Programutvalget for årsenheten, bachelor- og masterprogrammet

Programutvalget representerer studentene på årsenheten, bachelor- og masterprogrammet og er studentdemokratiets øverste organ.

Hvordan programutvalget er satt sammen

Det velges en tillitsvalgt for hver av de tre studieretningene på master, fra både førsteåret og andreåret. På bachelorprogrammet velges det en tillitsvalgt for hver av de fem studieløpene. I år er det ingen tillitsvalgte for årsenheten, men dette studieprogrammet er vanligvis representert med én tillitsvalgt. Det velges en leder, en instituttstyrerepresentant og to programrådsrepresentanter blant de tillitsvalgte i programutvalget.

Utvalget er gjort for å dekke bredden i bachelorløpet best mulig. Interessene til studentene på siste semester av bachelorgraden skal også ivaretas av de tillitsvalgte fra første år av mastergraden.

Programutvalget våren 2018

 

Tillitsvalgte på bachelorprogrammet

Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.
Kognitiv psykologi
Eva Kristin Solhaug Aasen

Nestleder

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.
Utviklingspsykologi
Daniel Hatlevedt
Helse- og sosialpsykologi
Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.
Kultur og samfunnspsykologi
Andreas Breistein

Leder

Representant for 1 året bachelor

 

Tillitsvalgte på masterprogrammet

Åste Strand Jørgensen
 
Representant i Programrådet
Arbeids og organisasjonspsykologi
(andreårsstudentene)
Sigurd Lerkerød Alnes
Representant i Instituttstyret
Cognitive Neuroscience
(andreårsstudentene)
Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.
Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi
(andreårsstudentene)
Mari Eidsvåg      
 
Arbeids og organisasjonspsykologi
(førsteårsstudentene)
  
Fuaad Sofia  
Cognitive Neuroscience
(førsteårsstudentene)
Christian Palacios Haugestad
Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi
(førsteårsstudentene)
Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.
Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi
(førsteårsstudentene)

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til PU?

Da kan du enten sende en mail til PU eller finne kontaktinfo til din tillitsvalgt over. Dersom du ønsker å være anonym, kan du ta kontakt gjennom dette nettskjemaet:

Publisert 23. nov. 2016 13:57 - Sist endret 27. sep. 2018 12:34