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Moe, Vibeke (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology.  ISSN 0887-8994.  52(3), s 326- 332.e3 . doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008
 • Bjørnebekk, Astrid; Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  24(1), s 115- 118 . doi: 10.1007/s00787-014-0625-9
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Mother–Child Interaction and Early Language Skills in Children Born to Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X. . doi: 10.1007/s10578-014-0512-0
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases.  ISSN 1055-0887.  33(2), s 114- 123 . doi: 10.1080/10550887.2014.909698
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age. Attachment & Human Development.  ISSN 1461-6734.  16(1), s 42- 57 . doi: 10.1080/14616734.2013.850102
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Foster parents' state of mind with respect to attachment: Concordance with their foster children's attachment patterns at 2 and 3 years of age. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  35(4), s 297- 308 . doi: 10.1002/imhj.21447
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother-infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  37(4), s 772- 786 . doi: 10.1016/j.infbeh.2014.09.003
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2014). Longitudinal Development of Mother-Infant Interaction During the First Year of Life Among Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems and Their Infants. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  45(4), s 408- 421 . doi: 10.1007/s10578-013-0411-9
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Moe, Vibeke & Larsen, Tore Wentzel (2014). Prospective Fathers’ Adverse Childhood Experiences, Pregnancy-related Anxiety and Depression during Pregnancy. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  36(1)
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Heimann, Mikael (2013). Relation between social withdrawal symptoms in full-term and premature infants and depressive symptoms in mothers: A longitudinal study. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  34(6), s 532- 541 . doi: 10.1002/imhj.21414 Vis sammendrag
 • Jacobsen, Heidi; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore & Smith, Lars (2013). Cognitive development and social-emotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years of age. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  44(5), s 666- 677 . doi: 10.1007/s10578-013-0360-3 Vis sammendrag
 • Siqveland, Torill; Olafsen, Kåre Sten & Moe, Vibeke (2013). The influence of maternal optimality and infant temperament on parenting stress at 12 months among mothers with substance abuse and psychiatric problems. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  54(5), s 353- 362 . doi: 10.1111/sjop.12063 Vis sammendrag
 • Siqveland, Torill; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2012). The impact of optimality on maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems and their infants at 3 months. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  35(1), s 60- 70 . doi: 10.1016/j.infbeh.2011.09.004 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2011). Children of parents with substance abuse and mental health problems, In Hiram E. Fitzgerald; Kaija Puura; Mark Tomlinson & Paul Campbell (ed.),  International perspectives on children and mental health.  Praeger.  ISBN 978-0-313-38298-7.  7.  s 155 - 177 Vis sammendrag
 • Guedeney, Antoine; Moe, Vibeke; Puura, Kaija; Mäntymaa, Mirjami & Tamminen, Tuula (2010). Sosial tilbaketrekning i spedbarnsalderen, I: Vibeke Moe; Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (red.),  Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  28.  s 561 - 573
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2010). Barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker, I: Vibeke Moe; Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (red.),  Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  Kapittel 15.  s 303 - 322
 • Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; van der Kouwe, Andre; Dale, Andreas & Fjell, Anders Martin (2010). White matter characteristics and cognition in prenatally opiate- and polysubstance-exposed children: a diffusion tensor imaging study. American Journal of Neuroradiology.  ISSN 0195-6108.  31(5), s 894- 900 . doi: 10.3174/ajnr.A1957 Vis sammendrag
 • Brean, Gro Vatne; Moe, Vibeke & Brean, Are (2009). Starten på livet - mulighetenes tid, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  9.  s 94 - 105
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; Dale, Anders m; van der Kouwe, Andre; Quinn, Brian t; Kosofsky, Barry; Greve, Doug & Fischl, Bruce (2007). Volumetric cerebral characteristics of children exposed to opiates and other substances in utero. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  36, s 1331- 1344 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.03.070
 • Moe, Vibeke; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2007). Utviklingsmessige og relasjonelle problemer hos sped- og småbarn, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi: samspill og utviklingsforståelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36273-4.  5.  s 168 - 207
 • Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2007). Forskning i klinikk - langtidsoppfølging av spedbarn som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet. Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  84, s 43- 52
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; Dale, AM; van der Kouwe, Andre; Quinn, Brian t; Kosofsky, Barry; Greve, Doug & Fischl, Bruce (2007). Volumetric cerebral characteristics of children exposed to opiates and other substances in utero. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  36(4), s 1331- 1344 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.03.070 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke & Smith, Lars (2003). The relation of recognition memory in infancy, neonatal condition, and parental socioeconomic status to later cognitive competence. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  26(1), s 87- 99 . doi: 10.1016/S0163-6383(02)00170-4 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke (2002). Foster-placed and adopted children exposed in utero to opiates and other substances: Prediction and outcome at four and a half years. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.  ISSN 0196-206X.  23(5), s 330- 339 . doi: 10.1097/00004703-200210000-00006 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke & Slinning, Kari (2002). Prenatal drug exposure and the conceptualization of long-term effects. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  43(1), s 41- 47 . doi: 10.1111/1467-9450.00267 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke & Slinning, Kari (2001). Children prenatally exposed to substances: Gender related differences in outcome from infancy to 3 years of age. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  22(3), s 334- 350 . doi: 10.1002/imhj.1005 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke (1996). Selvutviklingen og det affektive samspillet, I: Margrethe Kjær (red.),  Skjønner du? Kommunikasjon med barn.  Kommuneforlaget.  ISBN 82-446-0342-9.  kap. 2.  s 21 - 47

Se alle arbeider i Cristin

 • Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (red.) (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  800 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare.
 • Fosse, Charlotte Moe; Drozd, Filip & Moe, Vibeke (2018). Sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice..
 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild & Drozd, Filip (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Vis sammendrag
 • Jacobsen, Heidi; Braband, Hilde; M. M. Liland, Solveig; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2017). This is My Baby: Association between commitment in a sample of foster parents and their early placed foster children’s socio-emotional functioning.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Moe, Vibeke & Smith, Lars (2016). Attachment and development in foster children: a prospective and longitudinal follow-up at 8 years.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2016). Tilknytning hos små fosterbarn: En prospektiv og longitudinell studie.
 • Moe, Vibeke; Lindberg, Astri; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2016). Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 1.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  10.  s 261 - 298
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Sanner, Nina; Fuhrmark, Catarina; Meier, Meike & Moe, Vibeke (2016). Can Screening Replace In-Depth Assessment? A Pilot Study Comparing Relational Health Screen and Parent-Child Early Relational Assessment. Vis sammendrag
 • Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2016). Opplæring i ADBB.
 • Verpe, Hege; Skotheim, Siv; Søvik, Margaret Ljosnes; Malde, Marian Kjellevold; Stormark, Kjell Morten; Vannebo, Unni Tranaas; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2016). Early discharge and follow-up strategies after childbirth.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Sveine, Anne-Brit; Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2015). Social withdrawal among infants born to mothers with substance abuse and with psychiatric problems early in pregnancy.
 • Jacobsen, Heidi; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2015). Attachment in young foster children at 2 and 3 years of age and the foster parents state of mind..
 • Moe, Vibeke (2015, 02. februar). Den lille forskeren. [Radio].  P2 NRK Radio Ekko.
 • Moe, Vibeke (2015, 01. juni). "Mobilmamma". [Radio].  P2 NRK Radio Ekko. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Braarud, Hanne Cecilie & Moe, Vibeke (2014). Evaluering av spedbarnsnettverket.
 • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems.
 • Jacobsen, Heidi; Smith, Lars; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord & Wentzel-Larsen, Tore (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age.
 • Sanner, Nina; Brean, Gro Vatne & Moe, Vibeke (2014). Scandinavian perspectives on the DC:0-3R system. Report from the Nordic Affiliation of the Word Association of Infant Mental Health –NFSU pre-congress symposium 12th of March 2014.
 • Sanner, Nina & Moe, Vibeke (2014). Applicability of the Infant Toddler Social Emotional Assesment (ITSEA) for Assesment of 12-Month-Old Children: Some Pros, Some Cons And Some Questions.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke & Tranaas Vannebo, Unni (2013). Den norske ADBB studien.
 • Malde, MK; Markhus, MW; Dahl, L; Rasinger, J; Moe, Vibeke; Smith, L; Meltzer, HM; Spongsveen, LL; Stormark, KM & Graff, IE (2013). SEAFOOD INTAKE AND POSTPARTUM DEPRESSION. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  63, s 598- 598
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2013). Cognitive Abilities of Children Prenatally Exposed to Opiates and Polysubstances: A Longitudinal Study.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2012). Early sustained withdrawal in infants, mothers’ mental health, other risk factors, and socio- emotional outcome in infants.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Heimann, Mikael (2012). Sosial tilbaketrekking hos fullbårne og premature spedbarn. En longitudinell studie.
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2012). Maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems: Longitudinal development of mother-infant interaction from 3 to 12 months.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Fjell, Anders Martin (2012). Barn og gravide i LAR :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(11), s 1119- 1121
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Vannebo, Unni Tranaas (2011). Sustained withdrawal at 3-, 6-, 9- and 12 months: A analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Baby Scale.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2010). Sustained withdrawal in infants- An early warning signal of trauma in the caregiving system.
 • Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Slinning, Kari; Braarud, Hanne Cecilie; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2010). Sustained withdrawal at 3-, 6-, and 9-months: A first analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Distress Baby Scale.
 • Moe, Vibeke; Brean, Gro Vatne; Siqveland, Torill & Haabrekke, Kristin Johanne (2010). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers' role in treatment?.
 • Moe, Vibeke; Moe, Rigmor Grette; Olafsen, Kåre Sten & Vatne Brean, Gro (2010). Experience with the use of DC 0-3R in clinical settings in Norway: The need for further discussion and clarification of some of the diagnostic categories.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Fjell, Anders Martin & Smith, Lars (2010). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Sigveland, Torill; Fjell, Anders M; Bjørnebekk, Astrid & Smith, Lars (2009). Effects of prenatal opiate exposure on brain development - a call for attention. Nature Reviews Neuroscience.  ISSN 1471-0048.  10(5), s 390- 390 . doi: 10.1038/nrn2598-c1
 • Jørgensen, Liv & Moe, Vibeke (2008, 18. oktober). Mors rus endrer barnets hjerne. [Internett].  forskning.no.
 • Moe, Vibeke; Smith, Lars & Braarud, Hanne Cecilie (2008). The relation between a cumulative optimality index and the quality of mother-infant interaction at age 3 months: Mothers with or without a history of substance abuse and mental health problems.
 • Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2007, 01. januar). Rusbarn: hvor mange er de?. [Internett].  Rus & Samfunn.
 • Moe, Vibeke (2004). A Norwegian Longitudinal Study of Children Prenatally Exposed to Drugs and Alcohol: Development from Infancy to 9 years of age.
 • Moe, Vibeke (2004). Pre- and postnatal exposure to alcohol and other drugs: Prenatal drug exposure and the conceptualization of long term effects.
 • Moe, Vibeke (2004). Presentasjon av en norsk oppfølgingsundersøkelse av barn som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet.
 • Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Møller-Pedersen, Kirsten (2004). De urolige småbarna - hvordan blir fremtiden.
 • Moe, Vibeke; Smith, Lars; Slinning, Kari & Kjær, Vibeke (2004). The relation of prenatal substance exposure and infant performance to later cognitive competence.
 • Moe, Vibeke (2002). A prospective, longitudinal study of children prenatally exposed to drugs: prediction and developmental outcome at 4 1/2 years.
 • Moe, Vibeke (1994). Det affektive samspillet : betydningen av det tidlige affektive samspillet for selvutviklingen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 09:00 - Sist endret 16. nov. 2016 12:46