Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • professorboligen-uio Januarkonferansen 2019: Markedsmakt i en globalisert verden 24. jan. 2019 08:00

  Tre store strukturelle endringer i verdensøkonomien har over de siste tiårene gitt økte inntektsforskjeller, økt risiko for finansiell ustabilitet og svekket mulighetene for effektiv stabiliseringspolitikk.

  Samtidig er konkurransen svekket i en lang rekke næringer og land. Vi ser nærmere på hvordan utviklingen har vært de siste tiårene og hva konsekvensene kan være for økonomien i dag og fremover.

 • johanstr Disputas: Johanna Strikwerda 24. jan. 2019 10:15

  M.A. Johanna Strikwerda ved ARENA Senter for europaforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Integration in the European Union’s field of defence and security

 • 2019-01-24-orban Krisztina Orban, The Inception of Capitalism through the Lens of Firms 24. jan. 2019 14:15

  Job talk. Krisztina Orban is a PhD candidate at the Economics Department of the University of Chicago. She will present a paper entitled "The Inception of Capitalism through the Lens of Firms".

 • heidi-fischer-bjelland_300 Disputas: Heidi Fischer Bjelland 25. jan. 2019 10:30

  Master i sosiologi Heidi Fischer Bjelland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

  Facing Complexity. Police officers’ reasoning and response to human trafficking

 • anne-marthe-indregard_web2 Disputas: Anne-Marthe Rustad Indregard 25. jan. 2019 12:15

  Master i folkehelsevitenskap Anne-Marthe Rustad Indregard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

  Emotional dissonance, mental health complains, and sickness absence among employees working with customers and clients