English version of this page

IT/AV-tjenester ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Veiledninger

IT/AV i undervisning

IT-støtte

Fakultetets førstelinje for IT og AV er lagt til UiOs sentrale HelpDesk:

Ved  å gå inn på linken under finner du informasjon om åpningstider og oversikt over kurs. Der har du også mulighet til å chatte med IT-hjelp eller du kan bestille veiledningstime.

 Helpdesk – sentral IT-support på UiO – vi hjelper deg! - Universitetet i Oslo

 

Gå direkte til