English version of this page

Psykologiske tiltak før og etter operasjon hos kvinner med brystkreft

For å forebygge smerter og utmattelse

Bildet kan inneholde: logo, tekst, blad, grafikk, font.

Om prosjektet

Målet med vårt prosjekt er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse etter operasjon hos kvinner med brystkreft.

Mål

Det er tidligere vist at en kort hypnosebehandling rett før operasjon hadde stor effekt på smerter og utmattelse rett etter operasjon hos amerikanske kvinner. I vårt prosjekt vil vi undersøke om den samme hypnosebehandlingen har like stor effekt hos norske kvinner med brystkreft, og videre - om hypnosen sammen med en psykologisk oppfølging etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse og bidra til bedre funksjon og livskvalitet.

Vi vil undersøke om behandlingene har effekt på jobbfunksjon, behovet for medikamenter og om det påvirker biomarkører for stress. Kvinnene som skal gjennomgå brystkreftkirurgi vil på denne måten få en mer helhetlig behandling som også inkluderer de psykologiske aspektene og behovene vi vet er sentrale i utviklingen av senskader. Slik mener vi at kvinner med brystkreft vil bli enda bedre ivaretatt enn det som er praksis i dag.

Bakgrunn

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem vil slite med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. Det finnes per i dag ingen effektive måter å forebygge slike senskader på, men vi vet at psykologiske faktorer spiller en viktig rolle.

Finansiering

Kreftforeningen 2019-2022.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Kreftforeningen, Örebro Universitet og Ichan School of Medicine at Mount Sinai NYC, USA.

Publisert 9. aug. 2019 11:19 - Sist endret 3. mai 2022 14:42