English version of this page

IT/AV-tjenester ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kontakt IT/AV

Eilert Sundts Hus

Åpningstider 15.juni - 14.august: 09:00-15.00
Telefon: 228 45 777
Epost: it-hjelp@sv.uio.no
Hvor: i 3. etg. i Eilert Sundts hus

Harald Schjelderups hus (PSI)

Åpningstider: Sommerstengt
Telefon: 228 45 777
Epost: it-hjelp@sv.uio.no
Hvor Harald Schjelderups hus, i underetasjens nordfløy