Kontakt oss

Studieinformasjon for søkere og studenter på bachelornivå

  • studietilbud og gjennomføring av studiene

  • studieveiledning

  • oppmelding til emner i StudentWeb

  • søknad om tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

  • med mer

SV-info

E-post: info@sv.uio.no

For kontaktinformasjon og åpningstider, se SV-infos hjemmeside.

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15

Opptak til våre masterprogrammer

Generelle henvendelser på masternivå

Pressehenvendelser

Generelle henvendelser

Postadresse

Boks 1097 Blindern

0317 Oslo

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 7. etg.

0851 Oslo

Åpningstid: mandag og torsdag 12.30 - 14.30

Telefon, faks og epost

Tlf: 22 85 51 81 

Faks: 22 85 44 11

E-post: post@stv.uio.no