Programutvalget for årsenheten, bachelor- og masterprogrammet

Programutvalget representerer studentene på årsenheten, bachelor- og masterprogrammet og er studentdemokratiets øverste organ.

Hvordan programutvalget er satt sammen

Det velges en tillitsvalgt for hver av de tre studieretningene på master, fra både førsteåret og andreåret. På bachelorprogrammet velges det en tillitsvalgt for hver av de fem studieløpene. I år er det ingen tillitsvalgte for årsenheten, men dette studieprogrammet er vanligvis representert med én tillitsvalgt. Det velges en leder, en instituttstyrerepresentant og to programrådsrepresentanter blant de tillitsvalgte i programutvalget.

Utvalget er gjort for å dekke bredden i bachelorløpet best mulig. Interessene til studentene på siste semester av bachelorgraden skal også ivaretas av de tillitsvalgte fra første år av mastergraden.

Programutvalget høsten 2019 

 

Tillitsvalgte på bachelorprogrammet og årsenhet 

           
Øystein Sivertsen 
Mail: oysteinss97@gmail.com
Eero Kibur 
Mail: eerokibur@gmail.com 
1. år på bachelor 
Andreas Næss Breistein 
Mail: abrei89@gmail.com 
Mathilde Nordbak 
Mail: mathildenordbak@outlook.com 

2. år på bachelor

Nora Tveit 
Mail: nora_tveit@hotmail.com
Daniel Hatletvedt 
Mail: danielhat1998@hotmail.com

3. år på bachelor 

 

Elise Nisja 
Mail: elise.nisja@hotmail.com

Årsenhet 

Tillitsvalgte på masterprogrammet

                  
Jenny Lund 
Mail: jennylund95@gmail.com
 
Arbeids- og organisasjonspsykologi
(førsteårsstudentene)

Dette vervet er ledig!
Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no 

Arbeids- og organisasjonspsykologi (andreårsstudentene)
                               
Luis Munoz 
Mail: munozalvalu@gmail.com 
Cognitive Neuroscience
(førsteårsstudentene)
Dette vervet er ledig! Ønsker du å fylle det? Send mail til programutvalget-bama@psykologi.uio.no.

Cognitive Neuroscience (andreårsstudentene)

Christina Kvamme Amengual                  Mail: chriskam@student.sv.uio.no             

Ebba Giil                                                     Mail: ebba_giil@live.no 

Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi
(førsteårsstudentene)

Christian Palacios Haugestad                 Mail: c.a.palacios.haugestad@gmail.com

Helse-, utvikling- og samfunnspsykologi (andreårsstudentene)

 

 

 

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til PU?

Da kan du enten sende en mail til PU eller finne kontaktinfo til din tillitsvalgt over. Dersom du ønsker å være anonym, kan du ta kontakt gjennom dette nettskjemaet:

Publisert 23. nov. 2016 13:57 - Sist endret 5. sep. 2019 14:40