Hanne Strømme

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Hanne Strømme
English version of this page
Telefon +47 22845235
Rom S02-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Dynamisk psykoterapi/psykoanalyse

 • Terapeututvikling

 • Veiledning i psykoterapi

 • Tilegnelse av kompetanse i dynamisk psykoterapi/psykoanalyse

 • Kvalitative forskningsmetoder

 • Psykoterapiforskning

Undervisning

 • PSYC6310 - Praktikum

 • PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne

 • PSYC4400 - Grunnleggende relasjonskompetanse

 • PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle

 • PSYC6100 - Hovedoppgave

Bakgrunn

 • Privatpraksis i psykoterapi, 20 % deltid

 • Psykoanalytiker, medlem i Norsk psykoanalytisk forening og International Psychoanalytic Association (IPA)

 • Disputerte i 2010, PhD-stipendiat i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO

 • Klinisk  psykolog ved Psykoseenhet for ungdom, Oslo universitetssykehus, og ved intermediær avdeling, Oslo Hospital, 1999-2003 og 2008-2011

 • Cand. psychol., UiO, i 1999

 • Journalist, blant annet i Aftenposten, tidligere medlem i Norsk Journalistlag

 • Cand. mag. i 1982, UiO, med norsk mellomfag og historie og statsvitenskap grunnfag

Priser

 • Imre Szecsödys pris for fremragende publikasjon innen forskning og utdanning, 2010, Helsinki

Verv
  

 • Styremedlem i Norsk psykoanalytisk forening og leder av Forskningsutvalget 

Samarbeid

 • Forskningsleder i The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS) som studerer opplæring ved psykologutdanningen ved fem universiteter i Danmark, Sverige og Norge, og deltar i den internasjonale opplæringsstudien SPRISTAD ved Society for Psychotherapy Research.

 • Medlem i forskningsgruppen i prosjektet ”Training in different psychoanalytic settings: The path (experience) and the outcome”, som gjennomfører et forskningsprosjekt vedrørende tilegnelse av psykoanalytisk kompetanse under ulike rammebetingelser. Gruppen er ledet av Gábor Szönyi, Ungarn. Prosjektet administreres via The Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE) innen the European Psychoanalytic Federation (EPF).

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 28. jan. 2011 10:39 - Sist endret 8. juli 2019 15:34