Astrid Brænden

Stipendiat
Bilde av Astrid Brænden
Mobiltelefon 481 34 047
Brukernavn

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Utviklingspsykologi

  • Nevropsykologi

  • Alvorlig emosjonell dysregulering

  • Innovasjon i diagnostikk og forståelse av psykiske lidelser

PhD-prosjektet

Prosjektets tittel er «alvorlig emosjonell dysregulering hos barn». Disse barna kjennetegnes av kronisk irritabilitet og hyppige sinneutbrudd, og har fått en egen diagnose i den nye amerikanske diagnosemanualen (DSM-5). Den kommer også som en ny diagnose i den europeiske diagnosemanualen (ICD-11).  Det er pågående diskusjon om hvordan vi kan forstå de underliggende mekanismene for alvorlig emosjonell dysregulering, noe som gjenspeiles i at diagnosen plasseres under affektive lidelser i DSM-5 og atferdsforstyrrelser i ICD-11. Dette forskningsprosjektet har som formål å forstå mer av de underliggende mekanismene for alvorlig emosjonell dysregulering hos barn. Prosjektet fokuserer blant annet på nevropsykologiske aspekter (eks. eksekutive funksjoner og sosial kognisjon), og biologiske og psykologiske stressmarkører hos foreldre og barn.

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og er ansatt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

For mer informasjon, se LinkedIn-profilen min.

Samarbeid

Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Lovisenberg Diakonale sykehus, Nic Waals Institutt og Oslo Universitetssykehus, BUPA. Studien er finansiert av midler fra Helsesørøst, samt interne forskningsmidler.

Forskningsteam

Veiledere

Annika Melinder, Professor, Psykologisk institutt, UiO

Pål Zeiner, Overlege, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, OUS

Samarbeidspartnere

Marit Coldevin, Psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Jan Stubberud, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO

Emneord: Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Nevropsykologi Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 12. okt. 2020 12:23 - Sist endret 12. okt. 2020 12:23