Ole André Solbakken

Fagavdelingsleder for klinisk psykologi - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Ole André Solbakken
English version of this page
Telefon +47-22845180
Rom S02-01
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine primære interesseområder ligger innen affektteori, med særlig fokus på affektorganisering og affektintegrasjon, samt prosess og utfall i psykoterapi. Disse to interesseområdene kombineres i både mitt kliniske arbeid, psykoterapiopplæring og veiledning, og i forskning. Fokus for forskningen er særlig på relasjonen mellom affektintegrasjon, affektorganisering og psykopatologi, samt betydningen av affekt og affektintegrasjon i psykoterapeutiske prosesser. Mer generelt er forståelse og systematisering av en rekke aspekter ved psykoterapiprosesser og betydningen av disse for utfall av psykologisk behandling viktige fokusområder i mitt arbeid, både klinisk og i forskning. I tillegg er jeg i mitt arbeid opptatt av effekt og effektivitet av psykoterapi i ulike pasientgrupper, særlig har jeg de siste årene arbeidet med og forsket på prosess og utfall i terapi med pasienter med såkalte "behandlingsresistente lidelser", altså pasienter som har forsøkt flere typer behandling uten å ha tilfredsstillende effekt av det. 

I et mer rent affektteoretisk perspektiv er jeg opptatt av følelsenes fenomenologi, grunnleggende dimensjoner i det affektive rom, samt intersystemiske relasjoner mellom affektive-, kognitive-, motoriske-, sensoriske-, perseptuelle- og driftsbaserte systemer.

Det kan også nevnes at jeg også interesserer meg for og har jobbet en del med hypnotiske fenomener, både klinisk og i et mer eksperimentelt perspektiv.

OMRÅDER JEG FORSKER PÅ:

Hovedfelt: Affektbevissthet, alvorlighetsgrad i psykopatologi og psykoterapi.
Partnere: Professor Jon T. Monsen, Psykologisk Institutt, UiO, Professor Odd E. Havik, Institutt for klinisk psykologi, UiB, PhD-stipendiat Nils Martin Sønderland

Sekundære felt:

1.) Følelsenes fenomenologi, å forstå den subjektive opplevelse knyttet til ulike affekter.

2.) Affektbevissthet i normalutvalg, studien er under planlegging og forberedelse.

3.) Affektbevissthet hos barn. I samarbeid med Eva Taarvig, Bjørg Grova og Jon T. Monsen.

4.) Prosess og utfall i tidsbegrenset Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) med pasienter med behandlingsresistente tilstander. Samarbeid med blant andre Allan Abbass, Dalhousie University, Hallifax, Canada.

5.) Utvikling av "The Affect Integration Inventory" (AII), et selvutfyllingsverktøy for måling av affektintegrasjon.

6.) Utvikling av "The Bodily Affective Mobilizability Scales" (BAMS), et observasjonsverktøy for identifikasjon av tverrstripede muskelresponser ved affektiv aktivering. 

Bakgrunn

Utdannet Cand. Psychol ved Psykologisk Institutt, UiO. Klinisk erfaring fra poliklinikk, rusteam, samt døgnbehandling. Gjennomførte PhD som del av dobbeltkompetansestipend med parallelt fokus på forskning og klinisk arbeid. Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, NPF. Gjennomført 3-årig videreutdanning i Affektbevissthetsmodellen (ABT), godkjent veileder og underviser i ABT. Gjennomført 3-årig core-training i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), gjennomført 3-årig utdanning som ISTDP veileder og -trener med Jon Fredrickson (Training for Trainers - ISTDP Institute), godkjent terapeut, veileder og lærer av ISTDP International.

Samarbeid

Samarbeider tett med Professor Jon T. Monsen og Dobbelkompetansestipendiat Roger Sandvik Hansen, begge UiO, samt Professor Odd E. Havik, Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Biveileder for Nils Martin Sønderland i hans dobbelkompetanseprosjekt. Biveileder for Christine Kjær Fredriksen, Aalborg Universitetssykehus. Internasjonalt samarbeid med Allan Abbass, Dalhousie University, CA, Jon Fredrickson, Washington School of Psychiatry, US, Fredrik Falkenstrøm, Linkøpings  Universitet, SE.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 9. jan. 2020 11:27