Læringsressurser

Planlegg din studiehverdag

Studieteknikker og læringsressurser

Skriveråd

Lær deg korrekt bruk av sitater og kildehenvisninger.

Skriveråd innenfor ditt fagområde

Tidligere eksamensoppgaver

Forbered deg til eksamen ved å gå gjennom gamle eksamensoppgaver

Lesesaler

Lesesalsplasser, grupperom, arbeidsplasser med pc og bokskap.

Åpningstider

Bibliotek

Oppslagsverk, tidskrifter og pensumbøker for bachelorstudenter, kurs i informasjonssøking og kildebruk.