Tine Jensen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Tine Jensen
English version of this page
Telefon +47 22845222
Rom S02-22
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barn og traumer

 • Utviklingspsykologi

 • Kulturpsykologi

 • Behandlingsforskning

Undervisning

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6502 - Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1986., avlagt doktorgrad samme sted i 2005, godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn. Doktorgradsarbeidet omhandlet barn hvor det var mistanke om seksuelle overgrep.

Ansatt ved Psykologisk Institutt og har en bi-stilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .

Avsluttet en studie om hvordan norske foreldre og barn opplevde tsunamien i Sørøst-asia.

Pågående behandlingsstudie om behandling av traumatiserte barn.

Pågående studie om unge enslige asylsøkere.

Pågående studie om ungdom som var på Utøya 22. juli og deres familier.

Verv

 • Vært leder for Institutt for Aktiv Psykoterapi’s videreutdanningsprogram i spesialiteteten Barn og ungdom.

 •  Norsk Redaktør for Nordic Psychology

 • Medlem i Scientific committee for ECOTS - 2009

 •  Studentrepresentant i Norsk Student Union

Samarbeid

 • Professor Anthony Mannarino og Judith Cohen, Department of Psychiatry, Allegheny General Hospital, Drexel University College of Medicine, Pittsburg, USA.

 • Professor Stephen Shirk, Denver University, Colorado, USA.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2022). Understanding the relationships between trauma type and individual posttraumatic stress symptoms: A cross-sectional study of a clinical sample of children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. doi: 10.1111/jcpp.13602.
 • Ovenstad, Kristianne Stigsdatter; Jensen, Tine & Ormhaug, Silje Mørup (2021). Four perspectives on traumatized youths’ therapeutic alliance: Correspondence and outcome predictions. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. doi: 10.1080/10503307.2021.2011983. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjølaas, Siri Hagen; Jensen, Tine & Feragen, Kristin Judith Billaud (2021). ‘I knew it wasn’t normal, I just didn’t know what to do about it’: adversity and caregiver support when growing up in a family with Huntington’s disease. Psychology and Health. ISSN 0887-0446. 37(2), s. 211–229. doi: 10.1080/08870446.2021.1907387. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Harpviken, Anna Naterstad (2021). Who Reports What? A Comparison of Child and Caregivers´ Reports of Child Trauma Exposure and Associations to Post-Traumatic Stress Symptoms and Functional Impairment in Child and Adolescent Mental Health Clinics. Research on Child and Adolescent Psychopathology. ISSN 2730-7166. doi: 10.1007/s10802-021-00788-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Unaccompanied refugee minors and resettlement: Turning points towards integration. European Journal of Social Psychology. ISSN 0046-2772. s. 1–30. doi: 10.1002/ejsp.2761. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bisson, Jonathan I.; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin & Lewis, Catrin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). ISTSS PTSD Prevention and Treatment Guidelines: Recommendations. I Forbes, David; Bisson, Jonathan I.; Monson, Candice M. & Berliner, Lucy (Red.), Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies.. Guilford Press. ISSN 9781462543571. s. 109–116.
 • Jensen, Tine Kristin; Cohen, Judith; Jaycox, Lisa & Rosner, Rita (2020). Treatment of PTSD and Complex PTSD. I Forbes, David; Bisson, Jonathan I.; Monson, Candice M. & Berliner, Lucy (Red.), Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies.. Guilford Press. ISSN 9781462543571. s. 385–413.
 • Pfeiffer, Elisa; Ormhaug, Silje Mørup; Tutus, Dunja; Holt, Tonje; Rosner, Rita & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Does the therapist matter? Therapist characteristics and their relation to outcome in trauma-focused cognitive behavioral therapy for children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 11(1), s. 1–10. doi: 10.1080/20008198.2020.1776048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ovenstad, Kristianne Stigsdatter; Ormhaug, Silje M.; Shirk, Stephen R. & Jensen, Tine Kristin (2020). Therapists' behaviors and youths' therapeutic alliance during trauma-focused cognitive behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology. ISSN 0022-006X. 88(4), s. 350–361. doi: 10.1037/ccp0000465.
 • Aas, Eline; Silwal, Sanju; Cyr, Pascale-Renée; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2020). Health-related quality of life (HRQoL) in children and adolescent with post-traumatic stress symptom: A comparison of 16D and condition-specific instruments. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 8(1), s. 46–71. doi: 10.5617/njhe.6929. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 33, s. 1060–1070. doi: 10.1002/jts.22562. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy. ISSN 0005-7967. 132. doi: 10.1016/j.brat.2020.103655. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bisson, Jonathan I.; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin & Lewis, Catrin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The International Society for Traumatic Stress Studies New Guidelines for the Prevention and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Methodology and Development Process. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 32(4), s. 475–483. doi: 10.1002/jts.22421. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Tine Kristin; Stene, Lise Eilin; Nilsen, Lisa Govasli; Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2019). Tidlig intervensjon og behandling. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 141–165.
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Sosial støtte, svik og sosiale barrierer. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 85–94.
 • Bisson, Jonathan I; Berliner, Lucy; Cloitre, Marylène; Forbes, David; Jensen, Tine Kristin & Lewis, Catrin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The International Society for Traumatic Stress Studies New Guidelines for the Prevention and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Methodology and Development Process. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. s. 1–9. doi: 10.1002/jts.22421.
 • Knutsen, Marie Lindebø; Sachser, Cedric; Holt, Tonje; Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2019). Trajectories and Possible Predictors of Treatment Outcome for Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. doi: 10.1037/tra0000482.
 • Thoresen, Siri; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2019). Foreldreskap - Å være forelder når barnet ditt er i livsfare. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 42–56.
 • Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Å oppleve et overveldende traume - Hvordan blir livet etterpå? I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 15–32.
 • Eidhammer, Sandra Ekelund; Jahr, Håkon Larsen; Blix, Ines & Jensen, Tine Kristin (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 2(5). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.4003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim; Andersson, Elin Sofia & Birkeland, Marianne Skogbrott (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-019-01340-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bartels, Lasse; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel & Plener, Paul [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The importance of the DSM-5 posttraumatic stress disorder symptoms of cognitions and mood in traumatized children and adolescents: two network approaches. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60(5), s. 545–554. doi: 10.1111/jcpp.13009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Eline; Iversen, Tor; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. ISSN 1537-4416. 48(1), s. S298–S311. doi: 10.1080/15374416.2018.1463535. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Marie & Jensen, Tine Kristin (2019). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 29(1), s. 99–111. doi: 10.1080/10503307.2017.1303208.
 • Bugge, Ingrid; Jensen, Tine Kristin; Nilsen, Lisa Govasli; Ekeberg, Øivind; Dyb, Grete & Diseth, Trond H (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury. ISSN 0020-1383. s. 1–8. doi: 10.1016/j.injury.2018.10.024.
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup; Fjermestad, Krister & Wentzel-Larsen, Tore (2018). Change in post-traumatic cognitions mediates treatment effects for traumatized youth — A randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. 65(2), s. 166–177. doi: 10.1037/cou0000258. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 28(2), s. 235–249. doi: 10.1080/10503307.2016.1189617.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(10). doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel & Risch, Elizabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Comparing the dimensional structure and diagnostic algorithms between DSM-5 and ICD-11 PTSD in children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 27(2), s. 181–190. doi: 10.1007/s00787-017-1032-9.
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2017). A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 45(8), s. 1587–1597. doi: 10.1007/s10802-017-0270-0.
 • Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2017). The diagnostic spectrum of trauma-related disorders in children and adolescents. I Landolt, Markus A.; Cloitre, Marylène & Schnyder, Ulrich (Red.), Evidence-based treatments for trauma related disorders in children and adolescents. Springer. ISSN 978-3-319-46136-6. s. 3–28. doi: 10.1007/978-3-319-46138-0_1.
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel & Risch, Elizabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). International development and psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 210, s. 189–195. doi: 10.1016/j.jad.2016.12.040.
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 9, s. 145–152. doi: 10.1037/tra0000224.
 • Dos Santos, Nancy Ellen; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? : barns opplevelser av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(7), s. 536–545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation. ISSN 1529-9732. 17(4), s. 435–447. doi: 10.1080/15299732.2015.1126777.
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge, Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026411. s. 23–44.
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer, Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026411. s. 237–250.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 8(4), s. 512–519. doi: 10.1037/tra0000141.
 • Filkukova, Petra; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Minde, Hanne Torvund & Dyb, Grete (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 7. doi: 10.3402/ejpt.v7.29551.
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders. ISSN 0887-6185. 38, s. 47–54. doi: 10.1016/j.janxdis.2016.01.004.
 • Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 56(1), s. 45–52. doi: 10.1111/sjop.12182.
 • Jensen, Tine Kristin; Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Fjermestad, Krister (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. doi: 10.1186/1753-2000-8-29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holt, Tonje; Cohen, Judith; Mannarino, Anthony & Jensen, Tine Kristin (2014). Parental Emotional Response to Children’s Traumas. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. ISSN 1092-6771. s. 1057–1071. doi: 10.1080/10926771.2014.953717.
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 27(6), s. 639–646. doi: 10.1002/jts.21971.
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(7), s. 537–545.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2014). PTSD prevalence and symptom structure of DSM-5 criteria in adolescents and young adults surviving the 2011 shooting in Norway. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 169(1), s. 40–46. doi: 10.1016/j.jad.2014.06.055.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Glad, Kristin Alve; Nygaard, Egil & Thoresen, Siri (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 5. doi: 10.3402/ejpt.v5.23523.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Wentzel-Larsen, Tore (2014). The change and the mediating role of parental emotional reactions and depression in the treatment of traumatized youth: results from a randomized controlled study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 8(1). doi: 10.1186/1753-2000-8-11.
 • Hukkelberg, Silje Sommer; Ormhaug, Silje Mørup; Holt, Tonje; Wentzel-Larsen, Tore & Jensen, Tine Kristin (2014). Diagnostic utility of CPSS vs. CAPS-CA for assessing posttraumatic stress symptoms in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders. ISSN 0887-6185. 28(1), s. 51–56. doi: 10.1016/j.janxdis.2013.11.001.
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 156, s. 187–193. doi: 10.1016/j.jad.2013.12.014.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Tine (2021). Behandling av traumatiserte barn og unge og endringsprosesser.
 • Jensen, Tine (2021). Hvilke effekter har traumer på barn og unge?
 • Jensen, Tine; Granly, Lene; Hoaas, Live E. C. & Stormyren, Shirley (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Red.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. s. 239–265.
 • Andersson, Elin Sofia & Jensen, Tine (2021). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?
 • Jensen, Tine (2020). Hvordan kan vi forstå og behandle traumatiserte barn og unge?
 • Jensen, Tine (2020). Psykisk helse og Barnekonvensjonens artikkel 24. Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud .
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 17(4). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). The importance of leaders to support service provision .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien .
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Kassam-Adams, Nancy (2019). Implementation of the ISTSS PTSD Guidelines Recommendations for Children and Adolescents in Everyday Settings: Choosing and Using the Best Treatment.
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Bisson, Jonathan (2019). ISTSS guidelines for treating PTSD. .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing evidence based practices in real world clinics in Norway – Challenges and possible solutions. .
 • Martinsen, Marianne; Dyrdal, Gunvor Marie; Fagermoen, Else Merete; Næss, Anders; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care.
 • Borge, Randi Hovden; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Skagemo, Cecilie Ursin; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Treating Young Victims of Domestic Violence: The Usefulness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Commentary: I thought I was going to die and the world is not safe—how to help children recover after trauma? Reflections on Meiser‐Stedman et al.(2019) . Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60, s. 885–887. doi: 10.1111/jcpp.13081.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Selvanayagam, Keerththanan (2019). Veien fra ankomst til bosatt. I Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Red.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. s. 144–156.
 • Harpviken, Anna Naterstad; Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms.
 • Næss, Anders; Jensen, Tine Kristin; Skjærvø, Ingeborg; Ormhaug, Silje Mørup; Skagemo, Cecilie Ursin & Martinsen, Marianne (2019). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway.
 • Andersson, Elin Sofia; Jensen, Tine Kristin & Skar, Ane-Marthe Solheim (2019). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing trauma focused treatments with fidelity into child and adolescent mental health clinics. Anchoring new approaches in the organization to ensure reach over time.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway.
 • Jensen, Tine Kristin; Amstader, Amanda; Berliner, Lucy; Bisson, Jonathan; Cloitre, Marylène & Monson, Candice M (2018). ISTSS Prevention and Treatment Guidelines Panel. .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). International treatment guidelines for trauma.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). Research on TF-CBT in Norway - What have we learned about change processes?
 • Jensen, Tine Kristin & Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo (2018). Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim & Ormhaug, Silje Mørup (2018). Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics: Youth’s reports of distress following routine trauma screening .
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2017). Is trauma screening upsetting for youth?
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Jensen, Tine Kristin (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. s. 97–112.
 • Jensen, Tine; Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jensen, Tine Kristin (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48756-7. s. 312–343.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup; Granly, Lene & Jensen, Tine Kristin (2016). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway .
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2015). Who can I trust? Circles of distrust during and after the Utøya terrorist attack.
 • Jensen, Tine Kristin (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Thoresen, Siri (2014). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions. .
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2014). Won't they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2014). Posttraumatic cognitions in two samples of highly traumatized youth.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2014). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth.
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo; Fjermestad, Krister & Jensen, Tine Kristin (2014). Unaccompanied Asylum Seeking Children - Development of Mental Health and Post-Traumatic Stress Symptoms after Settlement.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 13:21 - Sist endret 14. jan. 2020 13:01