English version of this page

Implementering av behandling for barn (avsluttet)

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en anbefalt behandlingsmetode for barn og unge med posttraumatiske stress-symptomer.

Om prosjektet

Vi skal undersøke implementeringskriterier som bidrar til anvendelse av evidensbaserte behandlingsmetoder for barn og unge over tid. Studien er en prospektiv studie som inkluderer alle Barne- og ungdomspsykiatriske sentre (BUP) i Norge. Halvparten av klinikkene er implementeringsklinikker og er allerede i gang med implementering av TF-CBT, mens de resterende klinikkene vil bli rekruttert som kontrollklinikker.

Implementeringen bygger på Fixsens (2010) syv implementeringskomponenter:

  • rekruttering av terapeuter
  • opplæring
  • løpende oppfølging
  • personalevaluering
  • resultatevaluering
  • fremme støtte i organisasjonen
  • intervensjon på systemnivå

Mål

  1. Forstå mer om hvordan barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) kan tilrettelegge for at traumatiserte barn fanges opp og får tilpasset hjelp
  2. Undersøke hvilke faktorer på terapeut- og organisasjonsnivå som bidrar til implementering av evidensbasert behandling over tid
  3. Undersøke hvorvidt implementering av evidensbasert traumebehandling vil føre til endringer i diagnostisering av barn/unge i BUP

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for Psykisk helse 2016 - 2018

Samarbeid

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og internasjonale kolleger.

 

Publisert 25. okt. 2016 12:52 - Sist endret 20. des. 2019 12:58