Digital kampanje om kvinner utsatt for partnervold

Partnervold rammer mange kvinner og den har økt kraftig under koronatiltakene.

NYTT

Bildet viser en kvinne som gårVi har laget podkasten "Ut av stillheten" og den lanseres på kvinnedagen 8. mars 2022!

Finn ut mer og lytt på episodene!

We have also made a written version that makes it easier to follow the podcast. You will find the link under each episode.

Arrangement for å markere lanseringen: 

21. mars 2022, 18:00, Domus Juridica. 

Flere detaljer om arrangementet og påmelding

Follow us on Facebook

Om prosjektet

Voldsutsatte bruker akutte helsetjenester, politi og rettsapparat i liten grad. For å nå flere må vi derfor utvikle nye «lavterskelmetoder». Gjennom en podkast gir vi voldsutsatte kvinner en stemme og formidler nyansert og viktig informasjon om partnervold. Videre mangler det fortsatt kompetanse rundt voldsutsatte innvandrerkvinner i helse- og sosialtjenester. I rundebordssamtaler skaper vi en målrettet og strukturert dialog mellom brukere og representanter fra hjelpeapparatet. Resultatene fra disse dialogene skal brukes som grunnlag for utviklingen av et nytt kurstilbud. Vi skal gjennomføre fire webinarer til kompetanseutvikling i helse- og sosialtjenester. 

Mål

Prosjektets hovedmålgruppe er kvinner med og uten innvandrerbakgrunn utsatt for partnervold samt fagfolk i helsetjenester som støtter dem. Målet er å nå voldsutsatte som til nå ikke har tatt kontakt med et hjelpetilbud og å øke kompetansen i helse og sosialtjenestene til å ta imot voldsutsatte. 

Resultater

Vi produserer og distribuerer en åtte episoders podcast. Hver episode består av intervjuer med kvinner som har opplevd partnervold og intervjuer med eksperter. Dialogmøtene mellom helse- og sosialtjenestene og brukere skal forbedre tilrettelegging, særlig for voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Det vil bli utviklet et webinar myntet for helse - og sosialarbeidere om minioritetskvinner utsatt for partnervold. 

Samarbeid

Prosjektet skjer i samarbeid med Norsk Kvinners Sanitetsforening, Mental Health and Human Rights Info (mHHRI), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via Norske Kvinners Sanitetsforening, 2021-2022.

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, merke.Bildet kan inneholde: fugl, gjøre, sirkel, emblem, symbol.

Publisert 4. mars 2022 15:07 - Sist endret 8. mars 2022 18:07