Ole André Solbakken

Fagavdelingsleder for klinisk psykologi - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole André Solbakken
English version of this page
Telefon +47-22845180
Rom S02-01
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine primære interesseområder ligger innen affektteori, med særlig fokus på affektorganisering og affektintegrasjon, samt prosess og utfall i psykoterapi. Disse to interesseområdene kombineres i både mitt kliniske arbeid, psykoterapiopplæring og veiledning, og i forskning. Fokus for forskningen er særlig på relasjonen mellom affektintegrasjon, affektorganisering og psykopatologi, samt betydningen av affekt og affektintegrasjon i psykoterapeutiske prosesser. Mer generelt er forståelse og systematisering av en rekke aspekter ved psykoterapiprosesser og betydningen av disse for utfall av psykologisk behandling viktige fokusområder i mitt arbeid, både klinisk og i forskning. I tillegg er jeg i mitt arbeid opptatt av effekt og effektivitet av psykoterapi i ulike pasientgrupper, særlig har jeg de siste årene arbeidet med og forsket på prosess og utfall i terapi med pasienter med såkalte "behandlingsresistente lidelser", altså pasienter som har forsøkt flere typer behandling uten å ha tilfredsstillende effekt av det. 

I et mer rent affektteoretisk perspektiv er jeg opptatt av følelsenes fenomenologi, grunnleggende dimensjoner i det affektive rom, samt intersystemiske relasjoner mellom affektive-, kognitive-, motoriske-, sensoriske-, perseptuelle- og driftsbaserte systemer.

Det kan også nevnes at jeg også interesserer meg for og har jobbet en del med hypnotiske fenomener, både klinisk og i et mer eksperimentelt perspektiv.

OMRÅDER JEG FORSKER PÅ:

Hovedfelt: Affektbevissthet, alvorlighetsgrad i psykopatologi og psykoterapi.
Partnere: Professor Jon T. Monsen, Psykologisk Institutt, UiO, Professor Odd E. Havik, Institutt for klinisk psykologi, UiB, PhD-stipendiat Nils Martin Sønderland

Sekundære felt:

1.) Følelsenes fenomenologi, å forstå den subjektive opplevelse knyttet til ulike affekter.

2.) Affektbevissthet i normalutvalg, studien er under planlegging og forberedelse.

3.) Affektbevissthet hos barn. I samarbeid med Eva Taarvig, Bjørg Grova og Jon T. Monsen.

4.) Prosess og utfall i tidsbegrenset Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) med pasienter med behandlingsresistente tilstander. Samarbeid med blant andre Allan Abbass, Dalhousie University, Hallifax, Canada.

5.) Utvikling av "The Affect Integration Inventory" (AII), et selvutfyllingsverktøy for måling av affektintegrasjon.

6.) Utvikling av "The Bodily Affective Mobilizability Scales" (BAMS), et observasjonsverktøy for identifikasjon av tverrstripede muskelresponser ved affektiv aktivering. 

Bakgrunn

Utdannet Cand. Psychol ved Psykologisk Institutt, UiO. Klinisk erfaring fra poliklinikk, rusteam, samt døgnbehandling. Gjennomførte PhD som del av dobbeltkompetansestipend med parallelt fokus på forskning og klinisk arbeid. Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, NPF. Gjennomført 3-årig videreutdanning i Affektbevissthetsmodellen (ABT), godkjent veileder og underviser i ABT. Gjennomført 3-årig core-training i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), gjennomført 3-årig utdanning som ISTDP veileder og -trener med Jon Fredrickson (Training for Trainers - ISTDP Institute), godkjent terapeut, veileder og lærer av ISTDP International.

Samarbeid

Samarbeider tett med Professor Jon T. Monsen og Dobbelkompetansestipendiat Roger Sandvik Hansen, begge UiO, samt Professor Odd E. Havik, Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Biveileder for Nils Martin Sønderland i hans dobbelkompetanseprosjekt. Biveileder for Christine Kjær Fredriksen, Aalborg Universitetssykehus. Internasjonalt samarbeid med Allan Abbass, Dalhousie University, CA, Jon Fredrickson, Washington School of Psychiatry, US, Fredrik Falkenstrøm, Linkøpings  Universitet, SE.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2015). Intensive short-term dynamic residential treatment program for patients with treatment-resistant disorders. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  181, s 67- 77 . doi: 10.1016/j.jad.2015.04.003

Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre; Stiles, Tore C & Monsen, Jon Trygve (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995. . doi: 10.1002

Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg & Monsen, Jon Trygve (2015). Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  20(4), s 591- 610 . doi: 10.1177/1359104514538434

Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2014). Implementation of an intensive short-term dynamic treatment program for patients with treatment-resistant disorders in residential care. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  14 . doi: 10.1186/1471-244X-14-12

Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2013). Effective Care of Treatment-Resistant Patients in an ISTDP-Based In-Patient Treatment Program. Psychiatric annals.  ISSN 0048-5713.  43(11), s 516- 522. DOI: 10.3928/00485713-20131105-07

Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2012). Affect integration as a predictor of change: Affect consciousness and treatment response in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(6), s 656- 673 . doi: 10.1080/10503307.2012.700871

Solbakken, O.A., Hansen, R.S., Havik, O.E., & Monsen, J.T.(2011). The assessment of affect integration: Validation of the affect consciousness construct. Journal of Personality Assessment, 93, 257-265. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00223891.2011.558874.

Solbakken, O. A., Hansen, R. S., & Monsen, J. T. (2011). Affect integration and reflective function: clarification of central conceptual issues. Psychotherapy Research, 21, 482-496. URL: http://dx.doi.org/10.1080/10503307.2011.583696.

Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2014). Are There Specific Relationships Between Symptom Patterns and Interpersonal Problems Among Psychiatric Outpatients?. Journal of Personality Assessment -  ISSN 0022-3891.  96(2), s 237- 244 . doi: 10.1080/00223891.2013.834441

Bjerke, Espen; Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2011). Interpersonal problems among 988 Norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports.. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.

Monsen, J. T., Monsen, K., Solbakken, O. A., & Hansen, R. S. (2008). The Affect Consciousness Interview (ACI) and the Affect Consciousness Scales (ACS): Instructions for the interview and rating. Manual available from the Department of Psychology, University of Oslo.

Monsen, J. T., Monsen, K., Solbakken, O. A., & Hansen, R. S. (2008).Affektbevissthets-  intervjuet (ABI) og Affektbevissthetsskalene (ABS): Instruksjoner for intervju og           skåringskriterier. Manual tilgjengelig fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 • Solbakken, Ole Andre; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle; Monsen, Jon Trygve & Johnson, Sverre Urnes (2021). Emotion regulation difficulties and interpersonal problems during the COVID-19 Pandemic: Predicting anxiety and depression. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917. . doi: 10.1017/S0033291721001987
 • Nissen-Lie, Helene Amundsen; Solbakken, Ole Andre; Falkenström, Fredrik; Wampold, Bruce E.; Homqvist, Rolf; Ekeblad, Annika & Monsen, Jon Trygve (2020). Does it make a difference to be more "on the same page"? Investigating the role of alliance convergence for outcomes in two different samples. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  s 1- 17 . doi: 10.1080/10503307.2020.1823030 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordmo, Magnus; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Solbakken, Ole Andre (2020). Investigating the dose–response effect in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2020.1861359
 • Nordmo, Magnus; Sønderland, Nils Martin; Havik, Odd E.; Eilertsen, Dag-Erik; Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2020). Effectiveness of open-ended psychotherapy under clinically representative conditions. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11:384, s 1- 13 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00384 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rognli, Erling Wright; Waraan, Luxsiya; Czajkowski, Nikolai Olavi; Solbakken, Ole Andre & Aalberg, Marianne (2020). Conflict with Parents in Adolescent Depression: Associations with Parental Interpersonal Problems and Depressive Symptoms. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  51, s 442- 452 . doi: 10.1007/s10578-020-00955-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Taarvig, Eva & Solbakken, Ole Andre (2018). Affect Integration and Attachment in Children and Youth: Conceptual Issuses - Implications for Practice and Research. Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicológica.  ISSN 1577-7057.  18(1), s 65- 82
 • Solbakken, Ole Andre; Rauk, Mari; Solem, Anders; Lødrup, William & Monsen, Jon Trygve (2017). Tell me how you feel and I will tell you who you are : first validation of the affect integration inventory. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  2017(4:e2), s 1- 31 . doi: 10.15714/scandpsychol.4.e2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre; Friis, Svein & Monsen, Jon Trygve (2016). Self-Relatedness and Interpersonal Problems in a Large Psychiatric Outpatient Sample. PSYCHOLOGY.  ISSN 2152-7180.  7, s 864- 876 . doi: 10.4236/psych.2016.76088
 • Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2016). Symptom- and personality disorder changes in intensive short-term dynamic residential treatment for treatment-resistant anxiety and depressive disorders. Acta Neuropsychiatrica.  ISSN 0924-2708.  28(5), s 257- 271 . doi: 10.1017/neu.2016.5
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Exploring Affect Integration in Children With Anxiety Disorders:A Pilot Study. Psychology of Consciousness.  ISSN 2326-5523.  3(4), s 338- 356 . doi: 10.1037/cns0000108
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Vurdering av affektintegrasjon med Affektbevissthetsintervju for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(4), s 282- 289
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre; Stiles, Tore C & Monsen, Jon Trygve (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(1), s 48- 60 . doi: 10.1002/cpp.1977
 • Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2015). Intensive short-term dynamic residential treatment program for patients with treatment-resistant disorders. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  181, s 67- 77 . doi: 10.1016/j.jad.2015.04.003
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg & Monsen, Jon Trygve (2015). Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  20(4), s 591- 610 . doi: 10.1177/1359104514538434 Vis sammendrag
 • Amble, Ingunn Agathe; Gude, Tore; Stubdal, Sven; Øktedalen, Tuva; Skjørten, Anne Marie; Andersen, Bror Just; Solbakken, Ole Andre; Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Lambert, Michael J. & Wampold, Bruce E. (2014). Psychometric properties of the Outcome Questionnaire-45.2: The Norwegian version in an international context. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  24(4), s 504- 513 . doi: 10.1080/10503307.2013.849016 Vis sammendrag
 • Bjerke, Espen; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2014). Are There Specific Relationships Between Symptom Patterns and Interpersonal Problems Among Psychiatric Outpatients?. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  96(2), s 237- 244 . doi: 10.1080/00223891.2013.834441 Vis sammendrag
 • Falkentröm, Fredrik; Solbakken, Ole Andre; Möller, Clara; Lech, Börje; Sandell, Rolf & Holmqvist, Rolf (2014). Reflective functioning, affect consciousness, and mindfulness: Are these different functions?. Psychoanalytic psychology.  ISSN 0736-9735.  31(1), s 26- 40 . doi: 10.1037/a0034049
 • Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2014). Implementation of an intensive short-term dynamic treatment program for patients with treatment-resistant disorders in residential care. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  14 . doi: 10.1186/1471-244X-14-12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Roger Sandvik; Bakkevig, Jonas; Langvasbråten, Bernt & Solbakken, Ole Andre (2013). Følelser som forandrer - Intensiv dynamisk korttidsterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 838- 844 Vis sammendrag
 • Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2013). Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon : fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 741- 751
 • Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2013). Effective Care of Treatment-Resistant Patients in an ISTDP-Based In-Patient Treatment Program. Psychiatric annals.  ISSN 0048-5713.  43(11), s 516- 522 . doi: 10.3928/00485713-20131105-07
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2012). Affect integration as a predictor of change: Affect consciousness and treatment response in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(6), s 656- 672 . doi: 10.1080/10503307.2012.700871
 • Bjerke, Espen; Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2011). Interpersonal problems among 988 Norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  52(3), s 273- 279 . doi: 10.1016/j.comppsych.2010.07.004
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2011). Assessment of Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  93(3), s 257- 265 . doi: 10.1080/00223891.2011.558874
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik & Monsen, Jon Trygve (2011). Affect integration and reflective function: Clarification of central conceptual issues. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  21(4), s 482- 496 . doi: 10.1080/10503307.2011.583696 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Frederickson, Jon; DenDooven, Bonnie; Abbass, Allan; Solbakken, Ole Andre & Rousmaniere, Tony (2019). Pilot study: An inpatient drug rehabilitation program based on intensive short-term dynamic psychotherapy. Journal of Addictive Diseases.  ISSN 1055-0887.  37(3-4) . doi: 10.1080/10550887.2019.1658513 Vis sammendrag
 • Skånland, Marie Strand; Solbakken, Ole Andre & Trondalen, Gro (2019). Roundtable: Emotional competence trough music engagement.
 • Nissen-Lie, Helene A; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2018). Are we on the same page? Alliance convergence and its impact on therapy outcomes.
 • Solbakken, Ole Andre & Abbass, Allan (2015). Erratum: Intensive short-term dynamic residential treatment program for patients with treatment-resistant disorders (J. Affect. Disord. (2015) 181 (67-77) 10.1016/j.jad.2015.04.003). Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  184, s 89 . doi: 10.1016/j.jad.2015.05.035
 • Solbakken, Ole Andre; Sønderland, Nils Martin; Sundal, Martin Seem & Monsen, Jon Trygve (2014). Affect Representation and Intervention Focus(ARIF): A coding system for modeling micro processes in therapeutic dialogues.
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?.
 • Solbakken, Ole Andre (2013). Arbeid med følelser - integrerende element i psykopterapi, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  5.  s 142 - 172
 • Hansen, Roger Sandvik; Solbakken, Ole Andre; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Interpersonal problems and personality disorders. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.
 • Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik; Havik, Odd E. & Monsen, Jon Trygve (2008). Affect consciousness and mental health; measurement issues, validity and prediction of change. Some findings from the Norwegian Multicenter Project for the Study of Process and Outcome of Psychotherapy.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 9. jan. 2020 11:27