Aktuelle saker fra hele SV

Published Sep. 30, 2022 2:27 PM

We are happy to share two publications that are the result of the BREAD project collaboration with the Norwegian NGO Matsentralen Norge (Food Banks Norway) in WP3.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, logo.
Publisert 30. sep. 2022 10:16

- Når man leser digitalt, leser man oftere litt mer som å lese priser på et kjøpesenter eller en plakat på et gatehjørne. Man har en sånn scanne-lesning. Man leser raskt, og kommer raskt nedover, sier Ståle Wig om digital lesning.

Image may contain: Outerwear, Cheek, Smile, Chin, Eyebrow.
Published Sep. 16, 2022 10:24 AM

Frauke Rohden, PhD candidate at TIK and part of the OSIRIS team, is in the final stages of her PhD work. In her thesis she looks at the role of informal science-oriented online activities for the diffusion, understanding, and use of scientific knowledge. We decided to ask Frauke some questions about her project.

Bildet kan inneholde: sko, gest, font, albue, tommel.
Publisert 6. sep. 2022 15:48

Forskere fra SV-fakultetet dro inn 87,2 millioner kroner fra NFR i de siste tildelingsrundene. Det er rundt en fjerdedel av alle NFR-midlene som gikk til UiO.

Bildet kan inneholde: dressbukse, underholdning, scenekunst, slips, formelt antrekk.
Publisert 6. sep. 2022 10:03

Forsker Daniel Quintana ved Psykologisk institutt mottok UiOs Pris for yngre forskere for sin forskning på hormonet oxytocin og dets betydning for fysisk og mental helse.

Published Aug. 31, 2022 2:12 PM

Senterleder Taran Thune deltok i debatten arrangert av Innovasjon Norge under Arendalsuka, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Kristin Skogen Lund (konsernsjef, Schibsted), Kristian Jul Røsjø (CEO, Antler Norway), Per-Ivar Nikolaisen (redaktør, Shifter), og Håkon Haugli (administrerende direktør, Innovasjon Norge). Moderator var Eva Camerer (direktør av strategisk stab, Innovasjon Norge). 

Publisert 23. aug. 2022 10:46

I 2021 var det 10 år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Siden den gang har en ny generasjon unge mennesker vokst opp. Denne generasjonen har vært eksponert for terrorhandlinger i andre land, og dessverre også i Norge. Samtidig har norske ungdommer vært mottagere av ulike forebyggende tiltak rettet mot nettopp radikalisering og voldelig ekstremisme, gjennom blant annet skolens og andre kommunale og statlige aktørers arbeid.