Tine Jensen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Tine Jensen
English version of this page
Telefon +47 22845222
Rom S02-22
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barn og traumer

 • Utviklingspsykologi

 • Kulturpsykologi

 • Behandlingsforskning

Undervisning

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6502 - Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1986., avlagt doktorgrad samme sted i 2005, godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn. Doktorgradsarbeidet omhandlet barn hvor det var mistanke om seksuelle overgrep.

Ansatt ved Psykologisk Institutt og har en bi-stilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .

Avsluttet en studie om hvordan norske foreldre og barn opplevde tsunamien i Sørøst-asia.

Pågående behandlingsstudie om behandling av traumatiserte barn.

Pågående studie om unge enslige asylsøkere.

Pågående studie om ungdom som var på Utøya 22. juli og deres familier.

Verv

 • Vært leder for Institutt for Aktiv Psykoterapi’s videreutdanningsprogram i spesialiteteten Barn og ungdom.

 •  Norsk Redaktør for Nordic Psychology

 • Medlem i Scientific committee for ECOTS - 2009

 •  Studentrepresentant i Norsk Student Union

Samarbeid

 • Professor Anthony Mannarino og Judith Cohen, Department of Psychiatry, Allegheny General Hospital, Drexel University College of Medicine, Pittsburg, USA.

 • Professor Stephen Shirk, Denver University, Colorado, USA.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Tine (2021). Behandling av traumatiserte barn og unge og endringsprosesser.
 • Jensen, Tine (2021). Hvilke effekter har traumer på barn og unge?
 • Jensen, Tine; Granly, Lene; Hoaas, Live E. C. & Stormyren, Shirley (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Red.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. s. 239–265.
 • Andersson, Elin Sofia & Jensen, Tine (2021). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?
 • Jensen, Tine (2020). Hvordan kan vi forstå og behandle traumatiserte barn og unge?
 • Jensen, Tine (2020). Psykisk helse og Barnekonvensjonens artikkel 24. Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud .
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 17(4). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). The importance of leaders to support service provision .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien .
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Kassam-Adams, Nancy (2019). Implementation of the ISTSS PTSD Guidelines Recommendations for Children and Adolescents in Everyday Settings: Choosing and Using the Best Treatment.
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Bisson, Jonathan (2019). ISTSS guidelines for treating PTSD. .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing evidence based practices in real world clinics in Norway – Challenges and possible solutions. .
 • Martinsen, Marianne; Dyrdal, Gunvor Marie; Fagermoen, Else Merete; Næss, Anders; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care.
 • Borge, Randi Hovden; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Skagemo, Cecilie Ursin; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Treating Young Victims of Domestic Violence: The Usefulness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Commentary: I thought I was going to die and the world is not safe—how to help children recover after trauma? Reflections on Meiser‐Stedman et al.(2019) . Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60, s. 885–887. doi: 10.1111/jcpp.13081.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Selvanayagam, Keerththanan (2019). Veien fra ankomst til bosatt. I Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Red.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. s. 144–156.
 • Harpviken, Anna Naterstad; Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms.
 • Næss, Anders; Jensen, Tine Kristin; Skjærvø, Ingeborg; Ormhaug, Silje Mørup; Skagemo, Cecilie Ursin & Martinsen, Marianne (2019). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway.
 • Andersson, Elin Sofia; Jensen, Tine Kristin & Skar, Ane-Marthe Solheim (2019). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing trauma focused treatments with fidelity into child and adolescent mental health clinics. Anchoring new approaches in the organization to ensure reach over time.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway.
 • Jensen, Tine Kristin; Amstader, Amanda; Berliner, Lucy; Bisson, Jonathan; Cloitre, Marylène & Monson, Candice M (2018). ISTSS Prevention and Treatment Guidelines Panel. .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). International treatment guidelines for trauma.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). Research on TF-CBT in Norway - What have we learned about change processes?
 • Jensen, Tine Kristin & Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo (2018). Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim & Ormhaug, Silje Mørup (2018). Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics: Youth’s reports of distress following routine trauma screening .
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2017). Is trauma screening upsetting for youth?
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Jensen, Tine Kristin (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. s. 97–112.
 • Jensen, Tine; Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jensen, Tine Kristin (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48756-7. s. 312–343.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup; Granly, Lene & Jensen, Tine Kristin (2016). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway .
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2015). Who can I trust? Circles of distrust during and after the Utøya terrorist attack.
 • Jensen, Tine Kristin (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Thoresen, Siri (2014). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions. .
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2014). Won't they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2014). Posttraumatic cognitions in two samples of highly traumatized youth.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2014). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth.
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo; Fjermestad, Krister & Jensen, Tine Kristin (2014). Unaccompanied Asylum Seeking Children - Development of Mental Health and Post-Traumatic Stress Symptoms after Settlement.
 • Livingstone, Sonia; Stoilova, Mariya; Stänicke, Line Indrevoll; Jessen, Reidar Schei; Graham, Richard & Staksrud, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Adolescents experiencing internetrelated mental health difficulties: the benefits and risks of digital skills. KU Leuven ySKILLS GA 870612.
 • Bjerketvedt, Henriette Koolen; Skjærvø, Ingeborg & Jensen, Tine (2021). Perceived Parental Support in Stepped Care Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 13:21 - Sist endret 14. jan. 2020 13:01