English version of this page

Kontakt oss

Spørsmål fra alle SV-studenter og potensielle studenter om

 • booking av lesesalsplasser, kollokvierom m.m.
 • tilgang på studentkort
 • karakterutskrift og vitnemål
 • skoleeksamen
 • utveksling
 • Inspera
 • Canvas

Spørsmål om og studieveiledning for

 • bachelor
 • årsenhet
 • enkeltemner
 • profesjonsstudiet i psykologi og master i samfunnsøkonomisk analyse 1.-6. semester

Spørsmål om og studieveiledning for

 • master
 • profesjonsstudiet i psykologi 7.-12. semester
 • master i samfunnsøkonomisk analyse 7.-10. semester

Faglige opptakskrav til master

 • Opptak til studier
 • Semesteravgift
 • Registrering som enkeltemnestudent

It-tjenester

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet via UiOs Si fra-system.

Engasjer deg i en studentforening eller i studentpolitikk