Historikk

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble opprettet 1963. Hovedårsaken var et hurtig stigende antall studenter, og erkjennelsen av et faglig fellesskap, innenfor samfunnsfagene. Til da hadde psykologi, sosiologi, pedagogikk og sosialantropologi vært underlagt Det historisk-filosofiske fakultet, mens sosialøkonomi og statsvitenskap tidligere var underlagt Det juridiske fakultet. I den første tiden etter opprettelsen var de ulike fagene spredt på flere steder. I 1967 ble imidlertid hele fakultetet samlet under ett tak i Eilert Sundts hus på Blindern.

Foto: Ståle Skogstad/MUV

I likhet med resten av universitetet har SV-fakultetet opplevd en stor økning i både antall ansatte og studenter. Ved opprettelsen hadde fakultetet rundt 800 studenter. I dag er fakultetet et av de største ved universitetet med mer enn 5000 studenter.

Det har vært større endringer ved fakultetet også de senere år. I 1996 fikk pedagogene et eget fakultet, i 1999 ble Senter for teknologi, innovasjon og kultur opprettet, og fra 2004 ble ARENA-programmet (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation State) videreført som et eget senter ved fakultetet. I 2007 fikk fakultetet tildelt et nasjonalt Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP), som ligger under Økonomisk institutt. 

Høsten 2003 ble Kvalitetsreformen innført ved fakultetet. Den førte til at studieløpene grunnfag, mellomfag og hovedfag ble faset ut, sammen med de tilhørende gradsbetegnelsene. I dag er studiene organisert annerledes og de nye gradbetegnelsene Bachelor, Master og ph.d. er enerådende.

SV-fakultetet er i dag det ledende samfunnsvitenskapelige miljøet i Norge og har en rekke spissmiljøer som er ledende internasjonalt.

Hvert år siden 1993 har fakultet arrangert ph.d.-kurset Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies.

I samme år ble Eilert Sundt forelesningen opprettet. Hvert år inviterer et av fakultetets institutt en anerkjent samfunnsviter til å holde forelesningen. 

Publisert 18. apr. 2011 15:24 - Sist endret 12. mai 2022 10:13