Astrid Brænden

Stipendiat
Bilde av Astrid Brænden
Mobiltelefon 481 34 047
Brukernavn
Postadresse Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og avhengighet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Utviklingspsykologi

  • Nevropsykologi

  • Alvorlig emosjonell dysregulering

  • Innovasjon i diagnostikk og forståelse av psykiske lidelser

PhD-prosjektet

Prosjektets tittel er «alvorlig emosjonell dysregulering hos barn». Disse barna kjennetegnes av kronisk irritabilitet og hyppige sinneutbrudd, og har fått en egen diagnose (disruptive mood dysregulation disorder; DMDD) i den nye amerikanske diagnosemanualen (DSM-5). Inkluderingen av DMDD skjedde som et resultat av langvarig debatt og tilhørende forskning i forbindelse økt diagnostisering og medisinering av bipolar lidelse hos barn.

I den nye utgaven av Verdens helseorganisasjons diagnosemanual (ICD-11) vil disse barna plasseres under diagnosen opposisjonell lidelse (ODD) med kronisk irritabilitet og sinne. Det er fortsatt pågående diskusjon om hvordan vi kan forstå de underliggende mekanismene for alvorlig emosjonell dysregulering, noe som gjenspeiles i at diagnosen DMDD plasseres under affektive lidelser i DSM-5 og ODD med kronisk irritabilitet og sinne under atferdsforstyrrelser i ICD-11.

Dette forskningsprosjektet har som formål å forstå mer av de underliggende mekanismene for alvorlig emosjonell dysregulering hos barn. Prosjektet fokuserer blant annet på nevropsykologiske aspekter (eks. eksekutive funksjoner og sosial kognisjon), og biologiske og psykologiske stressmarkører hos foreldre og barn.

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og er ansatt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

For mer informasjon, se LinkedIn-profilen min.

Samarbeid

Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Lovisenberg Diakonale sykehus, Nic Waals Institutt og Oslo Universitetssykehus, BUPA. Studien er finansiert av midler fra Helsesørøst, samt interne forskningsmidler.

Forskningsteam

Veiledere

Annika Melinder, Professor, Psykologisk institutt, UiO

Pål Zeiner, Overlege, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, OUS

Samarbeidspartnere

Marit Coldevin, Psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Jan Stubberud, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO

Emneord: Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Nevropsykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 12. okt. 2020 12:23 - Sist endret 20. jan. 2021 12:24