Tine Jensen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Tine Jensen
English version of this page
Telefon +47 22845222
Mobiltelefon +4741327827
Rom S02-22
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Barn og traumer

 • Utviklingspsykologi

 • Kulturpsykologi

 • Behandlingsforskning

Undervisning

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6502 - Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1986., avlagt doktorgrad samme sted i 2005, godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn. Doktorgradsarbeidet omhandlet barn hvor det var mistanke om seksuelle overgrep.

Ansatt ved Psykologisk Institutt og har en bi-stilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .

Avsluttet en studie om hvordan norske foreldre og barn opplevde tsunamien i Sørøst-asia.

Pågående behandlingsstudie om behandling av traumatiserte barn.

Pågående studie om unge enslige asylsøkere.

Pågående studie om ungdom som var på Utøya 22. juli og deres familier.

Verv

 • Vært leder for Institutt for Aktiv Psykoterapi’s videreutdanningsprogram i spesialiteteten Barn og ungdom.

 •  Norsk Redaktør for Nordic Psychology

 • Medlem i Scientific committee for ECOTS - 2009

 •  Studentrepresentant i Norsk Student Union

Samarbeid

 • Professor Anthony Mannarino og Judith Cohen, Department of Psychiatry, Allegheny General Hospital, Drexel University College of Medicine, Pittsburg, USA.

 • Professor Stephen Shirk, Denver University, Colorado, USA.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Unaccompanied refugee minors and resettlement: Turning points towards integration. European Journal of Social Psychology.  ISSN 0046-2772.  s 1- 30 . doi: 10.1002/ejsp.2761
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Harpviken, Anna Naterstad (2021). Who Reports What? A Comparison of Child and Caregivers´ Reports of Child Trauma Exposure and Associations to Post-Traumatic Stress Symptoms and Functional Impairment in Child and Adolescent Mental Health Clinics. Research on Child and Adolescent Psychopathology.  ISSN 2730-7166. . doi: 10.1007/s10802-021-00788-y
 • Aas, Eline; Silwal, Sanju; Cyr, Pascale-Renée; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2020). Health-related quality of life (HRQoL) in children and adolescent with post-traumatic stress symptom: A comparison of 16D and condition-specific instruments. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  8(1), s 46- 71 . doi: https://doi.org/10.5617/njhe.6929 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  132 . doi: 10.1016/j.brat.2020.103655 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bisson, Jonathan I.; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin; Lewis, Catrin; Monson, Candice M.; Olff, Miranda; Pilling, Stephen; Riggs, David S.; Roberts, Neil P. & Shapiro, Francine (2020). ISTSS PTSD Prevention and Treatment Guidelines: Recommendations, In David Forbes; Jonathan I. Bisson; Candice M. Monson & Lucy Berliner (ed.),  Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies..  Guilford Press.  ISBN 9781462543571.  7.  s 109 - 116
 • Jensen, Tine Kristin; Cohen, Judith; Jaycox, Lisa & Rosner, Rita (2020). Treatment of PTSD and Complex PTSD, In David Forbes; Jonathan I. Bisson; Candice M. Monson & Lucy Berliner (ed.),  Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies..  Guilford Press.  ISBN 9781462543571.  21.  s 385 - 413
 • Ovenstad, Kristianne Stigsdatter; Ormhaug, Silje M.; Shirk, Stephen R. & Jensen, Tine Kristin (2020). Therapists' behaviors and youths' therapeutic alliance during trauma-focused cognitive behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  ISSN 0022-006X.  88(4), s 350- 361 . doi: 10.1037/ccp0000465
 • Pfeiffer, Elisa; Ormhaug, Silje Mørup; Tutus, Dunja; Holt, Tonje; Rosner, Rita; Wentzel-Larsen, Tore & Jensen, Tine Kristin (2020). Does the therapist matter? Therapist characteristics and their relation to outcome in trauma-focused cognitive behavioral therapy for children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  11(1), s 1- 10 . doi: 10.1080/20008198.2020.1776048 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  33, s 1060- 1070 . doi: 10.1002/jts.22562 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bartels, Lasse; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel; Plener, Paul; Risch, Elisabeth; Risch, Elizabeth; Rojas, Roberto; Rosner, Rita; Sachser, Cedric & Sascher, Cedric (2019). The importance of the DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms of cognitions and mood in traumatized children and adolescents: two network approaches. Journal of Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 0021-9630.  60(5), s 545- 554 . doi: 10.1111/jcpp.13009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Eline; Iversen, Tor; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416.  48(1), s S298- S311 . doi: 10.1080/15374416.2018.1463535 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bisson, Jonathan I.; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin; Lewis, Catrin; Monson, Candice M; Olff, Miranda; Pilling, Stephen; Riggs, David S; Roberts, Neil P & Shapiro, Francine (2019). The International Society for Traumatic Stress Studies New Guidelines for the Prevention and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Methodology and Development Process. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  32(4), s 475- 483 . doi: 10.1002/jts.22421 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bisson, Jonathan I; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin; Lewis, Catrin; Monson, Candice M.; Olff, Miranda; Pilling, Stephen; Riggs, David S.; Roberts, Neil P. & Shapiro, Francine (2019). The International Society for Traumatic Stress Studies New Guidelines for the Prevention and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Methodology and Development Process. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  s 1- 9 . doi: 10.1002/jts.22421
 • Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Å oppleve et overveldende traume - Hvordan blir livet etterpå?, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  Kap. 1.  s 15 - 32
 • Eidhammer, Sandra Ekelund; Jahr, Håkon Larsen; Blix, Ines & Jensen, Tine Kristin (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim; Andersson, Elin Sofia & Birkeland, Marianne Skogbrott (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827. . doi: 10.1007/s00787-019-01340-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Stene, Lise Eilin; Nilsen, Lisa Govasli; Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2019). Tidlig intervensjon og behandling, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 11.  s 141 - 165
 • Knutsen, Marie Lindebø; Sachser, Cedric; Holt, Tonje; Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy.. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681. . doi: 10.1037/tra0000482
 • Knutsen, Marie & Jensen, Tine Kristin (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  29(1), s 99- 111 . doi: 10.1080/10503307.2017.1303208
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  2(5), s e194003 . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.4003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Sosial støtte, svik og sosiale barrierer, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 6.  s 85 - 94
 • Thoresen, Siri; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2019). Foreldreskap - Å være forelder når barnet ditt er i livsfare, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 3.  s 42 - 56
 • Bugge, Ingrid; Jensen, Tine Kristin; Nilsen, Lisa Govasli; Ekeberg, Øivind; Dyb, Grete & Diseth, Trond H (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury.  ISSN 0020-1383.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.injury.2018.10.024
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup; Fjermestad, Krister & Wentzel-Larsen, Tore (2018). Change in post-traumatic cognitions mediates treatment effects for traumatized youth — A randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  65(2), s 166- 177 . doi: 10.1037/cou0000258 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  28(2), s 235- 249 . doi: 10.1080/10503307.2016.1189617
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  9, s 145- 152 . doi: 10.1037/tra0000224
 • Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2017). The diagnostic spectrum of trauma-related disorders in children and adolescents, In Markus A. Landolt; Marylène Cloitre & Ulrich Schnyder (ed.),  Evidence-based treatments for trauma related disorders in children and adolescents.  Springer.  ISBN 978-3-319-46136-6.  1.  s 3 - 28
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2017). A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  45(8), s 1587- 1597 . doi: 10.1007/s10802-017-0270-0
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel; Risch, Elizabeth; Rosner, Rita & Goldbeck, Lutz (2017). Comparing the dimensional structure and diagnostic algorithms between DSM-5 and ICD-11 PTSD in children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  27(2), s 181- 190 . doi: 10.1007/s00787-017-1032-9
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel; Risch, Elizabeth; Rosner, Rita & Goldbeck, Lutz (2017). International development and psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  210, s 189- 195 . doi: 10.1016/j.jad.2016.12.040
 • Dos Santos, Nancy Ellen; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? : barns opplevelser av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(7), s 536- 545 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  8(4), s 512- 519 . doi: 10.1037/tra0000141
 • Filkukova, Petra; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Minde, Hanne Torvund & Dyb, Grete (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  7 . doi: 10.3402/ejpt.v7.29551
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  17(4), s 435- 447 . doi: 10.1080/15299732.2015.1126777
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapitel 15.  s 237 - 250
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapitel 2.  s 23 - 44
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  38, s 47- 54 . doi: 10.1016/j.janxdis.2016.01.004
 • Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  56(1), s 45- 52 . doi: 10.1111/sjop.12182
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Jensen, Tine Kristin (2015). Unaccompanied refugee minors’ early life narratives of physical abuse from caregivers and teachers in their home countries. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  48, s 148- 159 . doi: 10.1016/j.chiabu.2015.08.003
 • Dittmann, Ingeborg & Jensen, Tine Kristin (2014). Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  38(7), s 1221- 1230 . doi: 10.1016/j.chiabu.2013.11.008
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Glad, Kristin Alve; Nygaard, Egil & Thoresen, Siri (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  5 . doi: 10.3402/ejpt.v5.23523
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Ekeberg, Øivind; Diseth, Trond H; Wentzel-Larsen, Tore & Thoresen, Siri (2014). Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  204(5), s 361- 367 . doi: 10.1192/bjp.bp.113.133157
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(7), s 537- 545
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2014). PTSD prevalence and symptom structure of DSM-5 criteria in adolescents and young adults surviving the 2011 shooting in Norway. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  169(1), s 40- 46 . doi: 10.1016/j.jad.2014.06.055
 • Holt, Tonje; Cohen, Judith; Mannarino, Anthony & Jensen, Tine Kristin (2014). Parental Emotional Response to Children’s Traumas. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.  ISSN 1092-6771.  s 1057- 1071 . doi: 10.1080/10926771.2014.953717
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Wentzel-Larsen, Tore (2014). The change and the mediating role of parental emotional reactions and depression in the treatment of traumatized youth: results from a randomized controlled study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH).  ISSN 1753-2000.  8(1) . doi: 10.1186/1753-2000-8-11
 • Hukkelberg, Silje Sommer; Ormhaug, Silje Mørup; Holt, Tonje; Wentzel-Larsen, Tore & Jensen, Tine Kristin (2014). Diagnostic utility of CPSS vs. CAPS-CA for assessing posttraumatic stress symptoms in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  28(1), s 51- 56 . doi: 10.1016/j.janxdis.2013.11.001
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup; Egeland, Karina; Granly, Lene; Hoaas, Live E. C.; Hukkelberg, Silje Sommer; Indregard, Tore; Stormyren, Shirley & Wentzel-Larsen, Tore (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416.  43(3), s 356- 369 . doi: 10.1080/15374416.2013.822307 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Fjermestad, Krister (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH).  ISSN 1753-2000. . doi: 10.1186/1753-2000-8-29 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Shirk, Stephen R. (2014). The Therapeutic Alliance in Treatment of Traumatized Youths: Relation to Outcome in a Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  ISSN 0022-006X.  82(1), s 52- 64 . doi: 10.1037/a0033884
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  27(6), s 639- 646 . doi: 10.1002/jts.21971
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  156, s 187- 193 . doi: 10.1016/j.jad.2013.12.014 Vis sammendrag
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  37(5), s 331- 342 . doi: 10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). The importance of leaders to support service provision.
 • Andersson, Elin Sofia; Jensen, Tine Kristin & Skar, Ane-Marthe Solheim (2019). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways.
 • Borge, Randi Hovden; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Skagemo, Cecilie Ursin; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Treating Young Victims of Domestic Violence: The Usefulness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy.
 • Harpviken, Anna Naterstad; Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms.
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Commentary: I thought I was going to die and the world is not safe—how to help children recover after trauma? Reflections on Meiser‐Stedman et al.(2019). Journal of Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 0021-9630.  60, s 885- 887 . doi: 10.1111/jcpp.13081
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing evidence based practices in real world clinics in Norway – Challenges and possible solutions..
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Bisson, Jonathan (2019). ISTSS guidelines for treating PTSD..
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Kassam-Adams, Nancy (2019). Implementation of the ISTSS PTSD Guidelines Recommendations for Children and Adolescents in Everyday Settings: Choosing and Using the Best Treatment..
 • Martinsen, Marianne; Dyrdal, Gunvor Marie; Fagermoen, Else Merete; Næss, Anders; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care.
 • Næss, Anders; Jensen, Tine Kristin; Skjærvø, Ingeborg; Ormhaug, Silje Mørup; Skagemo, Cecilie Ursin & Martinsen, Marianne (2019). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Selvanayagam, Keerththanan (2019). Veien fra ankomst til bosatt, I: Ragnhild Dybdahl; Lars Lien; Harald Siem; Hege Helene Bakke & Irma Julardzija (red.),  Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031514.  9.  s 144 - 156
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing trauma focused treatments with fidelity into child and adolescent mental health clinics. Anchoring new approaches in the organization to ensure reach over time.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). International treatment guidelines for trauma.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). Research on TF-CBT in Norway - What have we learned about change processes?.
 • Jensen, Tine Kristin; Amstader, Amanda; Berliner, Lucy; Bisson, Jonathan; Cloitre, Marylène & Monson, Candice M (2018). ISTSS Prevention and Treatment Guidelines Panel..
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim & Ormhaug, Silje Mørup (2018). Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics: Youth’s reports of distress following routine trauma screening.
 • Jensen, Tine Kristin & Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo (2018). Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Jensen, Tine Kristin (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi., I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Kapitel 6.  s 97 - 112
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N.; Lidén, Hilde; Sveaass, Nora; Oppedal, Brit; Omland, Guro Brokke; Pastoor, Lutine de Wal; Guribye, Eugene; Dyregrov, Atle & Flatland, Torunn (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2017). Is trauma screening upsetting for youth?.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack.
 • Jensen, Tine Kristin (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom?, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48756-7.  11.  s 312 - 343
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup; Granly, Lene & Jensen, Tine Kristin (2016). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2015). Who can I trust? Circles of distrust during and after the Utøya terrorist attack.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway.
 • Jensen, Tine Kristin (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Thoresen, Siri (2014). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions..
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2014). Posttraumatic cognitions in two samples of highly traumatized youth.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2014). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2014). Won't they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics.
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo; Fjermestad, Krister & Jensen, Tine Kristin (2014). Unaccompanied Asylum Seeking Children - Development of Mental Health and Post-Traumatic Stress Symptoms after Settlement. Vis sammendrag
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Ekeberg, Øyvind; Diseth, Trond H & Thoresen, Siri (2013). Post-traumatic stress reactions (PTSR) in survivors from a terror attack in Norway: Exploring the meaning of gender, age, traumatic exposure and social support in an unselected and highly exposed group..
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" Foreldrene forteller.
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2013). PTSD Factor Structure and PTSD Casesness Among Adolescents and Young Adults After the 2011 shooting in Norway: An investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-5.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Glad, Kristin Alve & Jensen, Tine Kristin (2013). Narrative hotspots og PTSD. En studie av det verste øyeblikket i fortellingene om Utøya.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2013). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for traumatized youth: mediators of treatment outcome.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2013). The Role of Parental and Child reported Social Support in Treatment of Traumatized Children and Youth.
 • Jensen, Tine Kristin (2013). Challenges and opportunities in implementing an Evidence Based Method for Treating Traumatized Youth (TF-CBT) in Regular Clinics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 13:21 - Sist endret 14. jan. 2020 13:01