Hanne Strømme

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Hanne Strømme
English version of this page
Telefon +47 22845235
Rom S02-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Dynamisk psykoterapi/psykoanalyse

 • Terapeututvikling

 • Veiledning i psykoterapi

 • Tilegnelse av kompetanse i dynamisk psykoterapi/psykoanalyse

 • Kvalitative forskningsmetoder

 • Psykoterapiforskning

Undervisning

 • PSYC6310 - Praktikum

 • PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne

 • PSYC4400 - Grunnleggende relasjonskompetanse

 • PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle

 • PSYC6100 - Hovedoppgave

Bakgrunn

 • Privatpraksis i psykoterapi, 20 % deltid

 • Psykoanalytiker, medlem i Norsk psykoanalytisk forening og International Psychoanalytic Association (IPA)

 • Disputerte i 2010, PhD-stipendiat i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO

 • Klinisk  psykolog ved Psykoseenhet for ungdom, Oslo universitetssykehus, og ved intermediær avdeling, Oslo Hospital, 1999-2003 og 2008-2011

 • Cand. psychol., UiO, i 1999

 • Journalist, blant annet i Aftenposten, tidligere medlem i Norsk Journalistlag

 • Cand. mag. i 1982, UiO, med norsk mellomfag og historie og statsvitenskap grunnfag

Priser

 • Imre Szecsödys pris for fremragende publikasjon innen forskning og utdanning, 2010, Helsinki

Verv
  

 • Styremedlem i Norsk psykoanalytisk forening og leder av Forskningsutvalget 

Samarbeid

 • Forskningsleder i The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS) som studerer opplæring ved psykologutdanningen ved fem universiteter i Danmark, Sverige og Norge, og deltar i den internasjonale opplæringsstudien SPRISTAD ved Society for Psychotherapy Research.

 • Medlem i forskningsgruppen i prosjektet ”Training in different psychoanalytic settings: The path (experience) and the outcome”, som gjennomfører et forskningsprosjekt vedrørende tilegnelse av psykoanalytisk kompetanse under ulike rammebetingelser. Gruppen er ledet av Gábor Szönyi, Ungarn. Prosjektet administreres via The Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE) innen the European Psychoanalytic Federation (EPF).

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 

 • Killingmo, B., Varvin, S., & Strømme, H. (2014). What can we expect from trainee therapists? A study of acquisition of competence in dynamic psychotherapy Scandinavian Psychoanalytic Review, 37(1), 24-35.
 • Strømme, H. (2012). Confronting helplessness. A study of the acquisition of dynamic psychotherapeutic competence by psychology students. Nordic psychology, 64(3), 203-217. doi:10.1080/19012276.2012.731314
 • Strømme, H. (2014a). A bad and a better supervision process; Actualised relational scenarios in trainees; A Longitudinal Study of Nondisclosure in Psychodynamic Supervision. Psychoanalytic Inquiry, 34(6), 584-605. doi:10.1080/07351690.2014.924372
 • Strømme, H. (2014b). En plass i solen. Dilemmaer i veiledning av studentterapeuter. In A. L. v. d. Lippe, H. A. Nissen-Lie, & H. W. Oddli (Eds.), Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi (pp. 233-253). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Strømme, H., & Gullestad, S. E. (2012). Disclosure or nondisclosure? An in-depth study of psychodynamic supervision. Scandinavian Psychoanalytic Review, 35, 105-115. doi:10.1080/01062301.2012.10662648
 • Strømme, H., Gullestad, S. E., Stänicke, E., & Killingmo, B. (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology, 7(3), 214-232. doi:10.1080/14780880802659542

 

 • Oddli, Hanne Berit Weie; Heinonen, Erkki; Hau, Stephan; Nielsen, Jan; Esterhazy, Rachelle & Hoff, Cecilie Hillestad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Learning Processes and Acquisition of Knowledge and Skills in Training and Supervision of Psychotherapy and Counselling: A Study Protocol for a Scoping Review. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–6. doi: 10.3389/fpsyg.2021.718314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik; Stänicke, Line Indrevoll & Strømme, Hanne (2021). Moderne psykoanalytisk terapi: Samspillets potensial for utvikling og endring. I Binder, Per-Einar; Lorås, Lennart & Thuen, Frode (Red.), Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245036817. s. 197–209.
 • Stänicke, Erik; Kristiansen, Sølvi; Strømme, Hanne & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning i psykoanalysen. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 15–35.
 • Strømme, Hanne (2018). Ubevisste prosesser i veiledningsrelasjonen . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(9), s. 767–777.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 96(3), s. 797–815. doi: 10.1111/1745-8315.12145.
 • Strømme, Hanne (2014). En plass i solen. Dilemmaer i veiledning av studentterapeuter. I von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (Red.), Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205472136. s. 233–252.
 • Killingmo, Bjørn; Varvin, Sverre & Strømme, Hanne (2014). What can we expect from trainee therapists? A study of acquisition of competence in dynamic psychotherapy. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 37(1), s. 24–35. doi: 10.1080/01062301.2014.903029.
 • Strømme, Hanne (2014). A bad and a better supervision process; Actualized relational scenarios in trainees: A longitudinal study of nondisclosure in psychodynamic supervision. Psychoanalytic inquiry. ISSN 0735-1690. 34(6), s. 584–605. doi: 10.1080/07351690.2014.924372.
 • Strømme, Hanne (2012). Confronting helplessness: A study of the acquisition of dynamic psychotherapeutic competence by psychology students. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 64(3), s. 203–217. doi: 10.1080/19012276.2012.731314.
 • Strømme, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2012). Disclosure or non-disclosure? An in-depth study of psychodynamic supervision. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 35(2), s. 105–115. doi: 10.1080/01062301.2012.10662648.
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology. ISSN 1478-0887. 7(3), s. 214–232.
 • Strømme, Hanne (2005). Tidlig terapeututvikling. Matrix. ISSN 0109-646X. s. 309–329.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205531338. 338 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-52260-2. 339 s.
 • Szonyi, Gabor; Kardos, Timea; Strømme, Hanne & Vassilev, Svetlosar (2017). From motivation to organizational integration: Training experiences of recently qualified psychoanalysts. In K. Martin & M. Siegward (Eds.), Psychology research progress. Psychoanalytic theory: A review and directions for research. Nova Science Publishers. ISBN 978-1-53612-484-2. 65 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbakken, Ole Andre; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Oddli, Hanne Berit Weie; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Hagen, Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Folkeopplysningens konklusjon er misvisende. . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1051–1052.
 • Oddli, Hanne Berit Weie; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Hagen, Roger; Halvorsen, Margrethe S.; Råbu, Marit & Solbakken, Ole Andre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Psykoterapi har god effekt – selv om NRK sår tvil. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Strømme, Hanne & Zachrisson, Anders (2019). Utvikle en tenkning, finne sin stemme. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 221–245.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Forord. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 7–8.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Gullestad, Siri Erika; Strømme, Hanne; Stänicke, Erik & Varvin, Sverre (2015). Uviten om psykoanalyse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Szőnyi, Gábor; Kardos, Timea & Strømme, Hanne (2014). Psychoanalytic training. Comparative study of regular and nonregular settings in Europe. EPF and PIEE Project. First results.
 • Szőnyi, Gábor; Kardos, Timea & Strømme, Hanne (2014). Training Experience and Professional Development. Interviewing Phase and Content Analysis. Interpretative Phenomenological Thematic Analysis (IPA).
 • Strømme, Hanne; Lindgren, Thomas; Hau, Stephan & Oddli, Hanne (2014). Psychotherapeutic competence in supervision and therapy (CIST). The Nordic Psychotherapy Training Study.
 • Stänicke, Erik & Strømme, Hanne (2012). Snevert om god psykologisk behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Upresis forskningsgjengivelse av psykodynamisk terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(3).
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Psykoterapiforskning, psykodynamisk terapi og maktkamp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(5).
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Tanker på villspor. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Strømme, Hanne (2012). Psychodynamic therapy: Different supervision approaches and competence assessments among experienced supervisors .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2011 10:39 - Sist endret 8. juli 2019 15:34