Kunnskapsressurser

Publisert 29. mai 2018 10:43

Hjernen er vårt viktigste organ. Hvordan kan vi ta vare på den når vi utsettes for påvirkninger fra miljøet rundt oss, de sosiale settingene vi befinner oss i og vår egen livsstil? Forskerne i det europeiske prosjektet Lifebrain vil fortelle om siste nytt fra hjerneforskning og gi gode tips om din hjernehelse. Foredragene er på norsk og engelsk.

Your brain is your life - Lifebrain public lecture series, 2.

6. juni  2018 - Mer informasjon

Publisert 29. jan. 2018 10:31

Det er bred enighet om at klimakrisen har å gjøre med global vekst i befolkning og materielt forbruk. Men forstår vi egenlig hvor dypt selvforsterkende disse vekstprosessene er?

Terrence Deacons foredrag setter miljøkrisen inn i et både biologisk og kulturelt perspektiv og viser hvorfor dagens krise ikke ligner noe menneskeheten tidligere har stått overfor. Han viser også hvorfor skiftet til selvregulerende bærekraft forutsetter en dypere forståelse av både det som virker til vekst og til selvregulering.