Kontakt oss

Studieinformasjon for søkere og studenter på bachelornivå

  • studietilbud og gjennomføring av studiene

  • studieveiledning

  • oppmelding til emner i StudentWeb

  • søknad om tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

  • med mer

SV-info

E-post: info@sv.uio.no

For kontaktinformasjon og åpningstider, se SV-infos hjemmeside.

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Opptak til våre masterprogrammer

Generelle henvendelser på masternivå

Etter- og videreutdanning 

  • STV4815V

 

Generelle henvendelser

Postadresse

Boks 1097 Blindern

0317 Oslo

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 7. etg.

0851 Oslo

E-post

E-post: post@stv.uio.no

 

Ekspedisjon: besøk og telefon
Stengt på grunn av oppussing i Eilert Sundts hus