Tine Jensen

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Tine Jensen
English version of this page
Telefon +47-22845222
Mobiltelefon 41327827 +47-41327827
Rom S02-22
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Barn og traumer

 • Utviklingspsykologi

 • Kulturpsykologi

 • Behandlingsforskning

Undervisning

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6502 - Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1986., avlagt doktorgrad samme sted i 2005, godkjent spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn. Doktorgradsarbeidet omhandlet barn hvor det var mistanke om seksuelle overgrep.

Ansatt ved Psykologisk Institutt og har en bi-stilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .

Avsluttet en studie om hvordan norske foreldre og barn opplevde tsunamien i Sørøst-asia.

Pågående behandlingsstudie om behandling av traumatiserte barn.

Pågående studie om unge enslige asylsøkere.

Pågående studie om ungdom som var på Utøya 22. juli og deres familier.

Verv

 • Vært leder for Institutt for Aktiv Psykoterapi’s videreutdanningsprogram i spesialiteteten Barn og ungdom.

 •  Norsk Redaktør for Nordic Psychology

 • Medlem i Scientific committee for ECOTS - 2009

 •  Studentrepresentant i Norsk Student Union

Samarbeid

 • Professor Anthony Mannarino og Judith Cohen, Department of Psychiatry, Allegheny General Hospital, Drexel University College of Medicine, Pittsburg, USA.

 • Professor Stephen Shirk, Denver University, Colorado, USA.

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Aas, Eline; Iversen, Tor; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2018). Cost-effectiveness analysis of trauma-focused cognitive behavioral therapy: A randomized control trial among Norwegian youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416. . doi: 10.1080/15374416.2018.1463535
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup; Fjermestad, Krister & Wentzel-Larsen, Tore (2018). Change in post-traumatic cognitions mediates treatment effects for traumatized youth — A randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  65(2), s 166- 177 . doi: 10.1037/cou0000258
 • Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  28(2), s 235- 249 . doi: 10.1080/10503307.2016.1189617
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  9, s 145- 152 . doi: 10.1037/tra0000224
 • Goldbeck, Lutz & Jensen, Tine Kristin (2017). The diagnostic spectrum of trauma-related disorders in children and adolescents, In Markus A. Landolt; Marylène Cloitre & Ulrich Schnyder (ed.),  Evidence-based treatments for trauma related disorders in children and adolescents.  Springer.  ISBN 978-3-319-46136-6.  1.  s 3 - 28
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2017). A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. Journal of Abnormal Child Psychology.  ISSN 0091-0627.  45(8), s 1587- 1597 . doi: 10.1007/s10802-017-0270-0
 • Knutsen, Marie & Jensen, Tine Kristin (2017). Changes in the trauma narratives of youth receiving trauma-focused cognitive behavioral therapy in relation to posttraumatic stress symptoms. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2017.1303208
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel; Risch, Elizabeth; Rosner, Rita & Goldbeck, Lutz (2017). Comparing the dimensional structure and diagnostic algorithms between DSM-5 and ICD-11 PTSD in children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  27(2), s 181- 190 . doi: 10.1007/s00787-017-1032-9
 • Sachser, Cedric; Berliner, Lucy; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Jungbluth, Nathaniel; Risch, Elizabeth; Rosner, Rita & Goldbeck, Lutz (2017). International development and psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  210, s 189- 195 . doi: 10.1016/j.jad.2016.12.040
 • Dos Santos, Nancy Ellen; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? : barns opplevelser av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(7), s 536- 545 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  8(4), s 512- 519 . doi: 10.1037/tra0000141
 • Filkukova, Petra; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Minde, Hanne Torvund & Dyb, Grete (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  7 . doi: 10.3402/ejpt.v7.29551
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  17(4), s 435- 447 . doi: 10.1080/15299732.2015.1126777
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapitel 15.  s 237 - 250
 • Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapitel 2.  s 23 - 44
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  38, s 47- 54 . doi: 10.1016/j.janxdis.2016.01.004
 • Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  56(1), s 45- 52 . doi: 10.1111/sjop.12182
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Jensen, Tine Kristin (2015). Unaccompanied refugee minors’ early life narratives of physical abuse from caregivers and teachers in their home countries. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  48, s 148- 159 . doi: 10.1016/j.chiabu.2015.08.003
 • Dittmann, Ingeborg & Jensen, Tine Kristin (2014). Giving a voice to traumatized youth-Experiences with Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  38(7), s 1221- 1230 . doi: 10.1016/j.chiabu.2013.11.008
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Glad, Kristin Alve; Nygaard, Egil & Thoresen, Siri (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  5 . doi: 10.3402/ejpt.v5.23523
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Ekeberg, Øivind; Diseth, Trond H; Wentzel-Larsen, Tore & Thoresen, Siri (2014). Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  204(5), s 361- 367 . doi: 10.1192/bjp.bp.113.133157
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(7), s 537- 545
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2014). PTSD prevalence and symptom structure of DSM-5 criteria in adolescents and young adults surviving the 2011 shooting in Norway. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  169(1), s 40- 46 . doi: 10.1016/j.jad.2014.06.055
 • Holt, Tonje; Cohen, Judith; Mannarino, Anthony & Jensen, Tine Kristin (2014). Parental Emotional Response to Children’s Traumas. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.  ISSN 1092-6771.  s 1057- 1071 . doi: 10.1080/10926771.2014.953717
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Wentzel-Larsen, Tore (2014). The change and the mediating role of parental emotional reactions and depression in the treatment of traumatized youth: results from a randomized controlled study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.  ISSN 1753-2000.  8(1) . doi: 10.1186/1753-2000-8-11
 • Hukkelberg, Silje Sommer; Ormhaug, Silje Mørup; Holt, Tonje; Wentzel-Larsen, Tore & Jensen, Tine Kristin (2014). Diagnostic utility of CPSS vs. CAPS-CA for assessing posttraumatic stress symptoms in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  28(1), s 51- 56 . doi: 10.1016/j.janxdis.2013.11.001
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup; Egeland, Karina; Granly, Lene; Hoaas, Live E. C.; Hukkelberg, Silje Sommer; Indregard, Tore; Stormyren, Shirley & Wentzel-Larsen, Tore (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416.  43(3), s 356- 369 . doi: 10.1080/15374416.2013.822307 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Fjermestad, Krister (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.  ISSN 1753-2000. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Shirk, Stephen R. (2014). The Therapeutic Alliance in Treatment of Traumatized Youths: Relation to Outcome in a Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  ISSN 0022-006X.  82(1), s 52- 64 . doi: 10.1037/a0033884
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  27(6), s 639- 646 . doi: 10.1002/jts.21971
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  156, s 187- 193 . doi: 10.1016/j.jad.2013.12.014 Vis sammendrag
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect.  ISSN 0145-2134.  37(5), s 331- 342 . doi: 10.1016/j.chiabu.2013.02.007
 • Jensen, Tine Kristin; Ellestad, Ane & Dyb, Grete (2013). Children and adolescents' self-reported coping strategies during the Southeast Asian Tsunami. British Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0144-6657.  52, s 92- 106 . doi: 10.1111/bjc.12003
 • Jensen, Tine Kristin; Fjermestad, Krister; Granly, Lene & Wilhelmsen, Nicolai (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.
 • Søftestad, Siri; Toverud, Ruth & Jensen, Tine Kristin (2013). Interactive Regulated Participation: Children’s perspectives on child–parent interaction when suspicion of child sexual abuse is raised. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  12(5), s 603- 619 . doi: 10.1177/1473325012454913 Vis sammendrag
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Haavind, Hanne & Jensen, Tine Kristin (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  21(2), s 293- 302 . doi: 10.1007/s10826-011-9474-z
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Interviewer med barn og unge i spesielt vanskelige livsstituasjoner - Kan vi snakke med barn om alt?, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ivar Frønes (red.),  Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42087-8.  5.  s 95 - 120
 • Jensen, Tine Kristin; Granly, Lene; Hoaas, Live E.C. & Stormyren, Shirley (2012). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge som har vært utsatt for traumer, I: Kristin Martinsen & Roger Hagen (red.),  Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205421547.  6.  s 169 - 199
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2012). Stability of posttraumatic stress reaction factors and their relation to general mental health problems in children: A longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416.  41(1), s 15- 26 . doi: 10.1080/15374416.2012.632344
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin; Hukkelberg, Silje Sommer & Egeland, Karina (2012). Traumer hos barn - blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49, s 234- 239
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Nygaard, Egil (2011). Children's and parents' posttraumatic stress reactions after the 2004 tsunami. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  16(2), s 1- 14 . doi: 10.1177/1359104510391048
 • Hukkelberg, Silje Sommer & Jensen, Tine Kristin (2011). The Dimensionality of Posttraumatic Stress Symptoms and Their Relationship to Depression in Children and Adolescents. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  24(3), s 326- 333 . doi: 10.1002/jts.20637
 • Jensen, Tine Kristin (2011). Intervjuer med barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Kan vi snakke med barn om alt?, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ivar Frønes (red.),  Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi.  Gyldendal Akademisk.  1.  s 2 - 3
 • Jensen, Tine Kristin (2011). Posttraumatisk stress hos barn og unge – forståelse og prinsipper for behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(1), s 57- 63
 • Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2011). Den vanskelige samtalen, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  7.  s 153 - 178
 • Teigen, Karl Halvor & Jensen, Tine Kristin (2011). Unlucky Victims or Lucky Survivors? Spontaneous Counterfactual Thinking by Families Exposed to the Tsunami Disaster. European Psychologist.  ISSN 1016-9040.  16(1), s 48- 57 . doi: 10.1027/1016-9040/a000033 Vis sammendrag
 • Jensen, Tine Kristin & Backe-Hansen, Elisabeth (2010). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities, In Howard Dubowitz (ed.),  International Aspects of Child Abuse and Neglect.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60876-703-8.  13.  s 131 - 138
 • Dittmann, Ingeborg & Jensen, Tine Kristin (2010). Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse – en litteraturstudie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(9), s 812- 817
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2010). Posttraumatic Stress Reactions in Siblings After Mutual Disaster: Relevance of Family Factors. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  23(2), s 278- 281 . doi: 10.1002/jts.20511
 • Backe-Hansen, Elisabeth & Jensen, Tine Kristin (2009). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities. International Journal of Child Health and Human Development.  ISSN 1939-5965.  2(3), s 381- 387
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(5), s 473- 475
 • Jensen, Tine Kristin (2009). Barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep - Blir de hørt?, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  22.  s 274 - 282
 • Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Nygaard, Egil (2009). A Longitudinal Study of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.  ISSN 1072-4710.  163(9), s 856- 861 . doi: 10.1001/archpediatrics.2009.151

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Tine Kristin (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi., I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Kapitel 6.  s 97 - 112
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N.; Lidén, Hilde; Sveaass, Nora; Oppedal, Brit; Omland, Guro Brokke; Pastoor, Lutine de Wal; Guribye, Eugene; Dyregrov, Atle & Flatland, Torunn (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2017). Is trauma screening upsetting for youth?.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack.
 • Jensen, Tine Kristin (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom?, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48756-7.  11.  s 312 - 343
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup; Granly, Lene & Jensen, Tine Kristin (2016). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2015). Who can I trust? Circles of distrust during and after the Utøya terrorist attack.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway.
 • Jensen, Tine Kristin (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2014). Posttraumatic cognitions in two samples of highly traumatized youth.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2014). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2014). Won't they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics.
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo; Fjermestad, Krister & Jensen, Tine Kristin (2014). Unaccompanied Asylum Seeking Children - Development of Mental Health and Post-Traumatic Stress Symptoms after Settlement. Vis sammendrag
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" Foreldrene forteller.
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2013). PTSD Factor Structure and PTSD Casesness Among Adolescents and Young Adults After the 2011 shooting in Norway: An investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-5.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Glad, Kristin Alve & Jensen, Tine Kristin (2013). Narrative hotspots og PTSD. En studie av det verste øyeblikket i fortellingene om Utøya.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2013). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for traumatized youth: mediators of treatment outcome.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2013). The Role of Parental and Child reported Social Support in Treatment of Traumatized Children and Youth.
 • Jensen, Tine Kristin (2013). Challenges and opportunities in implementing an Evidence Based Method for Treating Traumatized Youth (TF-CBT) in Regular Clinics.
 • Jensen, Tine Kristin (2013). Enslige mindreårige asylsøkere i Norge – får de nok hjelp?. Speilvendt.  ISSN 1893-4560.  4, s 14- 19
 • Jensen, Tine Kristin (2013). Implementing an Evidence-based Method for Treating Traumatized Youth (TF-CBT) in Regular Clinics — Experiences from Norway.
 • Jensen, Tine Kristin (2013). Implementing evidence based treatment in Norway – Challenges and opportunities.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2013). Predictors of Nonresponse in Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) With Youth.
 • Dyb, Grete; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2012). Negative Alterations in Cognition and Mood Among Adolescents and Adults After the 2011 Catastrophic Violence in Norway: An Investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-V.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri; Glad, Kristin Alve & Nygaard, Egil (2012). Outreach and Follow-up in Norwegian Muncipalities After the 2011 Terror Attack.
 • Halvorsen, Joar Øveraas; Jensen, Tine Kristin & Stenmark, Håkon (2012). Psykologisk behandling av PTSD: Tre randomiserte kontrollerte studier fra Norge.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2012). Parental Influence on children's post-traumatic symptoms.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2012). The Mediating Role of Parental Factors on Therapy Outcome of Traumatized Youths: Results from A Randomized Controlled Study in Norway.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Ormhaug, Silje Mørup & Saur, Randi (2012). Trauma Focused CBT - results from an effectiveness study in Norway.
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Behandling av traumatiserte barn.
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Bridging the gap between science and practice in child and adolescent psychiatry: Implementing an evidence-based method for treating traumatized youth in regular clinics – Experiences from Norway.
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Implementing TF-CBT in regular clinics – Therapist barriers and children’s experiences.
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Om Utøya forskningen.
 • Jensen, Tine Kristin (2012). Psykotraumatologien anno 2012.
 • Jensen, Tine Kristin; Holt, Tonje & Ormhaug, Silje Mørup (2012). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy - the Mediating Role of Negative Trauma-Related Cognitions.
 • Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2012). Coping in the Midst of Terror: Adolescents' Self-Perceived Coping Reactions During the 22 July Terror Attack at Utoya in Norway.
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Heir, Trond (2012). Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 309.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2012). Behandling av traumatiserte barn og unge: resultater fra en behandlingsstudie i Norge.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Shirk, Stephen R. (2012). The working alliance in treatment of traumatized youth: How is it related to outcome in different types of treatments?.
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Shirk, Stephen R. (2012). Treating traumatized youth: The relationship between therapeutic alliance, treatment method and outcome.
 • Borgen, Geir; Dyb, Grete; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin; Langballe, Åse; Myhre, Mia; Nikolaisen, John & Øverlien, Carolina (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2011). Parents of traumatized cchildren: How do they react and support their children after traumatic experiences?.
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2011). Association between family members posttraumatic stress reactions after the tsunami in South-East Asia December 26th 2004.
 • Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2010). Trauma Focused CBT - How to get clinicians, parents and children involved. Results from an effectiveness study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 13:21 - Sist endret 4. jan. 2018 16:28