Hanne-Sofie Johnsen Dahl

Universitetslektor - Psykologisk institutt
Bilde av Hanne-Sofie Johnsen Dahl
Telefon +47 22029900
Mobiltelefon +4797145384
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 7 Bygg A 3etg 0373 Oslo/ Fridtjof Nansensvei 2 3 etg. 0369 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Klinisk psykologi

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning, voksne og ungdom
 • Terapiprosesser og behandlingsresultat
 • Den terapeutiske relasjons betydning i psykoterapeutisk arbeid
 • Terapeutens følelser og responsivitet
 • Mekanismer og moderatorer i psykoterapi
 • Psykodynamisk terapi og psykoanalyse
 • Gruppepsykoterapi og gruppeanalyse
 • Gruppeprosesser
 • ADHD og relasjonelle vansker
 • Terapeututvikling

Undervisning

 • PSYC6310 Praktikum ved Psykologisk Institutt
 • PSYC4400 Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse 
 • PSYC2302 Profesjonsforberedende 3

Bakgrunn

2018             Psykoanalytiker, IPA

2017-  d.d     Leder av Institutt for Gruppepsykoterapi og -analyse (IGA)

2016 - 2017  Første amanuensis, Oslo Met

2016 - d.d     Lærer og veileder ved IGA

2014             Spesialist i klinisk voksenpsykologi, NPF

2014- d.d.     Post Doc, Sykehuset i Vestfold

2013              Ph.D ved Medisinsk fakultet, UiO

2012 - 2014  Psykologspesialist, Alna barnevern, Oslo 

2011              Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, NPF

2011              Godkjent veileder i gruppepsykoterapi, IGA

2010              Gruppeanalytiker, IGA

2007 - 2009   Psykolog, Alderspsykiatrisk avdeling, Ahus

2006 - 2007   Forsker, avd. for personlighetspsykiatri, OUS

2006 - d.d      20% Klinisk privatpraksis

2004 - 2006   Psykolog, avd. for personlighets- og spiseproblematikk

2003 - 2004   Psykolog, poliklinikken, Sinsen DPS

2003              Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, UiO

Verv

2017- d.d       Medlem av Samarbeidsrådet for Psykoterapi Institutter

2017- d.d       Nestleder i Work Group 5 i «TREATme» 

2016- 2017    Leder i Kandidatforeningen, Psykoanalytisk Institutt

2015- 2019    Lands-koordinator i Society for Psychotherapy Research 

2014 - d.d      Redaksjonsmedlem i Mellanrummet

2014 - 2017   Valgkomiteen, IGA

2011 - d.d.     Norsk IPSO-representant 

 

Ad-hoc reviewer: Psychotherapy Research

Ad-hoc reviewer: Clinical Psychology and Psychotherapy

Ad-hoc reviewer: The Scandinavian Psychoanalytic Review

Ad-hoc reviewer: Journal of Norwegian Psychological Association

Ad-hoc reviewer: Assessment

Ad-hoc reviewer: International Journal of Forensic Mental Health

 

Emneord: Klinisk psykologi, psykoterapiforskning, terapeutiske relasjon, psykoterapi, psykoanalyse, gruppeproesser

Publikasjoner

 • Henriksen, Arne K; Ulberg, Randi; Tallberg, Bjørn Peter Urban; Løvgren, André & Dahl, Hanne-Sofie Johnsen (2021). Conflicted anger as a central dynamic in depression in adolescents—a double case study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  18(12), s 1- 20 . doi: 10.3390/ijerph18126466
 • Ulberg, Randi; Hummelen, Benjamin; Hersoug, Anne Grete; Midgley, Nick; Høglend, Per Andreas & Dahl, Hanne-Sofie Johnsen (2021). The first experimental study of transference work-in teenagers (FEST-IT): a multicentre, observer- and patient-blind, randomised controlled component study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  21(1) . doi: 10.1186/s12888-021-03055-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Breivik, Randi; Wilberg, Theresa; Evensen, Julie Horgen; Røssberg, Jan Ivar; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Pedersen, Geir Feigum (2020). Countertransference feelings and personality disorders: a psychometric evaluation of a brief version of the Feeling Word Checklist (FWC-BV). BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  20(1), s 1- 12 . doi: 10.1186/s12888-020-02556-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lindqvist, Karin; Mechler, Jakob; Carlbring, Per; Lilliengren, Peter; Falkenström, Fredrik; Andersson, Gerhard; Johansson, Roberg; Edbrooke-Childs, Julian; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Bergsten, Katja Lindert; Midgley, Nick; Sandell, Rolf; Thorén, Agneta; Topooco, Naira; Ulberg, Randi & Philips, Björn (2020). Affect-Focused Psychodynamic Internet-Based Therapy for Adolescent Depression: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  22(3), s 1- 15 . doi: 10.2196/18047 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nissen-Lie, Helene Amundsen; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Høglend, Per Andreas (2020). Patient factors predict therapists' emotional countertransference differently depending on whether therapists use transference work in psychodynamic therapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  s 1- 14 . doi: 10.1080/10503307.2020.1762947 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Siegel, Marte Langenes; Binder, Eva Mathilde Gullestad; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Czajkowski, Nikolai Olavi; Critchfield, Kenneth L.; Høglend, Per Andreas & Ulberg, Randi (2020). Therapeutic Atmosphere in Psychotherapy Sessions. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  17(11) . doi: 10.3390/ijerph17114105 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tallberg, Björn Peter Urban; Ulberg, Randi; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Høglend, Per Andreas (2020). Core conflictual relationship theme: the reliability of a simplified scoring procedure. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  20 . doi: 10.1186/s12888-020-02558-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørbye, Øystein; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Eells, Tracy D.; Amlo, Svein; Hersoug, Anne Grete; Haukvik, Unn Kristin H.; Hartberg, Cecilie Bhandari; Høglend, Per Andreas & Ulberg, Randi (2019). Psychodynamic case formulations without technical language: a reliability study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  7 . doi: 10.1186/s40359-019-0337-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ness, Elisabeth; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Critchfield, Kenneth L. & Ulberg, Randi (2018). Exploring In-Session Process with Qualitative and Quantitative Methods in Psychotherapy with an Adolescent. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy (JICAP).  ISSN 1528-9168.  17(4), s 310- 327 . doi: 10.1080/15289168.2018.1526021
 • Ness, Elisabeth; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Tallberg, Björn Peter Urban; Amlo, Svein; Høglend, Per Andreas; Thorén, Agnetha; Egeland, Jens & Ulberg, Randi (2018). Assessment of dynamic change in psychotherapy with asdolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH).  ISSN 1753-2000.  12:39, s 1- 11 . doi: 10.1186/s13034-018-0246-z
 • Ulberg, Randi; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Amlo, Svein; Blayvas, Phelix & Høglend, Per Andreas (2018). Psykodynamisk kartlegging av ungdom og voksne ved hjelp av semistrukturert intervju og funksjonsskalaer. Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.  ISSN 2000-8511. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dahl, Hanne Sofie Johnsen; Høglend, Per Andreas; Ulberg, Randi; Amlo, Svein; Gabbard, Glen O.; Perry, John Christopher & Crits-Christoph, Paul (2017). Does Therapists' Disengaged Feelings Influence the Effect of Transference Work? A Study on Countertransference. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(2), s 462- 474 . doi: 10.1002/cpp.2015
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Ulberg, Randi; Marble, Alice Ruth; Gabbard, Glen O.; Røssberg, Jan Ivar & Høglend, Per Andreas (2017). Beyond the Statistics: A Case Comparison Study of Victor and Tim. Psychoanalytic psychology.  ISSN 0736-9735.  34(4), s 461- 477 . doi: 10.1037/pap0000085
 • Ulberg, Randi; Amlo, Svein; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Høglend, Per Andreas (2017). Does Insight Mediate Treatment and Enhance Outcome?. Psychoanalytic inquiry.  ISSN 0735-1690.  37(3), s 140- 152 . doi: 10.1080/07351690.2017.1285184 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ulberg, Randi; Ness, Elisabeth; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Høglend, Per Andreas; Critchfield, Kenneth L.; Blayvas, Phelix & Amlo, Svein (2016). Relational interventions in psychotherapy: development of a therapy process rating scale. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  16(310) . doi: 10.1186/s12888-016-1021-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahl, Hanne Sofie Johnsen (2015). Psykoterapiforskning: Samspillseffekter. Tidsskrift for Norsk psykologforening. Supplement.  ISSN 0333-1857.  52(12), s 1052- 1055
 • Dahl, Hanne Sofie (2014). Kvantitativ forskning på motoverføring - nyttig i terapirommet?. Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.  ISSN 2000-8511.  s 62- 75
 • Dahl, Hanne Sofie; Røssberg, Jan Ivar; Crits-Christoph, Paul; Gabbard, Glen O.; Hersoug, Anne Grete; Perry, John Christopher; ULBERG, RANDI & Høglend, Per Andreas (2014). Long-term effects of analysis of the patient-therapist relationship in the context of patients' personality pathology and therapists' parental feelings. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  ISSN 0022-006X.  82(3), s 460- 471 . doi: 10.1037/a0036410
 • ULBERG, RANDI; Amlo, Svein; Hersoug, Anne Grete; Dahl, Hanne Sofie & Høglend, Per Andreas (2014). The Effects of the Therapist’s Disengaged Feelings on the In-Session Process in Psychodynamic Psychotherapy. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762.  70(5), s 440- 451 . doi: 10.1002/jclp.22088
 • ULBERG, RANDI; Buran, Taran Nærdal; Eide, Trine Klokseth; Hersoug, Anne Grete; Johannessen, Heidi; Klavenes, Kari Hasaas; Olsen, Ingrid Holen; Olsen, Janne Elisabeth; Falkenberg, Anette Aardal & Dahl, Hanne Sofie (2014). Følelser i møte med ungdommer. Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.  ISSN 2000-8511.  (30), s 48- 53
 • ULBERG, RANDI; Falkenberg, Anette Aardal; Nærdal, Taran Buran; Johannessen, Heidi; Olsen, Janne Elisabeth; Klokseth Eide, Trine; Hersoug, Anne Grete & Dahl, Hanne Sofie (2013). Countertransference feelings when treating teenagers. A psychometric evaluation of the Feeling Word Checklist-24. American Journal of Psychotherapy.  ISSN 0002-9564.  67(4), s 347- 358 . doi: 10.1176/appi.psychotherapy.2013.67.4.347
 • Dahl, Hanne Sofie; Røssberg, Jan Ivar; Bøgwald, Kjell-Petter; Gabbard, GO & Høglend, Per Andreas (2012). Countertransference feelings in one year of individual therapy: An evaluation of the factor structure in the Feeling Word Checklist-58. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(1), s 12- 25 . doi: 10.1080/10503307.2011.622312
 • Høglend, Per Andreas; Dahl, Hanne Sofie; Hersoug, Anne Grete; Lorentzen, Steinar & Perry, J. Christopher (2011). Long-term effects of transference interpretation in dynamic psychotherapy of personality disorders. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  26(7), s 419- 424 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2010.05.006

Se alle arbeider i Cristin

 • Mechler, Jakob; Lindqvist, Karin; Carlbring, Per; Lilliengren, Peter; Falkenström, Fredrik; Andersson, Gerhard; Topooco, Naira; Johansson, Robert; Midgley, Nick; Edbrooke-Childs, Julian; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Sandell, Rolf; Thorén, Agneta; Ulberg, Randi; Lindert Bergsten, Katja & Philips, Björn (2020). Internet-based psychodynamic versus cognitive behaviour therapy for adolescents with depression: Study protocol for a non-inferiority randomized controlled trial (the ERiCA study). Trials.  ISSN 1745-6215.  21(1) . doi: 10.1186/s13063-020-04491-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulberg, Randi & Dahl, Hanne-Sofie Johnsen (2018). Empirical support for the psychoanalytic concepts. The Lancet Psychiatry.  ISSN 2215-0374.  5(7), s 543- 544 . doi: 10.1016/S2215-0366(18)30208-6
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Calderon, Ana & Ulberg, Randi (2017). A close-up study of psychodynamic therapy process using the Adolescent Psychotherapy Q-sort and the Working Alliance Inventory.
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Ulberg, Randi (2016). A portrait of a therapy of a young girl - A pilot study..
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Ulberg, Randi (2016). Hvor står FEST-IT studien og prosessmålet APQ.
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Ulberg, Randi; Friis, Svein; Perry, John Christopher & Høglend, Per Andreas (2016). Therapists' inadequate feelings and long-term effect of transference work. Psychotherapy and Psychosomatics.  ISSN 0033-3190.  85(5), s 309- 310 . doi: 10.1159/000444647
 • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Ulberg, Randi & Høglend, Per Andreas (2016). Therapists’ Self-reported Countertransference and Patients’ Characteristics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2019 13:24 - Sist endret 12. okt. 2020 12:48