Organisasjon

Institutt for statsvitenskap driver forskning, undervisning og formidling innen statsvitenskap. Undervisningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fem seksjoner: offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk, politisk teori, internasjonal politikk og forskningsmetode.

Instituttet har ca. 1000 studenter innenfor bachelor-, master- og phd- programmene i statsvitenskap. I tillegg har instituttet ansvaret for to tverrfaglige bachelorprogrammer; internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, samt et masterprogram i freds- og konfliktstudier (PECOS).

Instituttet er vertskap for det tverrfaglige Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

Instituttet har tidligere vært vertsinstitusjon for Makt- og demokratiutredningen, og hatt koordinatoransvaret for UiOs tverrfakultære forskningsprogram ”Demokrati som idè og praksis”