Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, hjemmekontor, komme på nett, e-post, chat, videomøte, kalender, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

AV-tjenester

Bruk av audiovisuelt utstyr i undervisningsrom. Tilgjengelig utstyr og programvare. Utlån og kontaktpunkter.

Lyd- og videoopptak

Lyd- og videoopptak fra ulike arrangementer.

Eiendomstjenester

Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet.

Trykk og kopi

Print av masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort. Se produkter og priser.