English version of this page

Kontakt Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nett og kommunikasjon

Sentralbord ved UiO

Telefon: 22 85 50 50

Vaktsentralen

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Telefon: 22 85 66 66