Hanne Weie Oddli

Førsteamanuensis
Bilde av Hanne Weie Oddli
English version of this page
Telefon +47-22845191
Rom S02-08
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
 • Psykoterapi og integrasjon av multiple perspektiver

 • Klinisk forskning

 • Fellesfaktorer

 • Alliansen mellom terapeut og klient

 • Terapeutens bidrag, erfaring og utvikling

 • Forholdet mellom kunnskap og klinisk praksis

 • Prosessanalyser

 • Kvalitative metoder

Undervisning

PSYC3204 Perspektiver på psykologien

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3204/

PSYC4301 Psykologisk behandling og behandlingsforskning

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4301/

PSYC4302 Psykologisk behandling av voksne

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4302/

PSYC6310  Praktikum

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6310/v16/index.html

PSYC6310 Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – IPT

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6310/v16/index.html

Bakgrunn

Yrkeserfaring

 • 2012 - : Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2011 - 2012: Psykologspesialist ved Psykiatrisk ungdomsteam for Asker og Bærum, Vestre Viken Helseforetak

 • 2007 - 2011: Stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2006 – 2007: Prekvalifiseringsstipend ved Psykologisk institutt, UiO

 • 2005 – 2007: Psykologspesialist ved Psykiatrisk poliklinikk Bærum, Sykehuset Asker og Bærum

 • 1999 – 2005: Psykolog ved Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) for Asker og Bærum, Sykehuset Asker og Bærum

 • 1998 – 1999: Psykolog ved Akuttavdelingen for stoffmisbrukere, Buskerud sentralsykehus

Utdanning

 • 2012: PhD, Universitetet i Oslo

 • 2005: Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi (NPF)

 • 1998 – 2000: Toårig fordypningsprogram til spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)

 • 1997: Cand.psychol., Universitetet i Oslo

 • 1991: Sosialantropologi grunnfag ved UiO

Verv

2021- : Action editor for Psychotherapy Research. Journal of the Society for Psychotherapy Research. Routledge, Taylor & Francis. ISSN: 1050-3307

2020 - : Medlem av styret ved Psykologisk institutt

2019 - : Medlem av intern forskningsetisk komité ved Psykologisk institutt 

2019 - : Medlem av PhD-utvalget ved Psykologisk institutt

2017 - : Medlem av Kvalitetsutvalget i Norsk Psykologforening

2014 - 2021: Medlem av Forskningspolitisk utvalg i Norsk Psykologforening

2008 - : Faggruppeleder for Institutt for Aktiv Psykoterapis (IAP) videreutdanningsprogram for voksenpsykologi

2005 - 2014: Medlem av Spesialitetsrådet i Norsk Psykologforening

Samarbeid/forskningsprosjekter

 • An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy (POET), Psykologisk institutt, UiO. Prosjektleder: Margrethe Seeger Halvorsen. Resten av prosjektets forskergruppe: Tidligere prosjektleder Michael Helge Rønnestad, Anna von der Lippe, Eva Axelsen, Kirsten Benum,  Frida Gullestad, Siri Gullestad, Hanne Haavind, John McLeod, Helene A. Nissen-Lie, Sissel Reichelt, Marit Råbu, Erik Stänicke og Nora Sveaass. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er professor David Orlinsky (University of Chicago), professor Robert Elliott (University of Strathclyde) og professor Bruce Wampold (University of Wisconsin).
 • The Nordic Psychotherapy Training Study - NORTRAS. Styringsgruppen: Hanne Strømme (leder), Erkki Heinonen og Hanne Weie Oddli ved Universitetet i Oslo, Stephan Hau ved Stockholm Universitet, og Jan Nielsen ved Københavns Universitet. 
 • The Society of Psychotherapy Research (SPR) Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD), gjennom NORTRAS. SPRISTAD-koordinator for Universitetet i Oslo sammen med Hanne Strømme. SPRISTADs styringsgruppe: Bernhard Strauss (leder), David Orlinsky (avtroppende leder), Michael Helge Rønnestad (Chair-elect). SPRISTADs rådgivere: Clara Hill, Louis Castonguay og Svenja Taubner. For mer informasjon: http://www.psychotherapyresearch.org/?page=SPRSRISTAD
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 19. sep. 2012 16:21 - Sist endret 6. aug. 2021 21:55