Erik Stänicke

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Erik Stänicke
English version of this page
Telefon +47 22845079
Rom S02-23
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Psykoanalyse og psykoterapi

 • Psykoterapiforskning, spesielt studier om endringsprosesser

 • Teoretisk forskning

 • Empirisk kvalitativ forskning

 • Vitenskapsteori og –filosofi

 • Profesjonsetikk og moralfilosofi

 • Kontinentalfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme

Undervisning

PSYC1202 - Psykologrollen

PSYC3204 - Perspektiver på psykologien

PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne

PSYC6300 - Praktikum

PSYC6301 - Etikk, rolle og profesjon

Bakgrunn

 • PhD i klinisk psykologi: “Analytic change after analysis – a case-based conceptual study”, del av dobbeltkompetanseprosjektet

 • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

 • Psykoanalytiker, medlem i Norsk psykoanalytisk forening

 • Forsker ved BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

 • Master i filosofi, UiO, Filosofisk institutt

Verv

 • President i Norsk psykoanalytisk forening

 • Medlem i Forskningsutvalget i Norsk psykoanalytisk forening

 

 

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Jessen, Reidar Schei; Wæhre, Anne; David, Linda & Stänicke, Erik (2021). Negotiating gender in everyday life: Toward a conceptual model of gender dysphoria in adolescents. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. s. 1–15. doi: 10.1007/s10508-021-02024-6.
 • Jessen, Reidar Schei; Haraldsen, Ira Hebold & Stänicke, Erik (2021). Navigating in the dark: Meta-synthesis of subjective experiences of gender dysphoria amongst transgender and gender non-conforming youth. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 281. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114094. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik & Mcleod, John (2021). Paradoxical outcomes in psychotherapy: Theoretical perspectives, research agenda and practice implications. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. doi: 10.1080/13642537.2021.1923050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østlie, Kristin; Stänicke, Erik & Haavind, Hanne (2021). Assessments in Psychotherapy with Suicidal Patients: The Precedence of Alliance Work. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. doi: 10.1007/s10879-021-09518-3.
 • Thoresen, Lars Henrik Kaasen; Thørnquist, Hans Hella; Stänicke, Erik & Mcleod, John (2021). Shift in representation and symbolisation of affective experience: A paradoxical outcome in therapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. doi: 10.1080/13642537.2021.1923048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik & Lindstad, Tobias (2021). The Catalytic Powers of Psychoanalytic Thought Models. I Wagoner, Brady; Christensen, Bo Allesø & Demuth, Carolin (Red.), Culture as process: A tribute to Jaan Valsiner. Springer. ISSN 978-3-030-77891-0. s. 419–429. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-77892-7_37.
 • Stänicke, Erik; Stänicke, Line Indrevoll & Strømme, Hanne (2021). Moderne psykoanalytisk terapi: Samspillets potensial for utvikling og endring. I Lorås, Lennart; Thuen, Frode & Binder, Per-Einar (Red.), Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245036817. s. 197–209.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 281–304. doi: 10.1080/00332828.2020.1717229.
 • Folmo, Espen; Stänicke, Erik; Johansen, Merete Selsbakk; Pedersen, Geir Feigum & Kvarstein, Elfrida H (2020). Development of therapeutic alliance in mentalization-based treatment—Goals, Bonds, and Tasks in a specialized treatment for borderline personality disorder. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. s. 1–15. doi: 10.1080/10503307.2020.1831097. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik (2020). Emerging concepts of time in psychoanalysis. I Lysaker, Odin (Red.), Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0268-9. s. 371–391.
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Stänicke, Erik & Moe, Vibeke (2020). Antecedents of fathers’ perception of child behavior at child age 12 months. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 41(4), s. 495–516. doi: 10.1002/imhj.21862. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik & Lindstad, Tobias (2020). The Pragmatic Status of Psychoanalytic Theory: A Plea for Thought Models. I Lindstad, Tobias; Stänicke, Erik & Valsiner, Jaan (Red.), Respect for Thought: Jan Smedslund’s Legacy for Psychology. Springer. ISSN 978-3-030-43065-8. s. 377–400. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-43066-5_22.
 • Stänicke, Erik (2019). Inception - Depresjon og frykten for å sørge. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 274–282.
 • Stänicke, Erik; Kristiansen, Sølvi; Strømme, Hanne & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning i psykoanalysen. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 15–35.
 • Folmo, Espen Jan; Karterud, Sigmund; Kongerslev, Mickey; Kvarstein, Elfrida H & Stänicke, Erik (2019). Battles of the Comfort Zone: Modelling Therapeutic Strategy, Alliance, and Epistemic Trust—A Qualitative Study of Mentalization-Based Therapy for Borderline Personality Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. s. 1–11. doi: 10.1007/s10879-018-09414-3.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Jensen, Marit Berge & Stänicke, Erik (2018). Motstand som intrapsykisk og interpersonlig fenomen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(6), s. 487–495.
 • Anthi, Per & Stänicke, Erik (2018). Psykoanalysens inntog i norsk psykologi og psykiatri: En historisk beretning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(6), s. 446–457.
 • Østlie, Kristin; Stänicke, Erik & Haavind, Hanne (2018). A listening perspective in psychotherapy with suicidal patients: Establishing convergence in therapists and patients private theories on suicidality and cure. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 28(1), s. 150–163. doi: 10.1080/10503307.2016.1174347.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik & Mcleod, John (2017). How Usual is Treatment as Usual? Experienced Therapists’ Reflections on Participation in Practice-based Research. Counselling Psychology Quarterly. ISSN 0951-5070. doi: 10.1080/09515070.2017.1397502. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 96(3), s. 797–815. doi: 10.1111/1745-8315.12145.
 • Stänicke, Erik & Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykoanalytisk terapi. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205458536. s. 73–91.
 • Stänicke, Erik (2014). Psykoanalysens vitenskapelige posisjon - Oslo II studien. Matrix. ISSN 0109-646X. s. 282–299.
 • Nissen-Lie, Helene A & Stänicke, Erik (2014). "Yes, of course it hurts when buds are breaking”:Therapist reactions to an adolescent client’s sexual material in psychodynamic psychotherapy. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. 70(2), s. 160–169. doi: 10.1002/jclp.22067.
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, Line Indrevoll (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(8), s. 773–780.
 • Stänicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2013). Object trust: A specific kind of analytic change. Psychoanalytic psychology. ISSN 0736-9735. 30(3), s. 423–437. doi: 10.1037/a0032036.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 141–159.
 • Stänicke, Erik (2012). Hva forteller psykoterapiforskningen oss om endringsprosesser? Noen betraktninger om et utvalg av empiriske studier på betydningen av affekter og relasjon i endring. Matrix. ISSN 0109-646X. s. 148–166.
 • Stanicke, Erik (2011). DIFFERENT WAYS OF MOVING AHEAD AFTER ANALYSIS Changes in Experiential Dimensions. Psychoanalytic psychology. ISSN 0736-9735. 28(2), s. 229–246. doi: 10.1037/a0020639.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindstad, Tobias; Stänicke, Erik & Valsiner, Jaan (2020). Respect for Thought: Jan Smedslund’s Legacy for Psychology. Springer. ISBN 978-3-030-43065-8. 422 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205531338. 338 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-52260-2. 339 s.
 • Skårderud, Finn; Haugsgjerd, Svein & Stänicke, Erik (2018). Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205488359. 598 s.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353324. 406 s.
 • Haugsgjerd, Svein; Skårderud, F. & Stänicke, Erik (2011). Psykiatribogen: Sind - krop - samfund. Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741254296. 556 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Erik & Nyfløt, Hilda (2021). Slik bestemmer kroppen hvem du blir forelsket i. [Avis]. VG.
 • Stänicke, Erik (2021). Psykoanalysen i dag - er Freud død? [Internett]. Spotify.
 • Stänicke, Erik (2021). Eksistenspodden: Episode 46: Vårt forhold til egen sårbarhet og ambivalens som et eksistensielt grunnvilkår. [Internett]. Spotify.
 • Stänicke, Erik (2020). Selvivaretagelse for helsearbeidere.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 339–343. doi: 10.1080/00332828.2020.1717262.
 • Stänicke, Erik (2019). Epistemisk tillit: Teoretiske røtter og kliniske implikasjoner.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Forord. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 7–8.
 • Stänicke, Erik (2018). Alliance, strategic competence and countertransferences in Mentalization-based therapy - Epistemic trust as a concept connected to alliance and strategic competence .
 • Stänicke, Erik; Mcleod, John; Thornquist, Hans Hella & Thoresen, Lars Henrik Kaasen (2018). Beyond the illusion of mental health: making sense of cases where there is a discrepancy between qualitative and quantitative assessments of problem severity and outcome - A paradoxical outcome in therapy - Making sense of deterioration on psychometric assessments, when the client experienced the therapy as helpful.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). En levende fagtradisjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(9), s. 722–723.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Hvorfor psykoanalyse i dag? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(6), s. 404–405.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–17.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 84(6), s. 24–25.
 • Stänicke, Erik (2016). Fordypningsprogram i spesialisering i klinisk voksenpsykologi.
 • Stänicke, Erik (2016). Om psykoanalysen i det offentlige psykiske helsevern.
 • Stänicke, Erik (2016). Spesialisering i klinisk voksenpsykologi - fordypningsprogrammet.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing as an aspect of expertise.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing som et aspekt ved terapeutisk ekspertise.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Expert therapists as clinicians and research participants.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). The expert therapist reflecting on high Referential Activity (symbolization) in a session.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Klinisk ekspertise – hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, lærere og forskningsdeltakere.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). Hvordan jobber erfarne terapeuter i praksis? Kasusstudier som metode.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Erfarne terapeuters refleksjoner over forskningsdeltagelse.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). En terapeut sine refleksjoner over en time med høyt nivå av Referential Activity.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Experienced therapists’ reflections on research participation.
 • Stänicke, Erik & Høydahl, Kari (2015). Det irrasjonelle mennesket.
 • Gullestad, Siri Erika; Strømme, Hanne; Stänicke, Erik & Varvin, Sverre (2015). Uviten om psykoanalyse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stänicke, Erik (2015). Det klinisk vanskelige pasientmøte.
 • Stänicke, Erik; Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Benum, Kirsten (2015). Psykoterapiforskningen støtter ikke pakkeforløp. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stänicke, Erik (2015). Det klinisk vanskelige møte.
 • Gullestad, Siri Erika & Stänicke, Erik (2015). Uvitenskapelig argumentasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haugsgjerd, Svein; Engell, Susanne; Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Debatten om spiseforstyrrelse og behandling: En metode kan ikke kurere alt og alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 11–11.
 • Stänicke, Erik (2015). Personlighetsforstyrrelser i et psykodynamisk og psykoanalytisk perspektiv.
 • Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Psykoanalysen i offentlig psykisk helsevern.
 • Stänicke, Erik (2015). Lyder fra livet: Hvordan opplever vi tid? Sammen med jazzsangerinne og psykolog Christine Lingaas.
 • Stänicke, Erik (2014). Fordypningsprogrammet i psykologisk spesialisering: Om empati, overføring og motoverføring.
 • Stänicke, Erik (2014). Psykoanalytisk klinisk veiledning.
 • Stänicke, Erik (2014). Menneskesyn i psykisk helsevern.
 • Stänicke, Erik (2014). Verdier og menneskesyn i psykisk helsevern.
 • Bjørkeng, Per Kristian & Stänicke, Erik (2014). Psykologer vil ikke bruke sin egen behandlingsmetode. [Avis]. Aftenposten.
 • Stänicke, Erik (2014). En betraktning om enkelte tekniske utfordringer i en psykoanalyse.
 • Stänicke, Erik (2014). Følelser - et sammensatt fenomen - psykoanalyse.
 • Stänicke, Erik (2014). Lost Highway - Om menneskesinnets arkaiske indre objekter. Matrix. ISSN 0109-646X. s. 300–309.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?
 • Stänicke, Erik (2013). Spør Psykologen. Speilvendt. ISSN 1893-4560. 3, s. 31–31.
 • Stänicke, Erik (2013). Spør psykologen. Speilvendt. ISSN 1893-4560. 4, s. 46–46.
 • Stänicke, Erik (2013). Tidsmodeller i psykoanalysen.
 • Stänicke, Erik (2013). Kommentar til fagkritiske innlegg av Øyvind Østerud og Siri Gullestad.
 • Stänicke, Erik (2012). Tror på den psykologiske behandlingen. [Avis]. Nationen.
 • Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og tidsmodeller. Kateksis : Bulleteng for Norsk psykoanalytisk forening. s. 4–10.
 • Stänicke, Erik & Strømme, Hanne (2012). Snevert om god psykologisk behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og tid.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 9–22.
 • Stänicke, Erik (2012). Stilla etterpå? Kva er det som hjelper mot sorg. [Avis]. Dag og Tid.
 • Stänicke, Erik (2012). Concepts of change in psychotherapy and psychoanalysis.
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Psykoterapiforskning, psykodynamisk terapi og maktkamp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(5).
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Upresis forskningsgjengivelse av psykodynamisk terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(3).
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Tanker på villspor. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stänicke, Erik (2011). Ekko: Om narsissisme. [Radio]. NRK P2.
 • Stänicke, Erik (2011). Noen refleksjoner om stillstand og bevegelse – tidsaspektet i psykoterapi.
 • Stänicke, Erik (2014). Kritisk samfunnsvitenskap - den gang og nå: Kommentar til Gullestad og Østerud. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:25 - Sist endret 8. juli 2019 15:40