Astrid Brænden

Stipendiat & Psykolog
Bilde av Astrid Brænden
Mobiltelefon 481 34 047
Brukernavn
Postadresse Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og avhengighet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Utviklingspsykologi

  • Nevropsykologi

  • Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

  • Open science in clinical research

  • Innovasjon i diagnostikk og forståelse av psykiske lidelser

PhD-prosjektet

Prosjektets tittel er «alvorlig emosjonell dysregulering hos barn». Disse barna kjennetegnes av kronisk irritabilitet og hyppige sinneutbrudd, og har fått en egen diagnose (disruptive mood dysregulation disorder; DMDD) i den nye amerikanske diagnosemanualen (DSM-5). Store vansker med irritabilitet og sinne er en svært vanlig årsak til at barn henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. På sikt er det sterkt knyttet til selvmordstanker og -atferd, dårlige helsemessige (fysiske og psykiske) utfall, samt lavere utdanning og dårligere økonomi. Prosjektet har som mål å forstå mer av de underliggende mekanismene ved DMDD. Vi undersøker biologiske komponenter (kortisol) og nevropsykologiske funksjoner (f.eks. eksekutiv funksjon og sosial kognisjon) hos barn med og uten DMDD i et klinisk utvalg. Per 2021 har mer enn 200 barn og deres foreldre deltatt i studien.

English version:

This research project aims to understand more about the underlying mechanisms of disruptive mood dysregulation disorder (DMDD) in children, a new psychological disorder of the DSM-5. DMDD is characterized by recurrent temper outburst (≥3 per week) and by persistently irritable mood (most of the day in ≥12 months) between the outbursts. Irritability is a very common reason for referral to child and adolescent mental health services. It is strongly associated with suicide longitudinally as well as long-term adverse outcomes for physical and mental health.  The project focuses on biological components (cortisol) and neuropsychological aspects (e.g., executive function and social cognition) in children with and without DMDD in a clinical sample. As of 2021, 200 children and their parents have participated in the study.

Open science:

The study is pre-registered in ClinicalTrials. A systematic review is also pre-registred in OSF.

Awards

  • Best Poster Award, First Place, Congress Day 1, June 19th. The European Society of Child and Adolescent Psychiatry Congress (ESCAP) 2022. Maastricht, The Netherlands.

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og er ansatt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

For mer informasjon, se LinkedIn-profilen min.

Samarbeid

Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling, og Lovisenberg Diakonale sykehus, Nic Waals Institutt. Studien er finansiert av midler fra Helsesørøst, samt interne forskningsmidler.

Forskningsteam

Veiledere

Annika Melinder, Professor, Psykologisk institutt, UiO

Pål Zeiner, Overlege, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus

Samarbeidspartnere

Marit Coldevin, Psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Jan Stubberud, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO

Andrea LebenaDepartment of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University

Åshild Faresjö, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University

Elvar TheodorssonDepartment of Biomedical and Clinical Science, Clinical Chemistry, Linköping University

Emneord: Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Nevropsykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 12. okt. 2020 12:23 - Sist endret 4. nov. 2022 18:46