Aktuelt

Aktuelle saker

  • fredspris-bilde-660 Kvinnelig deltakelse i samfunnet fører til mer fred 25. nov. 2020 17:50

    Sammenhengen mellom myndiggjøring av kvinner og fred er ikke lenger kun en antakelse. Statsvitere har analysert nye data om likestilling, kvinners rettigheter og forekomsten av borgerkrig.

  • marlenehr_660 Våg å vite prisen for offentlige organisasjoners håndtering av omdømme 20. nov. 2020 10:32

    - Det viktigste funnet i oppgaven min er at offentlige organisasjoners omdømmehåndtering blir påvirket av hvilken grad av oppmerksomhet som er rettet mot dem. Om en organisasjon har mye eller lite oppmerksomhet rettet mot seg, har noe å si for hvordan organisasjonen kommuniserer utad, sier Marlene Huse Renø.

  • trump--660 US Election 2020: -Trump is true to the image he has created of himself 3. nov. 2020 13:00

    - Trump has created an image of himself as the strong man, who will rebuild American values and fight for the forgotten women and men. That he is true to this message is part of his strength, says Sigrun Marie Moss, a researcher who specialises in political psychology.

Arrangementer