Arrangementer fra hele SV

Kommende 5 dager

i dag mars
Tid og sted: 19. mars 2018 10:00 - 14:00, Seminar room U31, Helga Engs hus

NB: NEW TIME AND PLACE

Guest lecture and PhD seminar with Prof. Stephen Norris (Miami University) on movies and politics in modern Russia.

10.15–11.30: Guest lecture: All are welcome

12:15–14:00: PhD seminar (2 or 3 ECTS): Registration required

Register for the PhD seminar here by the end of 1 March

Vladimir Putin and Russian flag.
Tid og sted: 19. mars 2018 10:15 - 11:30, Seminar room U31, Helga Engs hus

Blockbuster History 2.0:  Movies, Patriotism, and Politics in the Era of Putin 2.0.

NB: NEW TIME AND PLACE

Tid og sted: 19. mars 2018 11:45 - 12:30, Room 551, 5th floor, Eilert Sundt Building, Blindern Campus
Tid og sted: 19. mars 2018 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

ESOP Seminar

20 mars
Tid og sted: 20. mars 2018 13:15 - 15:00, Johan P. Olsen Room

Graham Finlay will present the paper 'The European Union as a tolerant actor for global justice' at the ARENA Tuesday Seminar on 20 March 2018.

21 mars
Tid og sted: 21. mars 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Bo Malmberg (Stockholms universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om sammenhengen mellom økonomiske og etniske dimensjoner av boligsegregasjon i Sverige.  Arbeidet er et samarbeid med William A. V. Clark (University of California, Los Angeles).

Tid og sted: 21. mars 2018 14:15 - 16:00, Blindern, Eilert Sundt's house, Sixth floor meeting room

Departmental Seminar Series features Carolyn M. Rouse, Professor and Chair of the Department of Anthropology and the Director of the Program in African Studies at Princeton University, New Jersey, USA.

The seminar is followed by Informal gathering, at which refreshments are served. All are welcome!

22 mars
Tid og sted: 22. mars 2018 09:00 - 13:00, Aud.2, Vilhelm Bjerknes' hus

Dette er det siste arrangementet i "Kausal identifikasjon og mekanismer"-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15 - 11:00, Eilert Sundts hus, rom 450 (fakultetsstyrerommet)
Tid og sted: 22. mars 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Ann Kristin Gresaker vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Relevant religion. Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 1988-2008

Photo of Ezra Oberfield
Tid og sted: 22. mars 2018 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Ezra Oberfield is an Assitant Professor of Economics at Princeton University.

23 mars
Photo of Espen Moen
Tid og sted: 23. mars 2018 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Espen Moen is a Professor at BI.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. apr. 2018 14:15 - 16:00, Blindern, Eilert Sundt's house, Sixth floor meeting room

Departmental Seminar Series features Bodil Selmer, Associate Professor at Department of Anthropology, School of Culture and Society, Aarhus University.

The seminar is followed by informal gathering, at which refreshments are served. All are welcome!

Tid og sted: 5. apr. 2018 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Vidar Blokhus Ekroll, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Pathways towards different long-term outcomes after psychotherapy -An explorative mixed methods project

Tid og sted: 5. apr. 2018 13:15 - 14:30, Sophus Bugges hus: Seminarrom 2

Researcher and lecturer Chris Holmsted Larsen, Ph.D., Department of Communication and Arts, Roskilde University, Denmark, presents the results from his latest report on the extreme right in Denmark

Photo of Teodora Boneva
Tid og sted: 5. apr. 2018 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Teodora Boneva is a Post-doctoral fellow at University College London.

Tid og sted: 10. apr. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.